Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook
15.sjednica Općinskog vijeća

24 Rujan

ZAPISNIK sa 15.sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 28. veljače 2019. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 17.00 sati, javno prenošene putem lokalnih radija (fonozapis čini sastavni dio ovog zapisnika). Nazočni: Zoran Manestar – predsjednik, Tonko Gugić, Josip Cvitan, Boris Žuvela, Željka Gugić, Tatjana Vučetić, Ivan Plantić, Silvija Pećanac Bačić, Boris Dragojević, Ivo Burmas – vijećnici; Katarina Gugić – Općinska načelnica, Dragiša Barčot - Zamjenik Općinske načelnice, Vanjo Žuvela – tajnik Općinskog vijeća, Sanja Jurković i Darko Franulović – općinski pročelnici; Damir Andreis – direktor komunalnih društava; Dorjan Dragojević – direktor Turističkog ureda Izočni : Maja Radman Barčot, Vedran Dodig, Đana Oreb – vijećnici (opravdali izostanak); Tino Žuvela, Ivo Žuvela - vijećnici Županijske skupštine (nisu opravdali izostanak) Uvodno je Predsjednik vijeća pozvao vijećnike da se izjasne o Zapisniku sa 14. sjednice vijeća. Jednoglasno, sa 10 glasova "za", prihvaćen je Zapisnik sa 14.sjednice vijeća. Predsjednik vijeća pozvao je zatim na prihvaćanje predloženog Dnevnog reda. Jednoglasno, sa 10 glasova "za", prihvaćen je slijedeći Dnevni red: 1. 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi 2. Informacija o aktivnostima za pripremu turističke sezone 2019. godine na području Općine Vela Luka 3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Vela Luka u 2019. godini 4. Odluka o izboru najuspješnijih sportaša u 2018. godini 5. Donošenje odluke o imenovanju Ravnateljice Narodne knjižnice „Šime Vučetić“ – Vela Luka 6. Odluka o izmjeni Pravilnika o provedbi jednostavne nabave 7. Odluka o davanju suglasnosti za korištenje zastave i grba Općine Vela Luka 8. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Vela Luka Točka 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi U okviru 1. točke su pitanja i prijedloge postavili vijećnici: Željka Gugić, Tatjana Vučetić, Ivo Burmas, Tonko Gugić, Boris Dragojević, Ivan Plantić i Boris Žuvela. Željka Gugić: 1.(Načelnici): Kako teče realizacija projekta izgradnje vodovodne mreže na Glavici sv.Ivana? 2.(Načelnici): Moli izvješće o otvaranju novog odvojenog deponija i kupovine zemljišta na Sitnici na kojem će cijeli otok Korčula odlagati otpad, a mi ćemo to financirati i imati štetu. 3.(Načelnici): Tko je sazvao sastanak Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu, kad to nisu učinili predsjednica i potpredsjednik? 9 Tatjana Vučetić: 4.(Načelnici): Moli najnovije informacije kada bi trafostanica Guvno trebala biti puštena u rad. 5.(Načelnici): U kojoj je fazi realizacija plana razvoja Poduzetničke zone? 6.(Načelnici): Predlaže postavljanje "ležećih" policajaca ispred škole i u Kalima. Ivo Burmas: 7.(Načelnici): Zbog čega je Općina Vela Luka tužila tvrtku Tempore poznatog veloluškog investitora kojega Općina inače velikodušno podupire vezano za sve projekte uključujući i LNT – tzv. Marinu, te je li tužba okončana i u čiju korist? 8.(Načelnici): Koliko je Općina Vela Luka uprihodovala u 2018.g. od uplovljavanja jedrilica i ostalih plovila u veloluški zaljev, te možete li dati točan izračun po plovilu? 9.(Načelnici): Kada namjeravate ispraviti pogrešku, odnosno ukloniti bankomat u parku ispred zgrade Općine? Tonko Gugić: 10.(Načelnici):Kada se planira početak izgradnje Reciklažnog dvorišta budući su za to osigurana financijska sredstva? 11.(Načelnici):Kada će početi radovi na uređenju kortelane ulice u blizini ribarnice, kao i sjevernog dijela Ulice 25? 12.(Načelnici):Kako teku aktivnosti vezane za realizaciju projekta navodnjavanja kraških polja: Bradat, Vrbovica i Kruševo? Boris Dragojević: 13.(Načelnici):Predlaže da na općinskoj stranici aplikacija "Zakrpaj to" bude vidljiva, kada je nakon 1,5 godine napokon krenula sa radom. 14.(Načelnici):Planira li Općina uvođenje naplate parkinga u ulicama na području mjesta i kada će se ova tema uvrstiti u dnevni red? 15.(Načelnici):Hoćemo li i ovu sezonu nastaviti dosadašnju praksu dostave prehrane i kruha po principu: "iskrcavaj di hoćeš, kad hoćeš i sa upaljena sva 4 žmigavca i problem je riješen"? Ivan Plantić: 16.(Načelnici):U kojoj je fazi realizacija projekta sanacije Sitnice i kada se može očekivati završetak ovog vrlo značajnog komunalnog zahvata za općine Vela Luka i Blato? 17.(Načelnici):Moli opširniju informaciju o projektu proširenja električne mreže u okolnim velolučkim uvalama u kojima su značajni turistički kapaciteti obiteljskog smještaja. 18.(Načelnici):U kojoj je fazi realizacija projekta rekonstrukcije Zadružnog doma u Dom kulture, kao i uređenja Memorijalne zbirke Oliver Dragojević? Boris Žuvela: 19.(Načelnici):Predlaže da se Dječji vrtić "Radost" uključi u projekt Erasmus plus i zatraži odgojiteljice iz Europske zajednice, čime bi vrtić radio cijeli dan bez uloženih 9 sredstava. 20.(Načelnici):Kada će se nastaviti s izradom prostornog plana s obzirom da je odluka donesena prije više od 1,5 godine? Načelnica odgovora na pitanja: Ad1) Pronašlo se tehničko riješenje, osigurala su se sredstva, usmeno dogovorilo sa strankom postavljanje cijevi u njezin prolaz do mora. Ali, kad su predstavnici Općine i Vodovoda izašli na teren, stranka se na licu mjesta predomislila i zabranila postavljanje cijevi. Velika je vjerojatnost da se do početka ljeta ovaj vodovod neće realizirati. Ad2) Ne otvara se novi deponij nego se sve radi po nalogu Fonda koji je naložio da općine hitno otkupe zemljište na kojem će se odlagati materijal sa iskopa. Vijeće će onda trebati donijeti odluku da se na tom zemljištu izgradi Reciklažno dvorište. Što se tiče pretovarne stanice na Sitnici, a povodom neslužbenih saznanja da će se tu odlagati otpad sa cijelog otoka, obavljen je sastanak sa novim direktorom Agencije za gospodarenje otpadom koji je potvrdio mogućnost izrade nove studije isplativosti. Još uvijek nema službenog stava DNŽ o ovome. Dobre su vijesti da će se otkup terena za pretovarnu stanicu po novome moći obaviti preko EU fondova. Ad4) Upravo je danas dobila informaciju kako prije podnošenja zahtjeva za dobivanje uporabne dozvole za TS Guvno i Bad treba prvo izvršiti mjerenja opreme u trafostanicama. Iz Elektrojuga su je obavijestili da će se ta mjerenja obaviti slijedeći tjedan. Ad5) Obavili su se sastanci sa predstavnicima Udruženja obrtnika Korčula-Lastovo na kojima se odlučilo zajednički sastati sa obrtnicima da se jave na javni poziv i iskoriste mjere. Sami radovi na Poduzetničkoj zoni započet će paralelno sa radovima na izgradnji Reciklažnog dvorišta u 5.mjesecu. Ad6) Prijedlog će razmotriti sa stručnim službama. Ad7) Tužbu je Općina podigla zbog neplaćanja zakupa poslovnog prostora od strane Tempore. Tužba još nije pravomoćna jer je tvrtka Tempore uložila žalbu. Ad8) Točan izračun po plovilu ne može dati jer ga nismo dobili od ŽLU Vela Luka. U 2018.god. se od naknade za nautički vez uprihodovalo oko 14.600,00 kn. Ad9) Ova pogreška će se ispraviti kad se nađe druga odgovarajuća lokacija za bankomat. Ad10)U 1.mjesecu je potpisan ugovor o dodjeli 2,8 milijuna kn bespovratnih sredstava. Postoji određena procedura po kojoj radimo. Trenutno je objavljen poziv za nadmetanje za usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom i za promidžbu i vidljivost projekta. Prema tom planu radovi na izgradnji bi trebali započeti u 5.mjesecu. Ad11)Za ove radove smo dobili pola milijuna kn od Ministarstva regionalnog razvoja i po ugovoru radovi moraju biti završeni do 31.03.2020 god. Stoga ćemo sa njima započeti u 10.mjesecu. Ad12)Uspjeli smo prikupiti navedene suglasnosti iako one još uvijek pristižu. Slijedeći tjedan ćemo ih poslati u Županiju sa kojom smo se dogovorili da ćemo nakon toga krenuti sa prikupljanjem i suglasnosti za navodnjavanje polja na Potoračju. 9 Ad13)Slaže se sa prijedlogom i nada se da će to biti moguće unatoč čestih problema sa stranicom. Ad14)Općina planira uvođenje naplate parkinga u ulicama, kao i uvođenje godišnje naplate parkinga u centru mjesta. U materijalima za točku pripreme turističke sezone stoji da je u tijeku izrada prijedloga cjenika za ovo, pa će se sigurno i vijeće upoznati sa svim. Ad15)Također u materijalima za pripremu turističke sezone stoji da ćemo u 3.mjesecu imati sastanak sa predstavnicima dostavljača da bi se riješio ovaj problem i pronašle odgovarajuće lokacije za dostavu. Ad16)Najvažnije informacije je dala već u svom odgovoru na 2.pitanje. Ističe još da smo ovaj mjesec imali kontrolu Svjetske banke i Fonda koji su pooštrili kontrolu i procese. Dobili smo od njih sve pohvale za izvođenje radova, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i veliki angažman općina. U potpunosti smo povukli sva bespovratna sredstva od Svjetske banke, a sada je na redu povlačenje sredstava od Fonda. Računi na naplatu će početi dolaziti u 5. i 6.mjesecu, a sanacija mora biti gotova do 6.mjeseca. Ad17)Iz materijala za pripremu turističke sezone vidljivo je da su ovaj mjesec počeli radovi na izgradnji TS Pičena. Očekuje se njihovo trajanje oko 40 dana. Nakon toga će se krenuti sa radovima na izgradnji TS Stani, početkom travnja. Elektrojug je dobio lokacijske dozvole za TS Široka i TS Triporte i u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Ad18)Finalizirali smo projektni zadatak. Sutra ćemo imati sastanak u Splitu sa Oliverovom obitelji i zajedno sa ravnateljem CZK Vela Luka u Muzeju Grada Splita oko koordinacije na ovom projektu. Nakon toga slijedi sastanak u Ministarstvu kulture u Zagrebu povodom odluke Vlade o pružanju nam pomoći i sa tome se upoznalo i Ministarstvo financija. Ad19)Prijedlog ćemo razmotriti sa Ravnateljicom vrtića. Ističe da je spreman i projekt za unaprjeđenje predškolskog odgoja, ali je javni poziv trenutno obustavljen do 31.03.2019. U ovom natječaju su ove i slične aktivnosti obuhvaćene, pa se ne bi moglo za istu stvar uključiti i u Erasmus plus. Ad20)Jedini razlog čekanja je bio donošenje Županijskog prostornog plana i po zadnjoj informaciji on će se donijeti na 1.sjednici Županijske skupštine koju budu imali u 2019.god. Čekat ćemo do tad, a ako se on ipak ne donese, krenut ćemo samostalno u daljnju proceduru, a onda se naknadno usklađivati sa Županijskim planom. Tajnik vijeća odgovara na pitanje: Ad3) Zbog kratkoće vremena, a nakon Predsjedništva vijeća koje se sastalo u petak, trebalo je sazvati sve odbore i klubove za ponedjeljak, utorak ili srijedu. Kako je predsjednica Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu javila da će bit odsutna, poziv se poslao sa njenim imenom u potpisu i zabilješkom "v.r.". Načelnica dodatno objašnjava da je ona bila porukama stalno u kontaktu sa predsjednicom i obavještavala je o svemu poduzetom. Željka Gugić ističe da odbor saziva predsjednik vijeća po Pravilniku o radu vijeća ako nema predsjednika ni potpredsjednika odbora. Predsjednik vijeća poziva vijećnike jesu li zadovoljni odgovorima Načelnice? 9 Tonko Gugić izražava zadovoljstvo sa odgovorima, a naročito u vezi navodnjavanja polja. Ivo Burmas smatra da se nije jasno odgovorilo u vezi bankomata i predlaže da se nova lokacija pronađe što prije ili barem do početka nove sezone. Također predlaže od ŽLU Vela Luka zatražiti izračun po plovilu da bi se točno saznao prihod od uplovljavanja plovila. Točka 2. Informacija o aktivnostima za pripremu turističke sezone 2019. godine na području Općine Vela Luka Načelnica je uvodno informirala o ovim aktivnostima. Na početku se zahvalila svima koji su sudjelovali u pripremi ovih materijala, a to su osim Općine i komunalnog i prometnog redara i: TZ, Komunalac, Komunalne djelatnosti, CZK, DVD, Luško lito, Lučka kapetanija, Ovalis Nova, Kalos, Dom zdravlja, PP Korčula i Vododvod Blato. Nažalost, materijale nisu dostavili NPKLM vodovod Korčula i ŽLU Vela Luka. Željka Gugić, u ime Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu, predlaže primanje na znanje ove informacije s tim da se isključi iz nje dio koji se odnosi na turističku ambulantu. Također Odbor naglašava da se vodi briga o poštivanju odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Vela Luka u 2019.godini. Tonko Gugić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje ove točke na znanje. Tatjana Vučetić, u ime Kluba vijećnika HDZ-a, konstatira da je ova informacija opsežna i kvalitetna i očekuje da će se i ostvariti. Stoga se nada izvješću o njenoj realizaciji u 10.mjesecu. Naglašava da je tužno da su investicije na koje se Općina oslanja u stvari tuđe: elektrifikacija uvala je investicija HEP-a, cesta prema Triportama je županijska, za sanaciju rive ispred Ožbalta su se još prije 6 godina dobila županijska sredstva. Postavlja pitanje o pomacima u komunalnom redu nakon skoro godine rada novog redara? Ističe da aplikacija "zakrpaj to" nije dostupna na svim mobitelima. Također pita o kojem se točno projektu radi kod CZK, a vezano za Velu spilu? Smatra da su nabrojene aktivnosti u stvari tekuće održavanje i osvrće se na izvješće "tajnog gosta" koje je moglo biti smjernica za djelovanje: loše i ujutro prljave ulice, stare i zapuštene kuće (Sokolana), nered oko Posejdona, oko trajektne luke, nedostatak otočnih proizvoda u restoranima...Strategija razvoja turizma Vele Luke donesena je još 2016.god. i ispada da je ostala samo "mrtvo slovo na papiru". Ističe točke koje se nisu realizirale: fortezza Hum i Muzej na otvorenome, poduzetnički inkubator, prometna studija, poticanje udruga na proizvodnju inovativnih suvenira i tematskih ruta. Treba Velu Luku izbrendirati da turist dođe i u predsezoni i u posezoni. Načelnica objašnjava da su lani bile organizirane dvije točke: jedna tematska sjednica o pripremi turističke sezone 2018.god., a druga o realizaciji strategije razvoja turizma do 04/2017.god.. Stoga predlaže u studenome dostaviti izvješće o realizaciji strategije u posljednjih godinu dana, kao dio odgovora. Što se tiče fortezze i Muzeja na otvorenome, oni su vezani za izmjene i dopune PP Općine i kako se neće realizirati do ljeta nije ih ni uvrstila u ove materijale. Logično je da je HEP investitor trafostanica jer Općina i ne može biti, ali je zato Općina sufinancirala te trafostanice i urgirala kod HEP-a da se sredi dokumentacija i ubrza realizacija. Za aplikaciju "zakrpaj to" raspitat će se kod njenog vlasnika i potrudit će se da svima bude dostupna iako je nju objavila i na webu i facebooku i ostalim sredstvima javnog informiranja. Žao joj je što ravnatelj CZK nije nazočan pošto je službeno odsutan jer je on u suradnji sa Duneom prijavio projekt vezan za Velu spilu. Ako su se neke stvari ispustile može se predložiti njihovo uvrštavanje. Što se tiče turističke ambulante, nakon Odbora je osobno provjerila kod ravnatelja Doma zdravlja koji joj je potvrdio osiguranje doktora od 01.07. do 31.08. za rad u turističkoj ambulanti. Stoga predlaže da turistička ambulanta ostane u materijalima. 9 Željka Gugić, u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste i HSS-a, pohvaljuje pripremljene materijale. Naglašava da lani nismo imali u 10.mjesecu raspravu o ostvarenju turističke sezone. Zato se slaže da se ove godine napravi izvješće po ovim elementima. Također se slaže sa vijećnicom Vučetić da ne treba u materijalima navoditi aktivnosti koje se redovno obavljaju i spadaju u tekuće održavanje komunalnog i prometnog reda. Treba naglasiti samo ono što je posebno za sezonu. Pohvaljuje rad TZ. Smatra da tablica sa troškovima nije dobro razumljiva i da bi na kraju trebalo navesti koliko se novaca predviđa za sezonu. Ističe da su naši rezultati povećanja dolazaka gostiju i noćenja za prošlu godinu 4 puta manji nego na nivou RH. Iako se na kraju predviđa ove godine povećanje od 3% za naše mjesto, gledajući šire svi pokazatelji su da će doći do određenog pada, između ostalog i zbog slabe realizacije komunalne infrastrukture i slabe prometne povezanosti. U tom smislu predlažu uvođenje katamarana koji bi prijepodne vozio iz Splita za Velu Luku, a poslijepodne se vraćao u Split, te bi se time omogućili jednodnevni izleti. Stoga će Klub prihvatiti na znanje ovu informaciju s naglaskom na izrečene nedostatke, kao i najveći problem – brendiranje naše turističke destinacije. Tatjana Vučetić replicira Načelnici da je strategija razvoja turizma neodvojiva u odnosu na informaciju za pripremu sezone i da ne treba dodatno uvrštavati stvari koje su u njoj navedene, već treba raditi na njihovoj realizaciji. Josipu Cvitanu se, za razliku od dosadašnjih govornika, ne sviđa ovaj dokument. Smatra da se od navedenih aktivnosti situacija u komunalnom i prometnom redu neće srediti. Sve su stvari navedene reda radi bez konkretnih pomaka. Ne veseli ga ni aplikacija "zakrpaj to" jer se nisu sredile vidljive stvari, a kamoli će se sada one koje su bile nevidljive. Neće se riješiti problem ni povećanjem parking karte. Predsjednik vijeća ga upozorava i izriče mu opomenu, a onda i oduzima riječ zbog njegove burne reakcije na upozorenje prekoračenja dopuštenog vremena za raspravu kao vijećnika. Načelnica replicira vijećniku Cvitanu da njegovo izlaganje shvaća kao kritiku svega što se radi. Boris Žuvela se u potpunosti slaže sa izlaganjem vijećnika Cvitana. Postoji Akcijski plan kao vodilja gdje sve piše što se i u kojim rokovima mora odraditi. Mogle su se donijeti izmjene i dopune Akcijskog plana ako su postojale objektivne okolnosti zašto se nešto nije odradilo. Postavlja pitanje koliko se kontrole komunalnog i prometnog reda razlikuju u sezoni u odnosu na kontrole izvan sezone? Mogla se zatražiti pomoć od drugih sredina ako se nije znalo kako nešto uraditi. Stoga predlaže mjere: rad vrtića i u sezoni (naročito za roditelje zaposlene u turizmu i trgovini), rasterećenje prometa u mjestu uvođenjem besplatne brodice, usklađenje rada benzinske postaje sa dolaskom broda (znači i iza 22 sata), te koncesioniranje plaža u svrhu njihova uređenja. Načelnica moli da se prestane sa uvredama i da se konstruktivno raspravlja. Izrečeni prijedlozi su dobri i nastojat će se po njima raditi ali ih je vijećnik mogao dostaviti i na Odboru za komunalnu infrastrukturu i kao materijale za ovu točku ispred ŽLU, na što je sve uredno bio pozvan ali se nigdje nije odazvao. Ivan Plantić smatra da su ovi materijali bolje pripremljeni u odnosu na prošlu sezonu. Detaljan je i studiozan pristup. Pohvaljuje veću elektrifikaciju i mjere za smanjenje broja auta u mjestu iako naglašava da nije sve do Općine već i u elementarnoj kulturi mještana što se tiče vožnje i parkiranja. Pohvaljuje mjere ozbiljne promocije Vele Luke i brenda Vele spile, te boljeg kulturnog i zabavnog programa, kao i većeg angažmana pripadnika MUP-a u sezoni. Boris Dragojević ističe najveći problem u pripremi turističke sezone a to je što nismo detektirali probleme, od kojih neke možemo do početka sezone ispraviti, a neke kroz dulji vremenski period. Naglašava probleme u komunalnom i prometnom redu što se tiču početka otvaranja asfaltne baze, 9 popisu rupa na ulicama i zanima ga koliko je sredstava predviđeno u proračunu za ovu namjenu? Ističe i postavljanje stupića i posuda za cvijeće u svrhu onemogućavanja prolaza i parkiranja na nekim lokacijama. Naglašava i potrebu pranja kortela i ulica u centru ljeti. Slaže se sa izlaganjem vijećnice Vučetić u vezi "tajnog gosta". Otočnim proizvodom smatra se samo brendirani proizvod, a on osobno koristi većinu domaćih proizvoda u svom objektu koji nisu marketinški obrađeni. Ivo Burmas se slaže sa većinom prethodnih izlaganja. I on smatra da je tablica troškova loše uređena. Također je puno stvari koje se ponavljaju i onih koje se moraju odraditi bez obzira na sezonu. Smatra da se malo ulica nabrojilo za betoniranje i popravljanje oštećenog asfalta. Ističe da je prošlo skoro 2 godine mandata Načelnice i istina je da je na njoj najveća odgovornost za prometni kaos koji se godinama ne rješava. Načelnica replicira da postoje dva problema u prometu: 1.prometni nered u centru mjesta, a 2. nedostatak parkinga. Nedostatak parkinga će se pravo riješiti kad se sredi novo trajektno pristanište i Sjeverna zaobilaznica. A prometnog i komunalnog nereda će uvijek biti. Josip Cvitan smatra da Općina mora raditi alatima koje ima, a to je provođenje komunalnog i prometnog reda. Replicira Predsjedniku vijeća da je ostale vijećnike upozorio na vrijeme, a da je samo njemu odmah oduzeo riječ bez upozorenja. Nakon rasprave, jednoglasno, sa 10 glasova "za", donijet je ZAKLJUČAK o primanju na znanje "Informacije o aktivnostima za pripremu turističke sezone u 2019." (prema materijalima u privitku) Točka 3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Vela Luka u 2019. godini Vijećnik Josip Cvitan privremeno napušta sjednicu u 1911 sati. Dragiša Barčot, u ime Odbora za dodjelu javnih priznanja, čita prijedlog Odluke. Jednoglasno, sa 9 glasova "za", donijeta je ODLUKA o dodjeli javnih priznanja Općine Vela Luka u 2019.godini (prema materijalima u privitku) Točka 4. Odluka o izboru najuspješnijih sportaša u 2018. godini Silvija Pećanac Bačić, u ime Odbora za sport, kulturu i tehničku kulturu, čita prijedlog Odluke. Jednoglasno, sa 9 glasova "za", donijeta je ODLUKA o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša Vele Luke u 2018. godini (prema materijalima u privitku) 9 Točka 5. Donošenje odluke o imenovanju Ravnateljice Narodne knjižnice „Šime Vučetić“ – Vela Luka Vijećnik Josip Cvitan vraća se na sjednicu 1914 sati. Načelnica ukratko obrazlaže postupak natječaja. Jednoglasno, sa 10 glasova "za", donijeta je ODLUKA o imenovanju Ravnateljice Narodne knjižnice „Šime Vučetić“ Vela Luka (prema materijalima u privitku) Točka 6. Odluka o izmjeni Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Darko Franulović, Pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti, ukratko objašnjava ovu odluku. Vijećnica Tatjana Vučetić privremeno napušta sjednicu u 1916 sati. Tonko Gugić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje ove odluke. Jednoglasno, sa 9 glasova "za", donijeta je ODLUKA o izmjeni Pravilnika o provedbi jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Vela Luka"br.06/18) (prema materijalima u privitku) Točka 7. Odluka o davanju suglasnosti za korištenje zastave i grba Općine Vela Luka Vijećnica Vučetić vraća se na sjednicu u 1918 sati. Načelnica ukratko obrazlaže Odluku. Ulaže amandman na Čl. 2 koji sada glasi: "Odobrenje za uporabu grba i zastave Općine Vela Luka u smislu Čl.1 ove odluke odobrava se bez naknade. Općina Vela Luka i Udruga mažoretkinja Vela Luka sklopit će Ugovor kojim će regulirati međusobne odnose i kojim će definirati:- rok na koji se daje suglasnost na korištenje zastave i grba Općine Vela Luka, način i prigode na kojim se može koristiti zastava i grb Općine Vela Luka, ograničenja vezano uz korištenje zastave i grba Općine Vela Luka." Jednoglasno, sa 10 glasova "za", donijeta je ODLUKA o davanju suglasnosti za korištenje zastave i grba (znakovlja) Općine Vela Luka (prema materijalima u privitku) 9 Točka 8. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Vela Luka Načelnica u kratkim crtama objašnjava ovu točku. Boris Dragojević se osvrće na stavak 7 i pita jesu li predviđena sredstva u proračunu za uobičajeno održavanje-čišćenje cestovnog pojasa nerazvrstanih prometnica? Prošle godine je ostalo puno neočišćenih cesta. Načelnica odgovara da Općina plati gorivo DVD-u za ovu namjenu i da se lani većina posla odradila preko javnih radova. Bilo je par dionica gdje je DVD morao izaći sa svojim vozilom. Tatjana Vučetić ističe dionicu prema Triportama i moli da se očisti do predsezone, a ne kao lani krajem 7.mjeseca. Načelnica objašnjava da je ta dionica u ingerenciji Dubrovnik cesta koje su već počele sa čišćenjem, pa se nada da će i tu dionicu ubrzo srediti, tim više što se nedavno direktora ŽUC-a upozorilo i provelo na sve dionice koje su u njegovoj nadležnosti. Jednoglasno, sa 10 glasova "za", donijet je Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Vela Luka za 2019.godinu (prema materijalima u privitku) Sjednica je završena u 19,20 sati.