Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook
20.sjednica Općinskog vijeća

30 Rujan

ZAPISNIK  sa 20.sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 09. srpnja 2019. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 18.00 sati, javno prenošene putem lokalnih radija (fonozapis čini sastavni dio ovog zapisnika).

 
Nazočni: Zoran Manestar – predsjednik, Boris Žuvela, Vedran Dodig, Tatjana Vučetić, Ivan Plantić, 
Silvija Pećanac Bačić, Maja Radman Barčot, Tonko Gugić, Josip Cvitan, Nikša Petković, 
Boris Dragojević (zakasnio 23 min.) - vijećnici; 
Katarina Gugić – Općinska načelnica, Dragiša Barčot - Zamjenik Općinske načelnice,
Vanjo Žuvela – tajnik Općinskog vijeća, Darko Franulović – općinski pročelnik; 
Damir Andreis – direktor komunalnih društava;
Izočni : Ivo Burmas, Đana Oreb – vijećnici (nisu opravdali izostanak); 
Tino Žuvela, Ivo Žuvela - vijećnici Županijske skupštine (nisu opravdali izostanak)
 
Predsjednik vijeća je na početku zamolio vijećnike da se očituju na dostavljene zapisnike sa 18.sjednice vijeća – 1.dio i 2.dio.
Nikša Petković ima primjedbe: - na kraju zapisnika 1.dijela treba dodati da se na traženje predsjednika vijeća od Nikše Petkovića da se očituje, ovaj izjasnio da se javlja na raspravu kao predlagač amandmana;
u zapisniku 2.dijela treba na početku naglasiti da je Dnevni red nadopunjen 4. točkom;
na str.1., u izlaganju Tatjane Vučetić dodati nakon "jer je ostalo 6 vijećnika" tekst u zagradi:" ( nakon odlaska 4 vijećnika HDZ-a)";
na str.3., izlaganje Nikše Petkovića nakon dijela "kako se iz prethodnog izlaganja potvrđuju njegovi amandmani" nadopuniti tekstom:" koji upravo rješavaju ove probleme.";
na str.4., izlaganje Nikše Petkovića nakon dijela "povlači predložene amandmane" nadopuniti tekstom:" uz upozorenje da će njihovo neprihvaćanje otežati rad vijeća po ovoj problematici." 
Nikša Petković ujedno moli da se zapisnik sa prošle, 19.sjednice vijeća što prije dostavi.
Boris Žuvela ima primjedbu da se ovdje radi o jednoj sjednici pa bi ove zapisnike trebalo spojiti u jedan dokument. Treba na kraju 1.dijela naglasiti da je u pola sjednice ubačena još 1 točka dnevnog reda što nije u skladu ni sa Statutom ni sa Pravilnikom. 
Nakon toga su jednoglasno, sa 10 glasova "za", usvojeni zapisnici sa 18.sjednice vijeća – 1.dio i 2.dio, uz usvojene primjedbe.
 
Predsjednik vijeća je pozvao Načelnicu da objasni razloge izostavljanja podneska Global grupe d.o.o. sa dostavljenog dnevnog reda.
Načelnica obrazlaže da je to učinjeno jer zahtjev ima određenih nedostataka koje investitor do danas nije nadopunio.
Nakon toga predsjednik vijeća je pozvao vijećnike na prihvaćanje izmijenjenog Dnevnog reda.
Jednoglasno, sa 10 glasova "za", prihvaćen je slijedeći 
 
Dnevni red:
1.Vijećnička pitanja i prijedlozi
2 Odluka o odobrenju izvođenja građevinskih radova na izgradnji luke nautičkog turizma u 
Veloj Luci, do 15.08.2019.
3. Odluka o prijenosu sjednica općinskog vijeća Općine Vela Luka putem društvenih mreža
4. Odluka o dopunama Plana korištenja javnih površina i cjenika za davanje na privremeno 
korištenje javnih površina na području Općine Vela Luka 
Točka 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 
U okviru 1. točke su pitanja i prijedloge postavili vijećnici: Tatjana Vučetić, Tonko Gugić, Boris Žuvela, Josip Cvitan, Vedran Dodig, Nikša Petković, Maja Radman Barčot, Silvija Pećanac Bačić i
Ivan Plantić,.
 
Tatjana Vučetić:
1.(Načelnici): Zbog čega je došlo do izmjene ugovora građana za trafostanicu Pičena po kojemu oni 
umjesto cca 10-tak tisuća kn koje su već platili moraju platiti 5 puta veći iznos? Je li 
istina što se priča da je Općina (Načelnica) izmijenila odluku po kojoj sad građani 
moraju platiti 1/3 priključka? Gdje smo sa trafostanicama Guvno i Gradina Bad?
 
2.(Načelnici): Što je sa realizacijom programa uređenja poduzetničke zone? Može odgovor i u 
pisanom obliku.
 
3.(Načelnici): Jeste li smjeli primijeniti cjenik naplate parkinga ako prethodno niste ishodovali sve 
potrebne dozvole te koji je razlog nastavka naplate parkinga domaćem stanovništvu u 
zimskim mjesecima, nakon završetka turističke sezone?
 
Tonko Gugić:
4.(Načelnici): Kakva je suradnja sa Županijskom upravom za ceste na projektu Sjeverne 
zaobilaznice i ima li pomaka u realizaciji tog projekta?
 
Boris Žuvela:
5.(Načelnici): Koji su planovi oko izgradnje škole na Močnom lazu?
 
6.(Načelnici): Zbog čega Općina neće da ucrta u katastarski operat i zemljišne knjige Obalu 1 i 2 
iako je ŽLU Vela Luka financirao izradu elaborata i donirao ih Općini, a katastar je 
iste ovjerio u veljači ove godine? Zbog situacije da cesta i obala nisu ucrtane ne može 
se pristupiti izradi lokacijske dozvole i glavnog projekta za daljnje uređenje obale.
 
7.(Načelnici): Zbog čega se ne daju u koncesiju plaže ispod hotela Posejdon i Adria?
 
Ivan Plantić:
8.(Načelnici): U kojoj je fazi projekt izgradnje reciklažnog dvorišta i kada se planira početak 
radova na izgradnji? 
 
9.(Načelnici): Kada se očekuje asfaltiranje prometnica u centru mjesta i planiranih nerazvrstanih 
cesta?
 
Josip Cvitan:
10.(Načelnici):Predlaže pregovaranje oko vraćanja struje u prostorije ambalaže.
 
Vedran Dodig:
11.(Načelnici):Tko je i kad dozvolio da se radovi na izgradnji Luke nautičkog turizma mogu 
izvoditi 24 h dnevno i ako nisu dozvoljeni, zašto onda noćni radovi nisu 
sankcionirani od strane općinskih službi?
 
Nikša Petković:
12.(Načelnici):Kad će se organizirati javna rasprava i izvršiti potrebne predradnje da bi se mogao 
zatražiti povrat Privale?
13.(Načelnici):Je li se sa ŽUC-om dogovorilo proširenje ili dodatno suženje prometnice Vela Luka 
– Potirna – Triporte – Poplat?
 
14.(Načelnici):Zašto Općina ne inzistira na izgradnji predviđene Komunalne lučice sa dovoljno 
sigurnih vezova za plovila stanovnika Vele Luke kad je potpuno razvidno da sve 
manji dio uvale pripada komunalnim vezovima i sve je teže ostvariti pravo na njih?
 
Maja Radman Barčot:
15.(Načelnici):Koje ste konkretne radnje poduzeli u svrhu mogućnosti zapošljavanja bivših 
"grebenaša" kod novog investitora Global Grupe d.o.o.?
 
16.(Načelnici):Predlaže promjenu lokacije održavanja manifestacije "Trag u beskraju".
 
Silvija Pećanac Bačić:
17.(Načelnici):Kakva je statistika odnosno kakvi su podaci o ostvarenom turističkom prometu u 
Veloj Luci za prvih 6 mjeseci?
 
 
Načelnica odgovara na pitanja:
 
Ad2) Odgovor će dostaviti u pismenom obliku.
 
Ad1) Odgovorno tvrdi da nije potpisala nikakvu izmjenu. Provjerit će cijelu situaciju. Kod TS 
Gradina-Bad problemi su sa uzemljenjem, a kod TS Guvno još se čeka uporabna dozvola koja 
je na rješavanju kod županijskog ureda već 3 mjeseca. Voditeljica ureda je trenutno na 
godišnjem odmoru i čim se vrati, Načelnica će ponovno urgirati kod nje.
 
Ad3) O razlozima naplate parkinga govorilo se na tematskoj sjednici o turističkoj sezoni kada se 
naglasilo koliko se uložilo u tehnologiju. Svi prisutni vijećnici prihvatili su odluku, koju sada 
Načelnica sprovodi u djelo i za koju je dala javno priopćenje. Što se tiče suglasnosti, 
Komunalne djelatnosti su je zatražile od Načelnice i od ŽLU, iako to nije nigdje navedeno u 
ugovoru. UV ŽLU Vela Luka je dalo negativno mišljenje zbog krivo navedenog perioda. 
Komunalne djelatnosti su taj period ispravile i ponovo dostavile zahtjev Upravnom vijeću 
ŽLU Vela Luka, a koje do danas nije odgovorilo. Stoga Načelnica taj potez smatra kao neko 
stopiranje od ŽLU. 
 
 
Vijećnik Boris Dragojević pridružuje se sjednici u 18.23 sati.
 
 
Ad4) Početkom godine je održan sastanak sa direktorom ŽUC-a u Veloj Luci, na kojem su osim 
predstavnika Općine bili nazočni i sva tri naša županijska vijećnika. Govorilo se o 
problemima sa Sjevernom zaobilaznicom i drugim projektima iz nadležnosti ŽUC-a. U tijeku 
je postupak u kojem vještak treba dati procjenu za otkup zemljišta i onda će se definirati 
slijedeći koraci. Općina je oprostila ŽUC-u komunalni doprinos u vrijednosti od 700 tisuća kn 
upravo u svrhu otkupa ovog zemljišta.
 
Ad5) Odgovor će dostaviti u pismenom obliku.
 
Ad6) Čudi se ovom pitanju kad su oko njega već nekoliko puta se sastali i jučer čuli. ŽLU je 
zatražila od Općine da započne sa ovim i da će sve ŽLU financirati samo da joj projekt ne 
propadne. Općina je to i učinila. Imala je primjedbe na ovaj elaborat i to je jedini razlog što 
nije ucrtano do kraja. To će se riješiti na zadovoljstvo svih. Proziva se Općinu, a ona je izišla u 
susret ŽLU, sufinancira projektnu dokumentaciju Ribarske luke i dala je podršku na 
uređenju plivališta. ŽLU Vela Luka je ta koja koči parking, tuži Općinu zbog zgrade 
Jadrolinije, izbacila je člana Komunalnih djelatnosti iz UV ŽLU. Tko tu što onda opstruira?!
 
Ad7) Već je dala odgovor i sad ga ponavlja da plaže u koncesiju može dati samo DNŽ, a Općina 
izdaje koncesijska odobrenja na zahtjeve obrtnika.
 
Ad8) Čeka se očitovanje glavnog izvođača na ugovor. Nadamo se da ćemo ga sklopiti u narednih 
par dana. Sklopili smo u međuvremenu ugovor za stručni nadzor i ugovor za projektantski 
nadzor. Očekujemo slijedeći tjedan da ćemo dobiti sve promotivne i informativne materijale, 
tako da se očekuje početak radova krajem mjeseca.
 
Ad9) Već prije dosta vremena su naručeni radovi na asfaltiranju ceste na Pinskom ratu od početka 
Plavog puta pa do Žabetove kuće; asfaltirat će se i par najkritičnijih dijelova u Pičeni, Zubaća 
vali, te ulica iza zgrade Općine, kao i jedan mali dio na Mališčici na zahtjev grupe građana 
koji će sufinancirati te radove. Početak radova se očekuje tek oko 01.08. zbog problema koje 
su imale Dubrovnik ceste.
 
Ad10)Točno je da je ovaj prostor u privatnom vlasništvu i prije 6-7 mjeseci Načelnica se pismenim 
putem obratila vlasnicima tražeći objašnjenje zašto se struja isključila. Odgovorili su joj da 
nisu znali da je Udruga likovno stvaralaštvo u tom prostoru i poslali su joj kopije otkaza 
ugovora sa prijašnjim korisnicima prostora. Načelnica je na sastanku o tome izvijestila 
Udrugu likovno stvaralaštvo i uputila ih da se direktno jave vlasnicima pozivajući se na nju. 
Ispitat će što je sa tim.
 
Ad11)Nitko nije dozvolio 24 h dnevno radove. O kažnjavanju investitora govorilo se jutros na 
Odboru za komunalnu infrastrukturu.
 
Ad12)Veliki korak se napravio u sastancima sa Ministarstvom državne imovine i sa DNŽ. Vijeće je 
donijelo odluku o uvrštavanju u PP županije. Krajem godine će se organizirati javna 
rasprava gdje će i vijeće trebati donijeti odluku što sa ostalim dijelom Privale.
 
Ad13)U 2.mjesecu je održan sastanak sa direktorom ŽUC-a, na kojem se dogovorilo da će se 
očistiti i proširiti cesta prema Triportama, te asfaltirati dio ceste do granice sa Općinom Blato. 
ŽUC je dostavio Općini na znanje dopis koji je uputio Dubrovnik cestama. Na primjedbu
Načelnice da se ništa nije odradilo, direktor se ispričao da će učiniti sve da se radovi na 
održavanju cesta što prije odrade.
 
Ad14)Vlasnici komunalnih vezova na ovom dijelu rive na Badu ne trebaju se bojati jer će tu ostati i 
nakon 2.projekta Školjere kojeg investitor planira nakon jeseni započeti. Pored toga se kod 
saniranja plivališta dogovorilo postavljanje 2 pontona za komunalne vezove. ŽLU treba voditi 
računa o uređenju komunalne lučice Pupanj. Do sada nije imala službene primjedbe na ovo 
ali je otvorena za svaki oblik suradnje po ovom pitanju. 
 
Ad15)Organizirano je nekoliko sastanaka sa predstavnicima Global Grupe d.o.o., na kojima su bili 
prisutni i predsjednik vijeća, njegov zamjenik te pročelnik. Investitor se slaže da prednost pri 
zapošljavanju imaju Velolučani. No on je privatna osoba na koju Općina ne može djelovati i 
rečeno je da ako Velolučani ne budu zainteresirani da će se dovesti radna snaga izvana.
 
Ad16)Koncert se održava baš na pijaci kako je odlučila grupa određenih ljudi u suglasnosti sa 
Oliverovom obitelji, kao što se donose i sve se ostale odluke vezano za ovaj događaj. 
Stoga joj je žao što se ovo politizira. Želi se dobiti kvaliteta, a ne kvantiteta. Tako je i visina 
ulaznice određena u skladu sa kvalitetom izvođača. Za sve ostale koji neće moći biti na pijaci 
postavit će se video zid u centru mjesta.
 
Ad17)Za prvih 6 mjeseci je prema e-visitoru ostvareno 41% više nego lani. Samo za lipanj ove 
godine je ostvareno 23% više nego za isti mjesec prošle godine. Zabilježena su i povećanja u 
svim hotelima mada se treba naglasiti da je manji dio tih noćenja ostvaren i od strane 
sezonskih radnika. Povećan je i promet u privatnom smještaju za 22% gdje je broj 
registriranih kreveta porastao za više od 100. Međutim, u prvih 8 dana srpnja zabilježen je 
pad noćenja i u hotelima i u privatnom smještaju. Tako je i na nivou cijele RH. Treba vidjeti 
kako će se situacija razvijati do kraja sezone.
 
 
Tatjana Vučetić nije zadovoljna odgovorom na 3.pitanje. Smatra da se Načelnica "sakrila" iza mjera za turističku sezonu, što nema veze sa naplatom parkinga domaćem stanovništvu zimi. Poziva Načelnicu da preuzme odgovornost i potvrdi da se ta odluka donijela za potrebe "uhljebljenja" novih radnih mjesta u komunalnom poduzeću.
 
Boris Žuvela nije zadovoljan odgovorima na 6. i 7. pitanje. Po zakonu, cestu može ucrtati samo JLS, dakle Općina, a Načelnica nije odgovorila zašto to nije učinila. Predstavnike koncesionara u UV ŽLU biraju oni sami i upravo je bio izabran Damir Andreis koji je to onda odbio. Općinsko vijeće je donijelo prijedlog da se naprave tematske plaže i onda one koncesioniraju. Načelnica je ta koja treba tu odluku početi sprovoditi u djelo.
 
Josip Cvitan nije zadovoljan odgovorom na 10.pitanje u vezi struje u prostorijama ambalaže jer smatra da je Načelnica ta koja treba organizirati i rješavati problem a ne ga prebacivati na Udrugu.
 
Maja Radman Barčot nije zadovoljna odgovorom na 15.pitanje u vezi zapošljavanja bivših "grebenaša" jer Načelnica nije dala konkretan odgovor, konkretan primjer. Također se ne slaže da se politizira obilježavanje godišnjice Oliverove smrti. Ponovo poziva Načelnicu da preuzme odgovornost i ne prebacuje ju na druge.
 
Predsjednik vijeća upozorava vijećnike HDZ-a da nisu izrazili nezadovoljstvo odgovorima tražeći pismeni odgovor već su politizirali i polemizirali.
 
 
Točka 2. Odluka o odobrenju izvođenja građevinskih radova na izgradnji luke nautičkog 
turizma u Veloj Luci, do 15.08.2019.
 
Načelnica objašnjava prijedlog Odluke.
 
Tonko Gugić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje Odluke.
 
Nikša Petković, u ime Odbora za poljoprivredu i gospodarstvo, također predlaže prihvaćanje ove odluke ističući da stav Odbora nije bio jednoglasan. 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
 
Nikša Petković, u ime dijela Kluba vijećnika Nezavisne liste i HSS-a, jer se nisu sastali da se usuglase, naglašava da je ovo novi zahtjev investitora. On je to predvidio u svom izlaganju na prošloj sjednici vijeća jer je zaključio da radovi ne mogu biti gotovi do 30.06.2019.g. kako je investitor zatražio u prethodnom zahtjevu. Znači da Ovalis Nova svojim zahtjevima iznosi 
neistine i obmanjuje sa rokovima. Podsjeća da su govorili da će LNT biti gotova do svibnja 2019.g.?! Dinamika radova im nije onakva kakvom je predstavljaju. Traže produljenje radova do 15.08.2019.g., znači radovi usred sezone, usred mjesta, usred šetnice. Time čine veliku štetu mjestu i zbog toga on osobno, kao i dio Kluba kojeg zastupa, neće podržati ovu odluku.
 
Vijećnik Vedran Dodig privremeno napušta sjednicu u 19 sati. 
 
Nakon rasprave, sa 8 glasova "za", 1 glasom "suzdržanim" i 1 glasom "protiv", donijeta je 
 
ODLUKA
o odobrenju izvođenja građevinskih radova na izgradnji luke nautičkog turizma u Veloj Luci, do 15.08.2019.
(prema materijalima u privitku)
 
 
Točka 3. Odluka o prijenosu sjednica općinskog vijeća Općine Vela Luka putem društvenih 
mreža
 
Vijećnik Vedran Dodig vraća se na sjednicu u 19.05 sati.
 
Tajnik Vijeća uvodno govori o ovoj odluci.
 
Maja Radman Barčot, u ime Kluba vijećnika HDZ-a, pozdravlja ovu odluku.
 
Nikša Petković, u ime HSS-a, također pozdravlja ovu inicijativu.
 
Boris Dragojević je osobno protiv ove inicijative, već bi ukinuo i radio prijenos jer smatra da bi sjednice tako kraće trajale i bile konstruktivnije.
 
Ivan Plantić podržava prijedlog o prijenosu sjednica putem društvenih mreža u interesu šire javnosti jer do sada ovdje nije bila govornica već pozornica.
 

Nakon rasprave, sa 9 glasova "za", 1 glasom "suzdržanim" i 1 glasom "protiv", donijeta je

ODLUKA

o prijenosu sjednica općinskog vijeća Općine Vela Luka putem društvenih mreža

(prema materijalima u privitku)

 

 

Točka 4. Odluka o dopunama Plana korištenja javnih površina i cjenika za davanje na 

privremeno korištenje javnih površina na području Općine Vela Luka

 

Darko Franulović, Pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti, uvodno obrazlaže ovu odluku.

 

Tonko Gugić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje Odluke.

 

Nikša Petković, u ime Odbora za poljoprivredu i gospodarstvo, također predlaže prihvaćanje ove odluke uz napomenu da ju je trebalo malo detaljnije i bolje pripremiti.

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu.

Maja Radman Barčot pita gdje će stajati turistički vlakić kad se ne bude kretao?

 

Pročelnik Franulović odgovara da će se tehnički detalji regulirati odobrenjem odnosno rješenjem gospodarskom subjektu o mogućnošću bavljenja ovom vrstom djelatnosti. Ovom se odlukom samo stvaraju preduvjeti za to riješenje: određuje se cijena i namjena.

 

Boris Žuvela ističe da iako je bio jutros na Odboru i dalje mu nije ništa jasno. Pita Načelnicu želi li ona da se ovo realizira ili ne? Traži tumačenje opisa da se daje lokacija na cijelom području Općine Vela Luka. Je li to jedna ili više lokacija? Je li navedena cijena za jednu lokaciju i je li ona realna? Hoće li se obavljati linijski prijevoz, za što bi trebala onda odluka o koncesiji? Ova odluka je trebala doći na vijeće zajedno sa odlukom o namjeni za pojedine dijelove javnih površina. Nejasna je sama procedura.

 

Načelnica odgovara da želi da se ovo realizira pa je zato i stavila ovu odluku na dnevni red.

Ponavlja što je rekla i na Odboru: prije donošenja rješenja moramo imati kategoriju i cijenu definiranu u Planu korištenja javnih površina. To danas trebamo učiniti ovom odlukom. Nakon toga zainteresirani gospodarski subjekti trebaju podnijeti zahtjev i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju. Upravni odjel za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti donosi riješenje koje se može dostaviti odborima na uvid da se upoznaju sa svim pojedinostima. Dakle, današnja odluka nas ne obavezuje jer ne mora više biti interesa, već se samo njome stvaraju uvjeti za ovaj vid djelatnosti. Sve je provjerila sa Gradom Korčula koji u svojoj turističkoj ponudi već ima vlakić. 

 

Josip Cvitan traži objašnjenje jer nije definirano za što je ova cijena?

 

Načelnica smatra da je sve jasno definirano u čl.3.

 

Nikša Petković ističe da su jutros na Odboru već raspravljali o ovome. Uočili su osnovni problem da Vela Luka trenutno i ne zadovoljava potrebne uvjete, odnosno nema dijelove gdje je zabranjeno prometovanje vozilima. Stoga je odluka prilagođena situaciji i nada se da će kao takva zadovoljiti zainteresiranog investitora. Podržava ovu odluku kao dodatnu turističku ponudu koja će ubrzati završenje studije prometne izvodljivosti i projekta Sjeverne zaobilaznice.

 

Boris Žuvela konkretno pita koje su to javne površine koje se iznajmljuju za prometovanje turističkog vlaka? Koja je to odluka, procedura za donošenje rješenja?

 

Načelnica odgovara da je Zakonom regulirano tko izdaje riješenje i to piše u ovoj odluci. U njoj također piše da će vlakić prometovati cijelim područjem Vele Luke. Rješenjem će se regulirati stajališta vlakića. Ističe da se samo može mijenjati cijena.

 

Josip Cvitan naglašava da nitko nije protiv ove odluke ali misli da će se ona "odbiti o glavu". Konkretno to znači da možeš platiti 2000 kn mjesečno i onda vozi gdje hoćeš i stani gdje želiš. 

 

Predsjednik vijeća odgovara da to nije tako i ponovo ponavlja da ova odluka govori o cjeniku, a rješenjem se onda definira gdje će vlakić voziti i stati.

 

Boris Žuvela pita temeljem čega se provodi taj postupak dodjele rješenja? Postoji li procedura kao što je procedura za taxi službu? Smatra da nije dovoljno jasno.

 

Pročelnik Franulović odgovara da Zakon o prijevozu cestovnim prometom regulira sve za vlakić.

 

Načelnica ponovo ističe da sve piše u materijalima, u obrazloženju. Cijeli proces definiran je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu. 

Nakon rasprave, jednoglasno, sa 11 glasova "za", donijeta je

 

ODLUKA

o dopunama Plana korištenja javnih površina i cjenika za davanje na 

privremeno korištenje javnih površina na području Općine Vela Luka

(prema materijalima u privitku)

 

Sjednica je završena u 19.30 sati.

 

Zapisničar: Predsjednik:

Tatjana Žuvela Zoran Manestar