Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Obavijest o posebnoj regulaciji prometa na području Općine Vela Luka

Obavijest o posebnoj regulaciji prometa na području Općine Vela Luka

18 Svibanj

REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
i komunalne  djelatnosti
 
KLASA:340-01/12-01/001
URBROJ:2138/05-07/4-12-03
Vela Luka, 18.05.2020 g. 
 
Obavještavamo građane da će dana 19.05.2020.godine (utorak) započeti  radovi na iskopu kanala  u svrhu elektrifikacije  uvala  Pičena, Garma, Maslinova. 
 
Za vrijeme trajanja navedenih radova promet će biti zatvoren za sva vozila navedenom dionicom te će se odvijati obilazno preko Poplata.  Iskop kanala i postavljanje niskonaponskih i visokonaponskih  kablova kreće od kuće Dragojević Pinzar u Pičeni do kuće Tonka Žabica u Maslinovi.
 
Očekivano vrijeme trajanja radova je 20 dana.
 
 
Molimo građane na strpljenje i razumijevanje
 
OPĆINA VELA LUKA
Prometni redar