Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Prostorni plan uređenja Općine Vela Luka

Prostorni plan uređenja Općine Vela Luka

20 Kolovoz

Prostorni plan uređenja Općine Vela Luka izrađen je 2007.g., a izmijenjen je prvi put 2011.g (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 8/11). Nakon toga  su u  2013.g. (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 3/13) donesene 2 ciljane izmjene Plana i to Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka (1. postupak), te također Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2.  postupak).

Napomena: Grafički dio koji je izmijenjen u posljednjim izmjenama i dopunama Plana prikazan je na dodatnim kartama, te na izvodima iz postojećih karata. Na tim izvodima je  prikazan  obuhvat unutar kojeg su napravljene Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja.

Tekstualni i grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka se nalazi u prilogu, u PDF formatu.

Dokumenti

Prostorni plan uređenja Općine Vela Luka

Komplet datoteka Plana u ZIP formatu
64,79 MB

Odluka o donošenju PPUO Vela Luka

Neslužbeni pročišćeni tekst, Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 2/07, 8/11, 3/13
446,23 KB

Odluka o donošenju - Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Vela Luka

Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 3/13
1,54 MB

Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2013.g.)

Izvod iz kartografskog prikaza 1, Korištenje i namjena površina za obuhvat ciljanih izmjena i dopuna PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja
5,64 MB

Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2013.g.)

Izvod iz kartografskog prikaza 2.1, Prometni sustav, pošta i telekomunikacije za obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja.
4,36 MB

Karta 2.1 - Infrastrukturni sustavi (2011.g.)

Prometni sustav, pošta i telekomunikacije
2,03 MB

Karta 2.2 - Infrastrukturni sustavi (2011.g.)

Energetski sustav, vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada
2,1 MB

Karta 3.2 - Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora (2011.g.)

Područja posebnih uvjeta korištenja, arheološka i prirodna baština
3,33 MB

Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2013.g.)

Kartogram 1, Prostorna šema uređenja luke nautičkog turizma
3,81 MB

Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2013.g.)

Izvod iz kartografskog prikaza 4.7, Građevinska područja za obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja
1,99 MB

Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2013.g.)

Izvod iz kartografskog prikaza 4.8, Građevinska područja za obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja
1,98 MB

Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2013.g.)

Izvod iz kartografskog prikaza 4.14, Građevinska područja za obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja
1,82 MB