Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Akcijski plan učinkovitog gospodarenja energijom

Akcijski plan učinkovitog gospodarenja energijom

22 Srpanj

Akcijski plan učinkovitog gospodarenja energijom Općine Vela Luka
Sustainable Energy Action Plan (SEAP) of the Municipality of Vela Luka

 

Projekt Meshartility sufinanciran kroz Intelligent Energy Europe (IEE) program Europske unije poslužio je kao platforma kroz koju su se razvili Akcijski planovi učinkovitog gospodarenja energijom (SEAP) za 6 otočnih općina/gradova u Dubrovačko–neretvanskoj županiji koje su pristupile Sporazumu gradonačelnika. Svaki akcijski plan sadržava Bazni inventar emisija stakleničkih plinova za svaku od općina, popis mjera za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije s pripadajućim iznosom smanjenja emisija, ali i vremena provedbe, pripadajućim troškom, institucijama i tijelima zaduženim za provedbu.

Općina Vela Luka je podržala Razvojnu agenciju Dubrovačko-neretvanske županije (DUNEA) u prijavi IEE projekta Meshartility te je u sklopu provedbe projekta pristupila Sporazumu gradonačelnika. Nakon službenog pristupanja sporazumu provedene su radnje za izradu baznog inventara emisija stakleničkih plinova na području općine kao i prikupljanja podataka o potrošnji energije te je zajedno sa DUNEA-om i ostalim dionicima procesa izradio SEAP Općine Vela Luka. SEAP ima popisane mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz učinkovito korištenje energije i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine. Mjere su propisane u sektorima kućanstava, prometa, javne rasvjete, tercijarnom sektoru, u zgradama u vlasništvu općine i javnom prijevozu. Ukupno smanjenje emisija u 2020. godini, u odnosu na referentnu 2012., će biti 1 989 tCO2 što je smanjenje emisija za 20,95% u odnosu na emisije u referentnoj godini.

Radi skromnih financijskih sredstava kojima raspolaže Općina, većina mjera iz SEAP-a će se u periodu do 2018., a i dalje, oslanjati na vanjsko financiranje i sufinanciranje. Mjere planirane za provedbu u periodu 2014.-2016. prvenstveno se trebaju sufinancirati sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), sredstvima Dubrovačkoneretvanske županije, Ministarstva turizma, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva ruralnog razvoja i fondova EU te Ministarstva gospodarstva. U periodu do 2020. pored navedenih sredstava, pokušat će se ostvariti financiranje i sredstvima EU kroz strukturne i kohezijske fondove.

Ispunjavanjem predviđenih mjera emisija stakleničkih plinova na području Općine Vela Luka će u 2020. godini biti minimalno 20% manje od emisija iz baznog inventara za 2012., a po dugoročnom planu i viziji razvoja energetskog sustava Općine Vela Luka one će pridonijeti energetskoj samostalnosti i CO2 neutralnom energetskom sustavu.

Dokumenti