Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

11 Studeni

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo za popunu radnog mjesta: Pomoćnik ili pomoćnica voditelja EU projekta Joint_SECAP objavljenog na mrežnim stranicama HZZ-a 10. studenog 2019. te na službenoj stranici Općine Vela Luka i oglasnim pločama Općine Vela Luka na temelju članka 20. stavak 4. alineja 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11 i 4/18) i Sukladno točkama 3. i 5. Oglasa za prijam u službu objavljuje

 
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
I
Poziva se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti slijedeću kandidatkinju koja formalno udovoljava uvjetima Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) u Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka, kako slijedi:
1. Jasna Maričić
II
Pismeno testiranje za kandidatkinju održat će se u ponedjeljak, 18. studenog 2019. godine, u Općinskoj vijećnici na adresi Obala 3 br.19, Vela Luka, s početkom u 9:00 sati.
III
Intervju će se provoditi samo ako kandidatkinja ostvari najmanje 50% bodova iz svakog dijela pismene provjere znanja i sposobnosti.
Intervju će se održati u ponedjeljak, 18. studenog 2019, u Općinskoj vijećnici na adresi Obala 3 br.19, Vela Luka, s početkom u 14:00 sati.
IV
Smatra se da je kandidatkinja, koja nije pristupila prethodnoj provjeri znanja, povukla prijavu na oglas.
Za Povjerenstvo
Barbara Mirošević
 
Dostaviti:
1. Imenovanim, putem web stranice i oglasne ploče Općine Vela Luka,
2. Pismohrana
 
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu
KLASA: 112-01/19-01/010
URBROJ: 2138/05-01/6-19-04
Vela Luka, 11.11.2019. godine.