Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Lista deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku godinu 2019/2020.

Lista deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku godinu 2019/2020.

18 Listopad

Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 10/2010) i prijedloga Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Vela Luka, Načelnica Općine Vela Luka utvrđuje slijedeću:

 
LISTU DEFICITARNIH ZANIMANJA
za školsku/akademsku godinu 2019/2020.
 
Članak 1.
Za potrebe provođenja Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 10/2010), utvrđuje se lista deficitarnih zanimanja (zvanja), kako slijedi:
 
- studij medicine,
- studij farmacije,
- profesor matematike, profesor informatike, profesor tehničke kulture,
- studij prava,
- stručni studij ugostiteljstva (VŠS kuhar/kuhar specijalist)
- studij strojarstva/ elektrotehnike/računarstva/brodogradnje,
- doktor veterinarske medicine,
- medicinska sestra.
Članak 2.
Ukoliko se u postupku dodjele stipendije iscrpe zanimanja iz članka 1. ove Liste, do popune broja planiranog broja stipendija – prema tekućoj odluci o visini i broju stipendija - bodovat će se i sva ostala zanimanja koja nisu sadržana u članku 1. ove Liste.
 
 
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje, a objavit će se u Službenom glasniku.
 
 
 
Općinska načelnica
Katarina Gugić
 
KLASA: 604-01/19-01/002
URBROJ: 2138/05-01-19-01
Vela Luka, 17. listopada 2019.