Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Pristup Informacijama

Pristup Informacijama

23 Srpanj

Pravo na pristup informacijama i ponovna upotreba informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine", 25/13 i 85/15). Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zakonom se utvrđuju slučajevi kada tijelo javne vlasti ima pravo uskratiti određenu informaciju.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u s vezi s pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, 12/14, 15/14)

 Obrazac zahtjeva za pristup informacijama može biti upućen:

  • Putem pošte na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 broj 19, 20270 Vela Luka
  • Putem e-maila : barbara.mirosevic@velaluka.hr
  • telefaksom na broj: 020/813033
  • telefonom na broj: 020/295914
  • Predajom obrasca zahtjeva u pisarnicu Općine Vela Luka svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog komunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka.

Službenik za informiranje

  • Obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne upotrebe informacija
  • Unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti
  • Osigurava neophodnu pomoć podnositelja zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim zakonom

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Barbara Mirošević
Viša stručna suradnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo
Općina Vela Luka

Dokumenti