Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook
18. sjednica Općinskog vijeća I dio

27 Rujan

ZAPISNIK sa 18.sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 03. lipnja 2019. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 19.00 sati, javno prenošene putem lokalnih radija (fonozapis čini sastavni dio ovog zapisnika). Nazočni: Zoran Manestar – predsjednik, Tatjana Vučetić, Ivan Plantić, Josip Cvitan, Tonko Gugić, Silvija Pećanac Bačić, Maja Radman Barčot, Nikša Petković (kao zamjena Željke Gugić), Boris Žuvela (zakasnio 3 min.), Vedran Dodig (zakasnio 8 min.) - vijećnici; Katarina Gugić – Općinska načelnica, Dragiša Barčot - Zamjenik Općinske načelnice, Vanjo Žuvela – tajnik Općinskog vijeća,; Damir Andreis – direktor komunalnih društava; Izočni : Đana Oreb, Boris Dragojević, Ivo Burmas – vijećnici (opravdali izostanak); Tino Žuvela, Ivo Žuvela - vijećnici Županijske skupštine (nisu opravdali izostanak) Uvodno je Predsjednik vijeća pozvao vijećnike da se izjasne o Zapisnicima sa 16. i 17. sjednice vijeća. Jednoglasno, sa 7 glasova "za", prihvaćen je Zapisnik sa 16.sjednice vijeća. Vijećnik Boris Žuvela se pridružuje sjednici. Jednoglasno, sa 8 glasova "za", prihvaćen je Zapisnik sa 17.sjednice vijeća. Predsjednik vijeća pozvao je zatim na prihvaćanje predloženog Dnevnog reda. Jednoglasno, sa 8 glasova "za", prihvaćen je slijedeći Dnevni red: 1. Izvješće o prestanku mandata vijećnice Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti vijećnika Općinskog vijeća - Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Vela Luka 2. Rješenje o razrješenju vijećnice Općinskog vijeća Općine Vela Luka i verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Vela Luka - Polaganje prisege vijećnika 3. Vijećnička pitanja i odgovori 4. Odluka o razrješenju i izboru člana Mandatnog povjerenstva 5. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut i Poslovnik 6. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu 7. Odluka o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za procjenu štete 8. Odluka o razrješenju i izboru članova Socijalnog vijeća 9. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za uređenje općinskih granica 10.Odluka o Izmjeni odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Vela Luka u 2019. godini 11.Procjena rizika od velikih nesreća za općinu Vela Luka 12.Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Vela Luka za redovito godišnje financiranje političkih stranaka. 6 Točka 1. Izvješće o prestanku mandata vijećnice Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti vijećnika Općinskog vijeća - Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Vela Luka Maja Radman Barčot, u ime Mandatnog povjerenstva, podnosi ovo izvješće. Vijećnik Vedran Dodig se pridružuje sjednici. Jednoglasno, sa 9 glasova "za", donijet je ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Vela Luka (prema materijalima u privitku) Točka 2. Rješenje o razrješenju vijećnice Općinskog vijeća Općine Vela Luka i verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Vela Luka – Polaganje prisege vijećnika Predsjednik vijeća je uvodno pročitao rješenje o razrješenju vijećnice Željke Gugić i verifikaciji mandata vijećnika Nikše Petkovića. Jednoglasno, sa 9 glasova "za", donijeto je RJEŠENJE o razrješenju vijećnice Općinskog vijeća Općine Vela Luka i verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Vela Luka (prema materijalima u privitku) Vijećnik Nikša Petković zatim je položio prisegu. Točka 3.Vijećnička pitanja i prijedlozi U okviru 1. točke su pitanja i prijedloge postavili vijećnici: Silvija Pećanac Bačić, Ivan Plantić, Maja Radman Barčot, Tatjana Vučetić i Nikša Petković. Silvija Pećanac Bačić: 1.(Načelnici): Može li se u najkraćim crtama izvijestiti o najznačajnijim aktivnostima Općine tijekom posljednja 2 mjeseca, odnosno o najznačajnijim trenutnim aktivnostima na realizaciji pojedinih općinskih projekata? Ivan Plantić: 2.(Načelnici): Je li Načelnica bila pozvana prije dva tjedna, kada je u Veloj Luci boravio Župan DNŽ, na potpisivanje ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije za izgradnju Ribarske luke i je li bila informirana o navedenom od strane nadležnih županijskih tijela? 3.(Načelnici): Što Općina može učiniti po pitanju bržeg izdavanja građevinskih dozvola i akata za gradnju kako javnih komunalnih i infrastrukturnih projekata, tako i privatnih 6 građevinskih objekata od strane županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju? Maja Radman Barčot: 4.(Načelnici): Upozorava ponovo na loš materijal kojim se nasipaju i ravnaju nerazvrstane ceste i prilaže sliku puta za Badnjenu kao dokaz. 5.(Načelnici): Tko je naložio da se dio rive ispred Ožbalta sanira na neugledan i opasan način (u prilogu slika dotičnog dijela)? Tatjana Vučetić: 6.(Načelnici): Ponovo traži objašnjenje zašto još nije puštena u pogon T.S.Guvno? Nikša Petković: 7.(Načelnici): Predlaže za slijedeću sjednicu pripremiti Odluku o pokretanju postupka Nove katastarske izmjere za Općinu Vela Luka. Ukoliko Načelnica to ne pripremi, istu će u proceduru uputiti Klub vijećnika nezavisne liste i HSS-a. 8.(Načelnici): Predlaže krenuti u nabavu višenamjenske brodice koja će se prvenstveno koristiti u komunalne svrhe i po potrebi za vatrogasne intervencije, a u osiguranju sredstava treba uključiti i Županiju, ministarstva ili EU fondove. 9.(Načelnici): Predlaže ispitati mogućnosti za pokretanje poljoprivredne i ribarske zadruge u Veloj Luci. Načelnica odgovara na pitanja: Ad1) Održana su dva operativna sastanka u Splitu u vezi deponija Sitnica, gdje je izvođač radova izvijestio da će cijela 4.kaseta ostati prazna. Za reciklažno dvorište se raspisao natječaj za izvođača radova, za stručni nadzor i za koordinatora zaštite na radu. Završena je sanacija rive ispred Ožbalta i započeta sanacija obale od kupališta Azzuro do rive ispred Ožbalta. Započeli su i javni radovi sa 14 zaposlenih na 6 mjeseci. Rapisani su i natječaj za prodaju nekretnina, te natječaji za projekte udruga u kulturi, sportu, energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša. Slijede uskoro natječaji za potpore u poljoprivredi, izdavaštvu i poduzetništvu. Od 01.06. je započela ljetna popodnevna smjena u vrtiću, a od 01.09. će započeti i sportski program. Završeni su radovi na kanalizaciji iznad Općine i sada se čeka asfaltiranje. Prikupljene su ponude za izradu nove web stranice Općine. Započele su aktivnosti na izmjenama prostornog plana i do 10.mjeseca će se odraditi javna rasprava. Radi se i na pripremi turističke sezone, te na problemu prometne nepovezanosti zapadnog dijela otoka Korčule i Lastova. Pičena je dobila trafostanicu, a odgađaju se radovi na TS Stani zbog početka sezone. Asfaltiranje će biti kasnije ove godine zbog problema sa strojevima i asfaltnom bazom. Ad2) Direktno nije bila pozvana već je obaviještena o županovom obilasku radova na Pomorskom putničkom terminalu u Veloj Luci. Sama se pozvala kod zamjenika ravnatelja ŽLU Vela Luka, tako da je prisustvovala, zajedno sa potpredsjednikom vijeća Dodigom, sastanku potpisivanja ugovora u ŽLU i obilasku radova na izgradnji Luke nautičkog turizma. Ad3) Ovo je veliki problem. Zajedno sa ostalim načelnicima sa otoka se već usmeno upozorio Župan. Trebat će se i pismeno obratiti. Uredu nije lako jer je dvoje službenika otišlo u mirovinu a da se nisu osigurale njihove zamjene. 6 Ad5) Ovo je napravio izvođač radova po narudžbi vlasnika Ožbalta, a ne Općine. Općina je tražila da taj dio ukloni i poslala je nadzornog inženjera da mu izda istu naredbu. Odlučilo se da se izvođaču radova ne plati račun dok to ne ukloni, a ukoliko odbije to učiniti, Općina će angažirati drugoga za to, a trošak uklanjanja naplatiti prvom izvođaču radova. Ad4) Nije sigurna da se ova cesta nasipala. Provjerit će i narediti da se nedostaci uklone. Ad6) Pustit će se u pogon kad se dobije uporabna dozvola. Urgirala je puno puta kod Elektrojuga i provjerila je kod županijskog ureda jesu li podnijeli zahtjev. Za 10-tak dana će biti tehnički pregled ove trafostanice. Ad9) Ispitat će mogućnosti za osnivanje ove zadruge. Ad8) U tijeku je ispitivanje mogućnosti realizacije i razmatranje ponuda koje su dostavljene DVD-u. Ad7) Pokazala je već volju za ovu problematiku i zatražila ponude. Smatra da je ovo vrlo važno i ne može obećati odluku za slijedeće vijeće, koje će najvjerojatnije biti slijedeći tjedan, ali će se truditi da to bude što prije i svakako u ovoj godini. Predsjednik vijeća poziva vijećnike jesu li zadovoljni odgovorima Načelnice? Tatjana Vučetić nije zadovoljna odgovorom u vezi TS Guvno, jer kad nešto ne valja u vezi trafostanica odgovoran je HEP, a kad je sve u redu onda je zaslužna Općina. Kako to? Nikša Petković je uglavnom zadovoljan s odgovorima, ali napominje da ako Načelnica ne pripremi odluku u vezi Nove katastarske izmjere za slijedeću sjednicu u normalnom vremenskom roku nakon ove koja slijedi slijedeći tjedan, onda će to učiniti dotični Klub vijećnika. Točka 4. Odluka o razrješenju i izboru člana Mandatnog povjerenstva Ivan Plantić, u ime Odbora za izbor i imenovanja, čita Odluku. Jednoglasno, sa 10 glasova "za", donijeta je ODLUKA o razrješenju i izboru člana Mandatnog povjerenstva (prema materijalima u privitku) Točka 5. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut i Poslovnik Ivan Plantić, u ime Odbora za izbor i imenovanja, čita Odluku. Jednoglasno, sa 10 glasova "za", donijeta je ODLUKA o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut i Poslovnik (prema materijalima u privitku) 6 Točka 6. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu Ivan Plantić, u ime Odbora za izbor i imenovanja, čita Odluku. Jednoglasno, sa 10 glasova "za", donijeta je ODLUKA o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu (prema materijalima u privitku) Točka 7. Odluka o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za procjenu štete Ivan Plantić, u ime Odbora za izbor i imenovanja, čita Odluku. Jednoglasno, sa 10 glasova "za", donijeta je ODLUKA o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za procjenu štete (prema materijalima u privitku) Točka 8. Odluka o razrješenju i izboru članova Socijalnog vijeća Ivan Plantić, u ime Odbora za izbor i imenovanja, čita Odluku. Jednoglasno, sa 10 glasova "za", donijeta je ODLUKA o razrješenju i izboru članova Socijalnog vijeća (prema materijalima u privitku) Točka 9. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za uređenje općinskih granica Ivan Plantić, u ime Odbora za izbor i imenovanja, čita Odluku. Jednoglasno, sa 10 glasova "za", donijeta je ODLUKA o razrješenju i izboru člana Odbora za uređenje općinskih granica (prema materijalima u privitku) Točka 10.Odluka o Izmjeni odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Vela Luka u 2019. godini Načelnica ukratko obrazlaže ovu točku. Tonko Gugić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje Odluke. Nikša Petković predlaže amandmane na Čl.1.: u 1.točki, 1.alineju nastaviti tekstom:"uz pismenu 6 suglasnost susjeda.", te 2.alineju nastaviti tekstom:"ili su od strateškog interesa Općine Vela Luka u tim slučajevima se može odobriti rad duži od 15 dana i uz oslobađanje plaćanja naknade iz stavka 9. ove Odluke." Načelnica, kao predlagateljica Odluke, ne može prihvatiti predložene amandmane jer nije sigurna da su pravno ispravni. Sada se želi odluka uskladiti sa Zakonom. Stoga ostavlja vijećnicima mogućnost da se o istom izjasne. Nikša Petković se ponovno javlja za riječ. Predsjednik vijeća traži da se očituje je li u pitanju replika ili rasprava? U tom trenutku četiri vijećnika HDZ-a napuštaju sjednicu. Vijeće nije imalo više kvoruma te nije moglo nastaviti sa radom. Stoga Predsjednik vijeća prekida sjednicu uz napomenu da će nastavak sjednice biti zakazan u roku od osam dana. Sjednica je prekinuta u 19,45 sati. Predsjednik Zoran Manestar Zapisničar Tatjana Žuvela