Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Vela Luka

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Vela Luka

25 Rujan

ZAPISNIK sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 18.09. 2018. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 18.00 sati, snimano te javno emitirano putem lokalnih radija (fonozapis čini sastavni dio ovog zapisnika). Nazočni: Zoran Manestar – predsjednik, Tonko Gugić, Tonko Barčot, Boris Dragojević, Boris Žuvela, Silvija Pećanac Bačić, Đana Oreb, Ivo Burmas, Tatjana Vučetić, Vedran Dodig, Maja Barčot, Tatjana Vučetić, Željka Gugić – vijećnici; Katarina Bikić – Općinska načelnica, Dragiša Barčot - Zamjenik Općinske načelnice, Vanjo Žuvela – tajnik Općinskog vijeća, Ana Jobst, Darko Franulović, Sanja Jurković –općinski pročelnici; Damir Andreis – direktor komunalnih društava Izočni : Josip Cvitan – vijećnici (opravdali izostanak); Tino Žuvela, Ivo Žuvela - vijećnici Županijske skupštine (nisu opravdali izostanak) Predsjednik je pozvao vijećnike da se izjasne o Zapisniku sa 9. Sjednice Općinskog vijeća koji je prihvaćen bez primjedbi, osim šta je vijećnica Maja Barčot prigovorila da nije dostavljen Zapisnik sa 8. Sjednice te da formalno nisu prihvaćeni zapisnici sa 6. i 7. Sjednice. Potom je sa 12 glasova za prihvaćen slijedeći Dnevni red 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi 2. Izvješće o radu Načelnice za period siječanj – lipanj 2018. godine 3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Vela Luka za period siječanj – lipanj 2018. Godine Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.2018.g. do 30.06.2018.g. 4. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Vela Luka za 2017. godinu 5. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu 6. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje dijela infrastrukturnog objekta – sustava odvodnje otpadnih voda u Zubaća vali 7. Godišnji plan davanja koncesija za 2019.godinu 8. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija za period 2019. do 2021. Godine 9. Poziv na međuopćinski sastanak o uređenju međuopćinske granice Općine Blato i Općine Vela Luka 10. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Vela Luka 11. Odluka o davanju suglasnosti udruzi „Likovno stvaralaštvo“ za postavljanje mozaika u skladu s priloženim projektom „Luka mozaika“ 12. Odluka o pokretanju inicijative za osnivanje Memorijalne zbirke Olivera Dragojevića (pri „Centru za kulturu Vela Luka“) i aktivnostima za obilježavanje trajnog sjećanja na Olivera Dragojevića 13. Odluka o davanju suglasnosti na dopunu Statuta Centra za kulturu Vijećnici su postavili pitanja ili predlagali Načelnici kako slijedi: Tonko Barčot (što će općina poduzeti vezano uz odlazak pedijatrice iz Doma zdravlja, saznanja vezana uz prodaju brodogradilišta, projekti koje Kalos priprema), Željka Gugić (problematika vodovoda na Glavici sv. Ivana - zahtjev grupe građana, povrat čestica blizu groblja, nova katastarska izmjera), Vedran Dodidg (kada će sa Županom biti organiziran sastanak o Veloluškim projektima, da li će se postupiti po zahtjevu udruge Likovno stvaralaštvo za uklanjanje bankomata u parku do mozaika „Susreta umjetnika 1968.“, da li se prilikom postavljanja kanalizacijskih cijevi u kortelanim štradama namjerava isto vratiti u prijašnje stanje), Tatjana Vučetić ( zašto još uvijek nije na dnevni red stavljen prijedlog HDZ-a vezano uz Poduzetničku zonu), Ivo Burmas (što je sa nepopunjenim radnim mjestom službenika za EU fondove, kada će uslijediti kontakti sa novim vlasnicima Grebena),, Đana Oreb (kada će biti nastavljeni radovi na novom putničkom terminalu-trajektno pristanište), Silvija Pećanac Bačić (predlaže da se glazbena škola nazove „Glazbena škola Oliver Dragojević“, predlaže da se asfaltira dionica nerazvrstane ceste od Vrbovice do Vele spile), Boris Dragojević ističe da na vijeću predloženo treba i realizirati, Boris Žuvela (što je sa realizacijom projekta sanacije obale ispred hotela Ožbalt, zašto je zatvorena javna površina ispod Dubrovačke banke, prigovor Načelnici da je obmanula javnost vezano uz asfaltiranje ceste „Pri bandu“ i spoj na cestu D118). Načelnica je odgovorila na postavljena pitanja, a nezadovoljstvo odgovorom su iskazali Željka Gugić vezano uz „novu katastarsku izmjeru“ i Boris Žuvela koji traži pismeni odgovor vezano uz javnu površinu ispod Dubrovačke banke. Načelnica je ukratko obrazložila Izvješće o radu za period siječanj – lipanj 2018. godine. U raspravi je Tatjana Vučetić naglasila da je izvješće puno trivijalnosti i nedovoljno su obrazložene neke aktivnosti stoga vijećnici HDZ-a neće podržati isto. Izvješće Načelnice je većinom glasova prihvaćeno isto kao i Izvješće o izvršenju proračuna Općine Vela Luka za period siječanj – lipanj 2018. Godine te Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.2018.g. do 30.06.2018.g. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Vela Luka za 2017. godinu primljeno je na znanje uz napomenu da se stručne službe i Načelnica pridržavaju primjedaba koje je revizija u Izvješću utvrdila. Nakon dužih rasprava o kvaliteti predloženih Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu i Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje dijela infrastrukturnog objekta – sustava odvodnje otpadnih voda u Zubaća vali iste nisu izglasane. Vijećnici su u nastavku sjednice prihvatili kako slijedi: - Godišnji plan davanja koncesija za 2019.godinu, - Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija za period 2019. do 2021. godine (uz napomenu da se ispita mogućnost nabavke kamiona za čišćenje septičkih jama), - prihvaćen je tekst Poziva na međuopćinski sastanak o uređenju međuopćinske granice Općine Blato i Općine Vela Luka - Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Vela Luka - Odluka o davanju suglasnosti udruzi „Likovno stvaralaštvo“ za postavljanje mozaika u skladu s priloženim projektom „Luka mozaika“ - Odluka o pokretanju inicijative za osnivanje Memorijalne zbirke Olivera Dragojevića (pri „Centru za kulturu Vela Luka“) i aktivnostima za obilježavanje trajnog sjećanja na Olivera Dragojevića te Odluka o davanju suglasnosti na dopunu Statuta Centra za kulturu.