Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook
17. sjednica Općinskog vijeća

26 Rujan

ZAPISNIK sa 17.sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 18. travnja 2019. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 08.30 sati, javno prenošene putem lokalnih radija (fonozapis čini sastavni dio ovog zapisnika). Nazočni: Zoran Manestar – predsjednik, Boris Žuvela, Đana Oreb, Tatjana Vučetić, Ivan Plantić, Silvija Pećanac Bačić, Ivo Burmas, Maja Radman Barčot, Tonko Gugić (zakasnio 14 min.), Boris Dragojević (zakasnio 15 min.), Vedran Dodig (zakasnio 30 min.) - vijećnici; Katarina Gugić – Općinska načelnica, Dragiša Barčot - Zamjenik Općinske načelnice, Vanjo Žuvela – tajnik Općinskog vijeća, Sanja Jurković, Ana Jobst i Darko Franulović – općinski pročelnici; Damir Andreis – direktor komunalnih društava; Izočni : Željka Gugić, Josip Cvitan – vijećnici (opravdali izostanak); Tino Žuvela, Ivo Žuvela - vijećnici Županijske skupštine (nisu opravdali izostanak) Uvodno je Predsjednik vijeća pozvao vijećnike da se izjasne o Zapisniku sa 15. sjednice vijeća. Maja Radman Barčot je imala primjedbu na dio vezan uz izlaganje vijećnika Cvitana: traži da se izbriše dio u kojem stoji da se njemu, za razliku od dotadašnjih govornika, ne sviđa ovaj dokument; također traži i brisanje slijedećeg pasusa gdje stoji da ga je predsjednik vijeća upozorio, jer to nije bilo tako. Sa 5 glasova "za", 2 glasa "suzdržana" i 1 glasom "protiv", prihvaćen je Zapisnik sa 15.sjednice vijeća, uz primjedbu vijećnice Radman Barčot. Predsjednik vijeća pozvao je zatim na prihvaćanje predloženog Dnevnog reda. Jednoglasno, sa 8 glasova "za", prihvaćen je slijedeći Dnevni red: 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi 2. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vela Luka - Zaključak o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Vela Luka 3. Odluka o zamjeni nekretnina 4. Odluka o kupnji nekretnina 5. Odluka o prodaji nekretnina 6. Polugodišnje izvješće Načelnice za period srpanj – prosinac 2018. godine 7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vela Luka za 2018. godinu - Opći i posebni dio i - Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa Općine Vela Luka za razdoblje od 01.01. 2018.g. do 31.12.2018. g. 8. Izvješće o naplati općinskih poreza za 2018. godinu 9. Izvješće o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2018. godinu 10.Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Vela Luka u 2018. godini 11.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka za 2018. godinu. 12.Izvješće o izvršenju Programa uređenja i održavanja mjesnog groblja za 2018. godinu 13.Izvješće o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada na području Općine Vela Luka u 2018. godini 15 14.Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH Općina Vela Luka za 2018.g. Točka 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi Vijećnik Tonko Gugić pridružuje se sjednici. Vijećnik Boris Dragojević pridružuje se sjednici. U okviru 1. točke su pitanja i prijedloge postavili vijećnici: Tatjana Vučetić, Maja Radman Barčot, Boris Žuvela, Đana Oreb, Ivan Plantić i Boris Dragojević,. Tatjana Vučetić: 1.(Načelnici): Što je sa njenim prijedlogom postavljanja "ležećih policajaca" ispred škole i dalje prema Kalima, za što je Načelnica obećala razgovarati sa strukom? 2.(Načelnici): Ima li Načelnica saznanja koje je rezultate polučila tematska sjednica o stanju zdravstva i zašto se raspravljalo o problemu pedijatra i ginekologa kada u njenom polugodišnjem izvješću stoji da je na sastanku 27.07.2018.g. sa ravnateljem Doma zdravlja i načelnikom Općine Blato potvrdila sufinanciranje smještaja budućeg pedijatra/ginekologa od strane Općine Vela Luka? 3.(Načelnici): Koliko košta promo oglas Načelnice objavljen u Slobodnoj Dalmaciji 19.03.2019.g. i tko ga je platio? Maja Radman Barčot: 4.(Načelnici): Koje je mišljenje Načelnice, ograđuje li se ili podržava kolegu Ivana Plantića koji je pokušao uništiti naslikani portret dr.Franje Tuđmana? 5.(Načelnici): Tko je napravio projekt sanacije rive ispred Ožbalta i je li projekt potpisan od strane ovlaštenog projektanta upisanog u Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva? Postoji li građevinski nadzor, što on nadzire i s kojim projektom to uspoređuje? 6.(Načelnici): Predlaže održavanje sjednica vijeća na točno određeni dan u tjednu, u popodnevnim satima, a ne kao danas na Veliki Četvrtak, kada većina radi kroz jutro. Boris Žuvela: 7.(Načelnici): Zbog čega Općina nije uputila zahtjev HEP-u da se uključi rasvjeta na križanju državne ceste ispod supermarketa Tommy odnosno iznad brodogradilišta Greben? 8.(Načelnici): U kojoj je fazi priprema turističke sezone, te koliko se neregistriranih vozila uklonilo sa javnih površina i koliko se naloga u vezi komunalnog reda izdalo odnosno odradilo? 9.(Načelnici): Je li Općina osigurala sredstva za dodatne aktivnosti u Dječjem vrtiću, odnosno za rad u popodnevnoj smjeni i tijekom vikenda? Vijećnik Boris Žuvela je zatražio da Načelnica odmah odgovori na njegova pitanja. Predsjednik vijeća je objasnio da to nije predviđeno po Poslovniku, već je uputio vijećnika da ovaj zahtjev dostavi Odboru za Statut i Poslovnik. S obzirom da je praksa bila prvo postavljanje svih pitanja a onda odgovaranje Načelnice, i to u svim sazivima vijeća do sada, Predsjednik vijeća 15 nastavlja sa započetim načinom svih pitanja i onda odgovora Načelnice. Đana Oreb: 10.(Načelnici):Može li se reći u najbitnijim crtama s kojim sve općinskim projektima u ovom trenutku raspolaže Općina Vela Luka, te u kojoj je fazi realizacija pojedinih komunalnih i infrastrukturnih projekata? 11.(Načelnici):Kako napreduje elektrifikacija okolnih uvala i kada se očekuje završetak elektrifikacije Gabrice i Pičene, kao i izgradnja ostalih trafostanica na području naše općine? Ivan Plantić: 12.(Načelnici):Planira li Općina uvesti cjelogodišnju organiziranu naplatu parkinga na području općine Vela Luka? Boris Dragojević: 13.(Načelnici):Predlaže da Općina u suradnji sa školama organizira prezentaciju i obuku biciklista o pravilima ponašanja u prometu. Vijećnik Vedran Dodig se pridružuje sjednici. Načelnica odgovara na pitanja: Ad1) Još uvijek se nije razgovaralo o ovome. Čim se donese odluka vijećnici će biti obaviješteni. Ad2) Zaključke na skupštini je Župan izignorirao i žao joj je što nije imao više sluha za njih. Kako Načelnice nije bilo na prošlom vijeću, jer je službeno bila odsutna, ne zna zašto se poteže pitanje financiranja smještaja pedijatra/ginekologa kad je ona o tome puno puta već govorila na vijeću. Ad3) Čudi se što joj se postavlja ovo pitanje kada je OO HDZ-a Vele Luke u svom proglasu objavila da je oglas koštao 30 tisuća kn. To je javno opovrgnula novinarka Slobodne Dalmacije koja je pisala članak jer je on iznosio oko 6-8 tisuća kn sa PDV-om. Tim načinom se služe i druge sredine jer je to reklama Općine, a ne samopromocija Načelnice. Ad4) Smatra da vijećnik Plantić ničim nije prekršio Zakon. Javnu potporu su mu dali i nastavnici na portalu "Nastavnici organizirano". Stoga Načelnica osuđuje OO HDZ-a Vele Luke koja radi javni linč nad vijećnikom isključivo zato što je on izrazio svoje mišljenje. Ad5) Na ovo pitanje je već odgovarala. Ako se sumnja u neke nepravilnosti neka se prijavi mjerodavnim službama. Ad6) Nije u njezinoj nadležnosti sazivanje sjednica vijeća. Predlaže bolje se upoznati sa poslovnikom. Ad7) Općina ne može dat zahtjev HEP-u jer ne upravlja tom cestom. Cesta nema rasvjetu jer nije dobila uporabnu dozvolu jer se prvo mora uknjižiti, a to moraju odraditi Hrvatske ceste. Ad8) Svaka ustanova je dobila zadatak da odradi svoj dio prema zaključcima za pripremu turističke sezone. Konačnu realizaciju ćemo vidjeti na sjednici u studenome. Načelnica je u stalnom kontaktu i praćenju rada ustanova i za sada sve ide po planu. 15 Ad9) Ravnateljici vrtića dat je zadatak da napravi anketu kolika je zainteresiranost i ako ona bude dovoljna, organizirat će se popodnevna smjena vrtića u turističkoj sezoni. Ad10)Brzo će biti završeno polaganje kabela za TS Pičena i uskoro će početi i za TS Stani. Do pola svibnja očekuje se završetak sanacije rive ispred Ožbalta. Radovi na popločavanju u centru mjesta su završeni i završavaju se radovi na izgradnji gravitacijskog kolektora iza zgrade Općine. Do samog srca sezone očekuju se sva asfaltiranja od strane Dubrovnik cesta, a predviđenih u proračunu. Ad11) Napokon je podnesen zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za TS Guvno. Kompletno su završena mjerenja za TS Gradina i Bad. Izrađen je glavni projekt za TS Prihonja i uknjižena je cesta. Trenutno Elektrojug radi na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa sa RH za TS Široka i Triporte. Ad12)Od 01.06. do 31.12.2019.g. kreće polugodišnja naplata parkinga gdje će povlaštena karta za taj period iznositi 400 kn. Od 01.01.2020.god. nastavlja se sa cjelogodišnjom naplatom parkinga na području općine. Ad13)Pozdravlja ovaj prijedlog i iako svaku godinu bude organizirana u školi prometna edukacija, nastavit će se sa tim aktivnostima i raditi na njihovom pojačavanju. Tatjana Vučetić nije zadovoljna sa odgovorima na svoja prva tri pitanja. Žalosno je da se od 28.02. nije ništa razgovaralo o "ležećim policajcima". Također je vidljivo iz elaboriranja Zamjenika Načelnice o kupnji stanova za liječnike da on nije upoznat sa sufinanciranjem njihovog smještaja od strane Općine. Nije se konkretno odgovorilo tko je platio oglas za Dan Općine. Maja Radman Barčot nije zadovoljna odgovorom na 4.pitanje jer se nigdje nije reklo da je vijećnik Plantić prekršio Zakon već vijećničku prisegu. Stoga ona osuđuje Načelnicu jer vijećnik ima pravo iznijeti mišljenje ali ne u školi gdje uči djecu povijesti. Također je u obrazloženju svog prijedloga da se sjednice ne održavaju u jutarnjim terminima naglasila da je po Poslovniku to trebalo biti upućeno Predsjedniku vijeća ali je ona mogla jedino ga ovako javno uputiti Načelnici da se čuje njihovo nezadovoljstvo. Boris Žuvela nije zadovoljan odgovorima na svoja pitanja. On je osobno razgovarao sa HEP-om i Hrvatskim cestama koji su mu rekli da Općina uputi zahtjev za rasvjetu. Na svoje 8. i 9. pitanje traži pismeni odgovor u kojem će taksativno po zaključcima stajati što je Općina uradila za pripremu sezone, kao i što je sa onim roditeljima koje se neće pismeno anketirati za popodnevni rad vrtića. Točka 2. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vela Luka - Zaključak o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Vela Luka Sanja Jurković, Pročelnica Upravnog odjela za opće i imovinsko-pravne poslove, je uvodno obrazložila predmetnu problematiku. Načelnica je ukratko objasnila zaključak o prigovoru. Predsjednik vijeća izvješćuje da se ne zna stav Odbora za poljoprivredu i gospodarstvo jer na sjednici Odbora nije bilo kvoruma. 15 Vedran Dodig traži od pročelnice Jurković pojašnjenje što znači "oduzela država agrarom"? Pročelnica odgovara da je agrar vrijeme kad su se onima koji su obrađivali zemljišta priznavala vlasništva na temelju agrarne presude. Problem je što se ljudi nisu onda knjižili da zaštite svoja vlasnička prava. Problem postoji i u tome što su postupci za povrat nepošteno oduzete imovine dugotrajni, kompleksni, sa puno dokazivanja. Drugi veliki problem je i u neusklađenosti z-k knjige i katastra. Vedran Dodig, u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste i HSS-a, smatra da je problematika opsežnija zbog nesređenih z-k knjiga i neusklađenosti sa katastrom i to na nivou cijele države. Stoga će u ime Kluba podržati ovaj program uz inzistiranje da se krene sa Novom katastarskom izmjerom čitave općine. Pročelnica Jurković ističe da Nova katastarska izmjera neće riješiti pitanje vlasništva. Tatjana Vučetić, u ime Kluba vijećnika HDZ-a, podržava ovaj zaključak ali i naglašava da se sa postupkom Nove katastarske izmjere mora što prije početi. Nakon rasprave, jednoglasno, sa 11 glasova "za", donijet je ZAKLJUČAK o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Vela Luka (prema materijalima u privitku) i PROGRAM raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vela Luka (prema materijalima u privitku) Točka 3. Odluka o zamjeni nekretnina Pročelnica Jurković objašnjava prijedlog Odluke. Tonko Gugić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje ove odluke. Jednoglasno, sa 11 glasova "za", donijeta je ODLUKA o zamjeni nekretnina (prema materijalima u privitku) Točka 4. Odluka o kupnji nekretnina Načelnica obrazlaže prijedlog Odluke. Tonko Gugić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje Odluke, tim više što je Općina Blato već donijela istu na svom vijeću i što bi neprihvaćanjem Odluke 15 Općina Vela Luka morala vratiti sredstva dobivena od svjetske banke. Vedran Dodig, u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste i HSS-a, podržat će Odluku ali naglašava da ovo nije najbolje riješenje. Ova odluka je nastavak problematike koju je u svom prethodnom izlaganju elaborirao. Slabo je organiziran cijeli sustav i na nivou države pa smo mi u Hrvatskoj "kraljevi privremenih rješenja". Ističe da će od kraja iduće godine krenuti kazne za neodvajanje otpada i mi ćemo ih plaćati. Maja Radman Barčot, u ime Kluba vijećnika HDZ-a, se nadovezuje da je ovo poluriješenje. Naglašava da se radi o kupnji zemljišta za Reciklažno dvorište za građevinski otpad i da skupina građana prikuplja peticiju protiv toga. Oni su se obratili raznim inspekcijama jer bi tu bila pretovarna stanica za cijeli otok. Radi se na tome da se ona izmjesti negdje na pola otoka. Postavlja pitanje što će biti ako se sad kupi ovo zemljište a projekt ne saživi na toj lokaciji? Onda će se za par godina trebati kupiti drugo zemljište. Stoga će Klub glasati protiv Odluke. Načelnica objašnjava da je operativni sastanak bio u Splitu 31.01.2019.g na kojem su doneseni zaključci na 5 stranica. Prvi zaključak je rok do 12.02.2019.g.da se otpad prenese na nove lokacije. Smatra da se brkaju tri različita projekta: 1. Sanacija deponija Sitnica, 2. Izgradnja Reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i 3. Izgradnja pretovarne stanice. Reciklažno dvorište je u vlasništvu 50% Blata i 50% Vele Luke i ni jedna druga sredina sa otoka se ne može tu miješati. Na nedavnoj tematskoj sjednici vijeća u Blatu predstavnica Fonda zaštite okoliša je istakla da se lokacija za pretovarnu stanicu odabire na temelju studije izvodljivosti i da je ova dimenzijama samo za Blato i Velu Luku. Sastanak Gradonačelnika i Načelnika sa otoka na temu pretovarne stanice će biti u utorak. Svjetska banka koja je dala bespovratna sredstva ima svoja pravila, koja moramo poštivati i osigurati preduvjete. Reciklažno dvorište za građevinski otpad je predviđeno Prostornim planom i ovo je početak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Krajem 6.mjeseca ili polovinom 7.mjeseca bit će tehnički pregled na sanaciji deponija Sitnice. U Planu gospodarenja otpadom, koje je donijelo vijeće i koje je javni dokument, HDZ je dao i jednu od primjedbi da treba zajedno sa Općinom Blato što prije krenuti u izgradnju Reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Ivan Plantić ističe da je zahtjev za kupnju ovog zemljišta došao od izvođača radova i od Fonda za zaštitu okoliša. Ako ga mi ne kupimo, kupit će ga Općina Blato kojoj će onda Velolučani morati plaćati odlaganje građevinskog i krupnog otpada. Boris Žuvela ističe da je ovaj projekt počeo 2005.god., stoga nije vezan za kratkoću roka. Cijelo ovo vrijeme radimo na sanaciji postojećeg odlagališta Sitnice, a sada otvaramo novo do ovog saniranog. Naglašava da će biti više smeća i prašine jer će kamionima stizati otpad sa cijelog otoka. Ne slaže se da je zahtjev došao od izvođača radova jer kako oni mogu utjecati na Općinu? Ponavlja stav HDZ-a koji sumnja da će ovaj projekt stvarno saživjeti na ovoj lokaciji. Načelnica pita vijećnika Žuvelu zašto onda on kad je bio Načelnik nije riješio ovaj problem? Boris Žuvela odgovara da se u njegovo vrijeme radilo samo na sanaciji Sitnice, a otvaranje novog odlagališta je ideja ove vlasti. Maja Radman Barčot objašnjava da su primjedbe na Plan gospodarenja otpadom dane na tadašnje postojeće stanje. Sad se situacija promijenila. Peticija se sakuplja i izražava bojazan da će se novci uludo potrošiti jer nema dozvole. Načelnica replicira da se sve radi po tom Planu gospodarenja otpadom. Fond je ovo naložio i mi to moramo poštivati. Dozvole ne može ni biti kad nema projektne dokumentacije, a nje nema bez nekretnina. Do Općine Vela Luka nije stigla nikakva peticija Velolučana. Načelnica je bila 15 na sjednici vijeća Općine Blato pa čuje sada kopiju govora OO HDZ-a Blata. Žao joj je što OO HDZ-a Vela Luka nema svoj stav po ovom pitanju. Tonko Gugić pita koja je onda druga nova lokacija ako ova predložena ne odgovara? Smatra da je ponuđeno riješenje i ujedno najbolje. Boris Dragojević je u nedoumici kako glasati nakon izlaganja vijećnika HDZ-a. Postavlja pitanje imaju li vijećnici HDZ-a neka saznanja odnosno dodatne informacije koje Načelnica i Općina Vela Luka nemaju? Također ga zanima, s tehničke strane, gdje će građevinac iz Blata ili Vele Luke koji obavlja građevinske radove na području Korčule odložiti građevinski otpad, kad je pretovarna stanica samo za potrebe Luke i Blata? Konačnu odluku o pretovarnoj stanici donosi Župan, pa pita kako će vijećnici HDZ-a glasati ako on odluči da će se za cijeli otok odlagati otpad na Sitnici? Načelnica vjeruje da će se na sva pitanja odgovoriti projektom. Ipak više vjeruje službenicima Fonda, pa predlaže stanku da se presluša 15-minutni fono-zapis službenice Fonda sa vijeća u Blatu. Vedran Dodig misli da se sve ovo neće dobro završiti zbog načina na koji se proces provodi. Ponovo naglašava da 90% općina u RH ne radi ništa po pitanju otpada. Jedino Vela Luka i Blato su se pokrenuli. Pita što će biti sa ostalim općinama sa otoka koje do 2020.god. neće riješiti otpad? Treba poštivati volju građana ali ispred svega treba biti mišljenje struke. Predsjednik vijeća naglašava da se jučer sazvao Odbor za komunalnu infrastrukturu na kojem se trebalo o ovim nedoumicama raspravljati. Maja Radman Barčot ističe da je Odbor bio niti 24 h prije vijeća. Znači, sve se radi u zadnji čas. Zašto se radna tijela ne sazivaju par dana ranije da se članovi mogu dobro pripremiti i raspitati? Odgovara da će HDZ Vele Luke biti protiv odluke Župana da pretovarna stanica za cijeli otok bude na Sitnici. Naša djeca, naša budućnost su ispred svega i svih. Nema saznanja da HDZ Vele Luke citira HDZ Blata. To znači da im se mišljenja poklapaju i da će biti kako oni govore. Načelnica replicira da su se materijali za Odbor dostavili sa materijalima za vijeće 7 dana prije. Na jučerašnjem Odboru nije se prvi put raspravljalo o ovome. Prije mjesec i pol dana se također raspravljalo o ovome na Odboru gdje su bili nazočni svi članovi, pročelnici i Načelnica, osim članova iz HDZ-a. Ova tema zbog svoje važnosti je već dva puta prošla Odbor. Ivo Burmas će osobno podržati ovu odluku jer smatra da je cifra zanemariva u odnosu na dobiveno riješenje odlaganja građevinskog otpada za slijedećih 5 godina. Možda će se ovo riješenje poslije mijenjati ali je ono za sada jedino i njime rješavamo svoj problem. Smeće nitko neće, a svi ga činimo. Zadnja je riječ Župana i 3 glasa protiv luških županijskih vijećnika ništa neće promijeniti. Boris Žuvela shvaća Načelnicu da bi ona htjela da se na Odboru sve raspravi i da se odmah odluka riješi na vijeću bez da javnost išta čuje. To ne može biti tako jer je ustroj loš. Osobno se zalaže da na odborima budu nazočni i stručni članovi. Da se htjela napraviti kvalitetna rasprava mogla se organizirati tematska sjednica i pozvati predstavnike Fonda, ministarstava, Županije i sl. Tako bi se dobila cjelovita slika pa bi se lakše i brže donijela prava odluka. Načelnica smatra da su ljudi u vezi ove problematike dobro informirani. Svako izvješće sa sastanka u vezi Sitnice se javno objavilo. Pročelnica Jurković ističe da su predstavnici Fonda i svjetske banke pohvalili ove dvije općine, službenike i načelnike za dobru suradnju i koordinaciju. Ovo je jedini projekt u Hrvatskoj za ovu namjenu kojeg je odobrila svjetska banka. Naglašava da su za projekt Reciklažnog dvorišta 15 nadležne općine, a za projekt pretovarne stanice županijska ustanova. Nakon rasprave, sa 7 glasova "za", 3 glasa "protiv" i 1 glasom "suzdržanim", donijeta je ODLUKA o kupnji nekretnina (prema materijalima u privitku) Točka 5. Odluka o prodaji nekretnina Vijećnica Tatjana Vučetić privremeno napušta sjednicu u 1036 sati. Pročelnica Jurković ukratko govori o ovoj odluci. Tonko Gugić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje Odluke. Jednoglasno, sa 10 glasova "za", donijeta je ODLUKA o prodaji nekretnina (prema materijalima u privitku) Točka 6. Polugodišnje izvješće Načelnice za period srpanj – prosinac 2018. godine Vijećnica Tatjana Vučetić vraća se na sjednicu. Načelnica ukratko izvješćuje o svom radu. Predsjednik vijeća otvara raspravu. Vedran Dodig pita kakva je dinamika sa prostornim planovima kad je županija napokon donijela svoj plan? Načelnica odgovara da je projektantima rečeno da nastave dalje sa aktivnostima na urbanističkim planovima. Zatim slijede javne rasprave za oba UP-a do studenoga ove godine. Maja Radman Barčot smatra da je ovo jednostavno štivo bez kvalitetne obavijesti što je bilo na nabrojenim sastancima odnosno koji su se zaključci na njima donijeli. Pita je li Načelnica odradila sustav civilne zaštite kad je sudjelovala u provođenju smjernica za organizaciju istoga? Načelnica odgovara da nema pravila po kojem se ovo izvješće piše i da ga je ona pisala na način koji je smatrala najboljim. Što se tiče civilne zaštite, pretpostavlja da je vijećnica mislila na vježbu, a koja se nije odradila jer civilna zaštita nije samo odrađivanje vježbe. Sastanke je samo nabrojala da bi upoznala vijećnike, a oni je konkretno mogu pitati što ih zanima. Da je detaljno pisala za svaki sastanak ovo bi izvješće bilo predugo. Može se kritizirati njezin rad ali ne i način pisanja. Vijećnik Vedran Dodig u 1051 sati napušta zbog obaveza sjednicu. Maja Radman Barčot smatra da je pravo vijećnika komentirati dostavljene materijale. Ponovo pita zašto se nije odradila vježba, te što je bilo na turističkom vijeću, kao i na sastanku sa novim 15 vlasnicima Montmontaže-Greben? Načelnica odgovara da su se na turističkom vijeću prezentirali financijski izvještaji o učinjenom i planovi i program rada za 2019.g. Postoji zapisnik koji se može vijećnici dati na uvid ako je zanima detaljnije. Novi vlasnici brodogradilišta pozvani su da se informiramo o njihovim planovima i rokovima, te da im se ponudi pomoć u okviru ovlasti. Vježbu nismo odradili jer nismo bili dovoljno spremni. Boris Žuvela pita zašto se po protokolu nije prošle godine položio vijenac na Dan sjećanja na žrtve totalitarnih sistema, 23.08.? Načelnica objašnjava da je pročelnik zadužen za protokol i on je taj koji informira Načelnicu. Prošle godine se dogodio propust, a u svojoj prvoj godini mandata je osobno položila vijenac. Boris Dragojević pita je li se pozvao Župan, kako je bilo rečeno učiniti prije nove godine? Predlaže mu postaviti pitanje zašto Lučani nemaju popusta u prijevozu do središta naše Županije, Dubrovnika, kao što imaju u brodskom prijevozu do Splita? Načelnica odgovara da se planira sastanak sa Županom nakon Uskrsa gdje bi se o rečenom prijedlogu moglo raspraviti. Najvažnija točka tog sastanka bi bila Memorijalna zbirka Olivera kako se zaključilo na sastanku sa Ministarstvom kulture. Maja Radman Barčot ističe da je Načelnica nadređena Pročelniku u vezi propusta nepolaganja vijenca na Dan sjećanja na žrtve totalitarnih sistema. Ivan Plantić iz ove rasprave primjećuje određene aktivnosti oporbe protiv vlasti. Ispada da Načelnica ne zna sastaviti izvješće. Po njemu je izvješće iscrpno i dobro i pokazuje da Načelnica dobro radi i dobro vodi Općinu. Vijećnice Vučetić i Radman Barčot privremeno napuštaju sjednicu u 1103 sati. Nakon rasprave, sa 7 glasova "za" i 1 glasom "suzdržanim", donijet je ZAKLJUČAK o primanju na znanje i prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća Načelnice za period srpanj – prosinac 2018.godine (prema materijalima u privitku) Točka 7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vela Luka za 2018. godinu - Opći i posebni dio i - Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa Općine Vela Luka za razdoblje od 01.01.2018.g. do 31.12.2018. g. Vijećnice Vučetić i Radman Barčot vraćaju se na sjednicu u 1107 sati. Ana Jobst, Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, ukratko obrazlaže izvršenje proračuna. Darko Franulović, Pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti, ukratko izvješćuje o provedbi Plana razvojnih programa za 2018.godinu. 15 Tonko Gugić, u ime Odbora za proračun i financije, predlaže prihvaćanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vela Luka za 2018.godinu. Tonko Gugić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, također predlaže prihvaćanje Izvješća o provedbi Plana razvojnih programa Općine Vela Luka za 2018.g. Maja Radman Barčot, u ime Kluba vijećnika HDZ-a, ističe da je u stavku prihoda uključen i prihod iz Fonda fiskalnog izravnjavanja u iznosu od 2.207.000,00 kn. Taj Fond od strane države pomaže općinama sa malim bruto dohotkom po stanovniku inače bi se Općina Vela Luka ugasila ili pripojila drugoj sredini. U prihod je također ušlo i 1.250.000,00 kn pomoći Općini od drugih. Tako da bi se prikazani višak od 2,5 milijuna kn kad bi se ove pomoći odbilo pojavio kao proračunski manjak. Pitanje je do kad će nam se pomagati? Kako se ništa nije uložilo u prostornu dokumentaciju i urbanističke planove, nada se da će se barem ovaj višak uložiti u projekte čija je dosadašnja realizacija "nula". Zbog svega ovoga Klub vijećnika HDZ-a neće podržati ovu točku. Pročelnica Jobst objašnjava da prema Zakonu sve općine moraju izdvajati 17% od ukupnog prihoda od poreza na dohodak u Fond. Onda on prema stupnju razvijenosti pomaže općine. Ta sredstva nisu namjenska i mogu se potrošiti kako se hoće. Govorilo se uvijek da se Općina potrudi što više sredstava izvući od pomoći države, županije, EU i nacionalnih fondova i ona se tako i trudi. Realan proračun Općine je uvijek bio do 9 milijuna kn. Na Općini je sada da pametno potroši višak. Boris Dragojević konstatira da je sramotno što smo upali u najniži stupanj razvijenosti i direktno ne krivi ni jednu vlast do sad jer je tu bilo i objektivnih okolnosti. Ali je sad super da dobivamo od države 2 milijuna kn zbog nerazvijenosti pa bi stoga bilo bolje uvijek prikazati niži razred, a raditi na razvoju. Tatjana Vučetić pita Pročelnicu kad su dobivena ova sredstva i jesu li se mogla već utrošiti u prošloj godini? Izdvaja samo stavke veće od 100 tisuća kn, a to su: uknjižba nerazvrstanih cesta, uređenje šetnice, kanalizacija i sanacija Sitnice. Moramo početi trošiti, a to znači raditi i kad proračun bude izravnat možemo se pohvaliti da se nešto i napravilo. Načelnica objašnjava da smo sredstva počeli dobivati od 01.01.2018.g.i dobivamo ih svaki dan. Slaže se da su se sredstva mogla ranije početi trošiti, ali su postojali opravdani razlozi što nisu i što je višak veliki (prekinuti radovi na Sitnici, kasno dobivena dozvola za Reciklažno dvorište i sl.). Nakon rasprave, sa 7 glasova "za" i 3 glasa "protiv", donijet je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna Općine Vela Luka za 2018. godinu - Opći i posebni dio (prema materijalima u privitku) i prihvatilo se IZVJEŠĆE o provedbi Plana razvojnih programa Općine Vela Luka za razdoblje od 01.01.2018.g. do 31.12.2018. g. (prema materijalima u privitku) Točka 8. Izvješće o naplati općinskih poreza za 2018. godinu Pročelnica Jobst u kratkim crtama objašnjava ovu točku. 15 Tonko Gugić, u ime Odbora za proračun i financije, predlaže prihvaćanje ovog izvješća. Boris Žuvela pita zašto nisu u ove poreze uvršteni i oni kojima se dnevno naplaćuje štand s obzirom da i oni koriste javnu površinu? Također primjećuje da postoji i naplaćivanje na pomorskom dobru odnosno lučkom području za što Općina nema nadležnosti. Pročelnica Jobst odgovara da oni nisu uvršteni jer se s njima ne sklapa ugovor. Oni se posebno vode i tako je bilo oduvijek. Načelnica objašnjava da je više puta komunalni redar pozivao vijećnika Žuvelu, kao ravnatelja ŽLU Vela Luka, na dogovor oko ovih stvari, ali se pozvani nije nikad odazvao. Vijećnik Žuvela replicira da ne može komunalni redar naplaćivati ono što ne smije. Također smatra da bi trebali biti uvršteni i oni koji koriste javnu površinu samo na dnevnoj bazi jer koriste istu uslugu pa bi i za njih trebala važiti ista mjerila i cijene. Boris Dragojević ističe da je ova tablica sa stanjem 31.12.2018.g., a sada smo već u travnju i dosta se toga promijenilo pa predlaže ubuduće uz ovaj materijal dostaviti i svježiju tablicu. Jednoglasno, sa 10 glasova "za", donijet je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza za 2018. godinu (prema materijalima u privitku) Točka 9. Izvješće o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2018.godinu Pročelnica Jobst ukratko izvješćuje o ovome. Tonko Gugić, u ime Odbora za proračun i financije, predlaže prihvaćanje ovog izvješća. Boris Žuvela predlaže ubuduće evidentirati gdje se naplatila naknada odnosno doprinos i da se onda ta sredstva utroše u tu sredinu. Pročelnica Jobst objašnjava da se komunalna naknada naplaćuje samo u mjestu, a ne po valama. Pročelnik Franulović pojašnjava da se komunalni doprinos ubire na cijelom teritoriju Općine, a troši se prema odluci vijeća kroz Program gradnje komunalne infrastrukture. Boris Žuvela pita zašto se komunalna naknada ne naplaćuje svugdje gdje postoje uvjeti za naplatu? Načelnica odgovara da je ovo izvješće za 2018.g., a Odluka o komunalnoj naknadi je donesena u studenom, s tim da se primjenjuje od 01.01.2019.g. Nakon rasprave, jednoglasno, sa 10 glasova "za", donijet je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2018.godinu (prema materijalima u privitku) 15 Točka 10.Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Vela Luka u 2018. godini Pročelnik Franulović ukratko obrazlaže ovu točku. Tonko Gugić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje ovog izvješća. Maja Radman Barčot ukazuje da se pod B8 - iznos otplate kredita za kanalizaciju ne poklapa sa istom stavkom u slijedećoj točki. Pita što se kupilo pod komunalnom opremom i što je sa javnom rasvjetom? Načelnica odgovara da pod B8 treba pisati "kredit za hidrotehnički tunel" da se uskladi sa slijedećom točkom i da je razlika u jednoj lipi. Što se tiče rasvjete, ugrađeno je nekoliko solarnih rasvjetnih tijela. U materijalima piše u zagradi iza komunalne opreme da se radi o kantama u parku. Vijećnica Radman Barčot ističe da te zagrade u njezinim materijalima nema. Nakon što su se neki vijećnici izjasnili da u njihovim materijalima to postoji, a drugi da to u njihovim nema, Načelnica se ispričava u ime tajnika što je došlo do propusta tog dijela rečenice. Nakon rasprave, jednoglasno, sa 10 glasova "za", prihvatilo se IZVJEŠĆE o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Vela Luka u 2018. godini (prema materijalima u privitku) Točka 11.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka za 2018. godinu Pročelnik Franulović ukratko objašnjava ovu točku. Tonko Gugić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje ovog izvješća. Boris Dragojević ponavlja prijedlog od prošle godine da se cesta prema Humu na nekim mjestima proširi jer se nakon ovih kiša veliki trud prošlih javnih radova sada više ne vidi. Zamjenik Načelnice odgovara da se prije 10 dana zatražilo od obrta "Šigi" dostava ponude za proširenje ove ceste. Vijećnica Radman Barčot privremeno napušta sjednicu u 1158 sati. Nakon rasprave, jednoglasno, sa 9 glasova "za", prihvatilo se IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka za 2018. godinu (prema materijalima u privitku) 15 Točka 12.Izvješće o izvršenju Programa uređenja i održavanja mjesnog groblja za 2018.god. Vijećnica Radman Barčot se vraća na sjednicu u 1202 sati. Pročelnik Franulović ukratko izvješćuje o ovome. Tonko Gugić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje ovog izvješća. Boris Žuvela ponavlja primjedbe izrečene i na Odboru. Ovo izvješće nije potpuno jer ne uključuje i prihode po odrađenom sprovodu i ostalim uslugama komunalnih poduzeća. Također ne uključuje rashode troškova hladnog pogona za održavanje groblja, troškovi službenika, trošak programa i sl. Nakon rasprave, jednoglasno, sa 10 glasova "za", prihvatilo se IZVJEŠĆE o izvršenju Programa uređenja i održavanja mjesnog groblja za 2018.god. (prema materijalima u privitku) Točka 13.Izvješće o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada na području Općine Vela Luka u 2018. godini Pročelnik Franulović objašnjava ovo izvješće. Tonko Gugić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje ovog izvješća. Tatjana Vučetić upozorava, o čemu je već govorila na prijašnjim sjednicama, na lošu kvalitetu materijala za tamponiranje cesta. Trebalo bi poraditi da on bude sastavljen samo od građevinskog materijala, a ne i od smeća. Pohvaljuje i Komunalac za redovno održavanje, koji je odmah reagirao na njezinu prijavu i očistio prijavljeni nered. Maja Radman Barčot se nadovezuje da je u materijalu za tamponiranje i stakla i da je na njezinu prijavu o tome Načelnica obećala popraviti stanje. Sada se te stvari opet ponavljaju. Ovo izvješće je bolje nego lani, vidi se napredak Općine jer su neki otpadi uklonjeni. Ističe da piše da je u Gradini, na č.z.2428/554, otpad uklonjen ali se ne zna tko ga je uklonio. Postavlja pitanje po čijoj se prijavi djeluje, građana ili isključivo komunalnog redara? Što je sa drugom vrstom otpada, brodskim olupinama i kalupima i sl.? Trebao bi komunalni redar biti više aktivan po ovom pitanju. Pročelnik Franulović odgovara da se na spornu cestu Vela Spila- Žuvin dolac nije istresao materijal za tamponiranje već se preko Udruge šumoposjednika dotična cesta kandidirala za održavanje još 2017.god. U ovoj godini je temeljem natječaja Savjetodavna služba odabrala izvođača radova, pa je stroj odradio mljevenje materijala kojeg je zatekao na toj cesti. Prijave su bile putem općinske stranice na internetu od strane građana i udruga. "Zakrpaj.to" je profunkcionirao od ove godine, a izvješće je za prošlu godinu. Maja Radman Barčot ističe da je većina prijavljenog otpada putem obrasca od strane građana, a ne komunalnog redara. Ponovo pita što je sa brodskim olupinama i krupnim građevinskim otpadom? Pročelnik Franulović odgovara da je što se tiče olupina pitanje je li to smeće ili nije? Za krupni građevinski otpad u ovom izvješću stoji ono što se do tada evidentiralo. Načelnica ističe veliki pomak sa "Zakrpaj.to", koja kad se spoji sa općinskom stranicom 15 za prijave, tek će onda dati pravu sliku. To će biti u ovakvom izvješću za 2019.godinu. Boris Dragojević naglašava da je na prošlom vijeću tražio da ova aplikacija bude vidljiva na općinskoj stranici. Što se tiče brodskih kalupa, slaže se da se treba odrediti je li to otpad ili sirovina. Ali problem treba riješiti na način da Općina ima instrumente da ih ukloni sa privatnih parcela i uskladišti na primjer na Sitnici. Također treba slično riješiti i problem sa olupinama auta. Pita zašto se nije po njegovom prijedlogu ogradio prostor deponija oko Elektronike, kako je vlasnik učinio sa prostorom ispod Bate? Ističe da na Sitnici nema tabela, teško se snaći pa se ljudi snalaze kako mogu. Smatra da problem nije u financiranju, već u aljkavosti. Načelnica odgovara da je jedini razlog što aplikacija nije još vidljiva stanje web stranice. Sada se intezivno radi na novoj web stranici. Boris Žuvela smatra da u ovom izvješću treba priložiti i izvješće komunalnog redara, kao i nalaze komunalnog i prometnog redarstva. Boris Dragojević objašnjava da ljudi odlažu otpad tamo gdje nije postavljena tabela i gdje nije ograđen prostor (kao kod Elektronike). Vide brdo materijala pa odlože i oni. Maja Radman Barčot predlaže da se kad je komunalni redar odsutan zaposli njegova zamjena, može i na ugovor o djelu, jer komunalni nered ne može čekati povratak komunalnog redara na posao. Nakon rasprave, jednoglasno, sa 10 glasova "za", prihvatilo se IZVJEŠĆE o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada na području Općine Vela Luka u 2018. godini (prema materijalima u privitku) Točka 14.Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH Općina Vela Luka za 2018.g. Predsjednik vijeća naglašava da su materijali za ovu točku dati vijećnicima samo na znanje i komentiranje bez mogućnosti glasanja jer tako Zakon nalaže. Maja Radman Barčot pita kad će ostali zainteresirani dobiti kompostere, osim ovih 210 koji su ih već dobili? Zanima je jesu li odrađene edukacije i informiranje javnosti o promjenama prema ovom Planu gospodarenja otpadom? Traži da joj se pojasni uklanjanje leševa životinja i pita je li postavljen "Zeleni otok" u Mikulina luci? Načelnica odgovara da je financiranje kompostera trebalo biti preko natječaja, ali se Fond predomislio da neće financirati kompostere, već kante i sl. Zato je Općina uskočila i financirala kompostere. Informiranje i edukacija stanovništva se trebala odvijati preko 2 projekta. Prvo kroz zajednički projekt svih jedinica sa otoka Korčule kojeg je trebala voditi agencija KORA ali kako se natječaj zatvorio nakon 4-5 mjeseci, nije uspjela sa prijavom. Zato će se sve nadoknaditi kroz drugi projekt Reciklažnog dvorišta. Napomene kod zbrinjavanja lešina nema pa je to polje ostalo prazno, a "Zeleni otok" se nije postavio u Mikulina luci. Boris Žuvela pita zašto mi sami, kao Općina, nismo išli na natječaj? Načelnica odgovara da nismo mogli zbog malog broja stanovnika, već smo se udružili sa svim jedinicama sa otoka Korčule i Lastova. Zajednički je dogovoreno da taj posao odradi KORA 15 koja je imala najveća iskustva u tome. Na kraju je Predsjednik vijeća zaželio svima sretan predstojeći Uskrs i da ga provedu u miru i u krugu svojih obitelji. Sjednica je završena u 12,30 sati.