Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

UPU Plitvine (u izradi)

UPU Plitvine (u izradi)

02 Rujan

Radna verzija Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Plitvine u Veloj Luci

 

Općina Vela Luka provodi postupak izrade Urbanističkog plana uređenja  ugostiteljsko-turističke zone Plitvine u Veloj Luci.

Izrađivač Plana (Akteracija d.o.o iz Zagreba), u suradnji s Općinom Vela Luka, izradio je radne materijale prijedloga Plana.

U prilogu su objavljeni slijedeći radni materijali:
1.  Odredbe za provođenje,
2.  Kartografski prikaz:  "1. Korištenje i namjena površina",
3.  Kartografski prikaz:  "2.1 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije"

Objavljeni materijali predstavljaju radne materijale pa su kao takvi podložni ispravcima, izmjenama i dopunama.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje prijedloge, zahtjeve i primjedbe na predložene radne materijale u pisanom obliku na adresu Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka, ili putem e-maila: opcina@velaluka.hr. 

Prijedlozi, zahtjevi i primjedbe moraju sadržavati ime i adresu podnositelja, biti čitko napisani uz jasno navođenje na koju česticu ili dio plana se odnose.

Napominjemo da javnost može sudjelovati i u javnoj raspravi koja se planira u prvoj polovini 2020.g.,  ali preporuka je da svoje zahtjeve i primjedbe date već u ovoj fazi kako bi što efikasnije i kvalitetnije izradili prijedlog plana za javnu raspravu.
 

Dokumenti