Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Natječaj za izbor ravnatelja u Dječjem vrtiću

Natječaj za izbor ravnatelja u Dječjem vrtiću

13 Listopad

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN10/97), i članak 49. Statuta Dječjeg vrtića "Radost" Vela luka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisuje NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Radost" Vela Luka (1/2 radnog vremena) Ravnatelj Dječjeg vrtića "Radost" Vela Luka imenuje se na 1/2 radnog vremena na period od 4 godine. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: - kratak životopis, - domovnicu - dokaz o stručnoj spremi - dokaz o radnom stažu (elektronički zapis osiguranja sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci), - potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja treba dostaviti na adresu: DJEČJI VRTIĆ "RADOST" VELA LUKA Ulica 27 br. 17 20 270 Vela Luka za Upravno vijeće "Prijava za Natječaj Ravnatelja". Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Dječji vrtić "Radost" Vela Luka Upravno vijeće

Dokumenti