Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Struktura

Struktura

20 Kolovoz

Popis članova općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Manestar

Potpredsjednici Općinskog vijeća
Tatjana Vučetić
Vedran Dodig


Struktura vijeća

1. Tonči Gugić - SDP
2. Silvija Pećanac Bačić – SDP
3. Zoran Manestar - SDP
4. Ivan Plantić - SDP
5. Đana Oreb - SDP
6. Josip Cvitan – koalicija HDZ, HSLS, HSP AS
7. Tatjana Vučetić – koalicija HDZ, HSLS, HSP AS
8. Boris Žuvela – koalicija HDZ, HSLS, HSP AS
9. Maja Barčot – koalicija HDZ, HSLS, HSP AS
10. Ivo Burmas – Kandidacijska lista grupe birača
11. Vedran Dodig - Kandidacijska lista grupe birača
12. Boris Dragojević - Kandidacijska lista grupe birača
13. Nikša Petković – HSS