Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Službeni glasnik Općine Vela Luka

Službeni glasnik Općine Vela Luka

03 Travanj

Godina XV - Vela Luka, 03.04.2008. - Broj 2 S a d r ž a j OPĆINSKO VIJEĆE - Odluka o davanju suglasnosti za konverziju postojećih kunskih kredita koje Općina Vela Luka koristi kod Raiffeisenbank Austria d.d. u kunske kredite uz valutnu klauzulu u CHF - Razrješenje Ivana Mušića kao predstavnika Općine Vela Luka u Vijeću za davanje koncesijskog odobrenja - Imenovanje novog predstavnika Općine Vela Luka u Vijeću za davanje koncesijskog odobrenja OPĆINSKO POGLAVARSTVO - Odluka o dopuni i izmjenama Odluke o osnovici za obračun plaća i koeficijentima zaposlenika Dječjeg vrtića "Radost" Vela Luka - Odluka o imenovanju Organizacionog odbora simpozija "Trideset godina "šćige" – meteotsunamija u Veloj Luci (21.06.1978.)" - Pravilnik o potporama za obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina na području Općine Vela Luka - Rješenje o imenovanju Povjerenstva za potporu za obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina na području Općine Vela Luka Sluzbeni glasnik mozete pregledati ovdje.