Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Odluka o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

Odluka o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

18 Listopad

Na temelju članka 22. i 23. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010), Načelnica Općine Vela Luka, na prijedlog Povjerenstva za stipendije, donosi slijedeću:

 
 
ODLUKU O BROJU I VISINI STIPENDIJA
ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2019./2020.
 
Članak 1.
 
Općina Vela Luka će za školsku/akademsku godinu 2019./2020., osigurati u okviru općinskog Proračuna sredstva za:
 
- 8 studentskih stipendija prema Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010),
- 2 učeničke stipendije prema Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010),
 
Članak 2.
 
Utvrđuje se visina stipednije u školskoj/akademskoj godini 2019/2020. za učenike, studente i studente medicine, kako slijedi:
- za učenike i studente u iznosu od 800,00 kn,
- za studente medicinskog fakulteta u iznosu od 1.400,00 kn.
 
Članak 3.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom Glasniku Općine.
 
 
Načelnica
Katarina Gugić, bacc.oec.
 
KLASA: 604-01/19-01/003
URBROJ: 2138/05-01-19-01
Vela Luka, 18. listopada 2019.