Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Poziv na 23. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 23. sjednicu Općinskog vijeća

22 Studeni

 Na temelju članka 36. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka" br. 07/18), sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća za

27. 11. 2019. godine (srijeda)
s početkom u 17.30 sati u Općinskoj vijećnici
Za sjednicu predlažem slijedeći
D n e v n i r e d:
 
1.Vijećnička pitanja i prijedlozi
2.Odluka o predfinanciranju projekta „adaptacija ribarnice u Veloj Luci“
3.Odluka o kupnji nekretnine
4.Odluka o prodaji nekretnine
5.Odluka o usvajanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Vela Luka u 2019.godini
6.Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vela Luka u 2020.godini
7.Odluka o komunalnoj infrastrukturi na području Općine Vela Luka
8.Odluka o zabrani građevinskih radova u 2020. godini na području Općine Vela Luka
9.Zaljučak o prijedlogu imenovanja suca porotnika Županijskog suda Dubrovniku
10.Zaključak za imenovanje suca porotnika Županijskog suda za mladež u Dubrovniku
11.Odluka o prijedlogu nove granice sa općinom Blato kao temelj za razgovor sa predstavnicima Općine Blato
 
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar
 
Napomena:
Molim Vas da spriječenost prisustvovanju sjednici na vrijeme opravdate (tel. 295 900).
 
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA
Općinsko vijeće
 
KLASA: 021-05/19-01/010
URBROJ: 2138/05- 02-19-01
 
Vela Luka, 20.11.2019. godine.