Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Iznenadno onečišćenje mora na plaži hotela Posejdon

Iznenadno onečišćenje mora na plaži hotela Posejdon

21 Kolovoz

Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije je dostavio obavijest o iznenadnom onečiščenju mora na plaži hotela Posejdon u Veloj Luci.
Dodatni uzorci će se uzorkovati sve do prestanka onečišćenja, a o prestanku onečišćenja biti ćete pravodobno obaviješteni.
Do daljnje obavijesti se ne preporučuje kupanje na spomenutoj lokaciji, a obavijest Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša dajemo u prilogu.