Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Osnovne informacije

Osnovne informacije

22 Srpanj

Vela Luka se nalazi na zapadnom dijelu otoka Korčule, u zaljevu dugom 9,2 km,  jednom od najboljih sidrišta na istočnoj obali Jadrana.  U široj okolici su slikoviti otočići, duboke uvale, strmo odsječe hridi i plodne pitome zaravni, što ovaj kraj čini mjestom pogodnim za život i za neograničene mogućnosti odmora.

Danas je Vela Luka miran mediteranski gradić, okrenut tradicionalnoj poljoprivredi, ribarstvu i turizmu. Ljepota krajolika i neiskvarena priroda pogodne su za turizam.

Okolicu odlikuje pitom, brežuljkasti reljef, a najviše brdo je Hum (376m). Na prostoru općine Vela Luka nema većih obradivih  površina, osim  desetak kraških udolina, a iznimka je Blatsko polje, nekoliko kvadratnih kilometara prostrana zaravan, važna, između ostalog i za vodoopskrbu.

Brda i predjeli uz more obrasli su alepskim borom koji sve više osvaja područja u prošlosti pod vinovom lozom, a u novije vrijeme samo mjestimično zasađena maslinom te ponekim uglavnom zapuštenim stablom smokve i rogača. Na vrlo rasprostranjenom terasastom  antropogenom tlu održala se jedino kultura masline pa su sunčane velolučke padine nadaleko poznate po urednim maslinicima i kvalitetnom ulju.  Ostaci autohtone vazdazelene šume češvine, planike i ostali sastojci degenerirane sredozemne makije sačuvani su samo na teško pristupačnim lokacijama.

Klima otoka Korčule, pa time i njegovog zapadnog dijela, izrazito je sredozemna sa insolacijom od 2600 - 2700 sati godišnje i srednjom godišnjom temperaturom od oko 16 stupnjeva. Godišnje amplitude su male i iznose samo oko 16 stupnjeva. Snijeg je gotovo nepoznat, a temperatura se neznatno ispod nule spusti samo ponekad tijekom hladnih zimskih noći. Srednja količina godišnjih atmosferskih oborina relativno je velika i iznosi 883  mm,  ali je njihov raspored nepovoljan, jer kiša pada zimi tj. u vegetacijski manje važnom razdoblju. Vjetrovitost je izrazito obilježje ovog prostora. Zbog izduženog oblika zaljeva i konfiguracije njegova zaleđa, zračna strujanja su redovita,  a njihov smjer je određen orjentacijom uvale Vele Luke.

Osim razvijenog društvenog i kulturnog života Vela Luka posjeduje, za otočke prilike, visok stupanj infrastrukture uređenosti. Od ustanova postoje Osnovna i Srednja škola, Dječji vrtić, Dom zdravlja, bolnica Kalos, Dom umirovljenika, Centar za kulturu, potrebno je spomenuti i redovne trajektne, katamaranske i autobusne linije, Luško lito, Regatu na sv. Ivana, dalmatinske klape, Kumpaniju, športske klubove itd, itd.