Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Sjednica Općinskog odbora

Sjednica Općinskog odbora

21 Travanj

Sjednica Općinskog odbora (koordinacije) za prevenciju ovisnosti Općine Vela Luka, 17.04.2008. U četvrtak 17. travnja u općinskoj vijećnici je održana V. sjednica Koordinacije za prevenciju ovisnosti Općine Vela Luka. Riječ je o stručnom i savjetodavnom tijelu Općinskog poglavarstva koje radi na stručnom i detaljnom praćenju i analizi realizacije predloženih mjera iz općinskog Programa prevencije i suzbijanja zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti te predlaže nove mjere. Prisustvovali su Dalida Prižmić ispred Osnovne škole, Ofelija Franulović ispred Srednje škole, ravnateljica Dječjeg vrtića Ingrid Baraba, Dobrila Petković – Kolumbić, ispred Centra za socijalnu skrb Korčula, dr.med. Neven Škaro, ispred Ispostave Centra za izvanbolničko liječenje ovisnosti Korčula, načelnik IV. Policijske postaje Korčula Ante Beader, resorni član poglavarstva Ivo Žuvela i stručni suradnik Općine Branko Joković. Na sjednici su razmijenjene informacije o aktivnostima u svezi sa prevencijom ovisnosti na području Općine Vela Luka i šire. U proteklom razdoblju bio je dat naglasak na prevenciji alkoholizma kod mladih. Na tom planu je održan veći broj radionica i predavanja. Nazočni su upoznati sa Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji te Projektom resocijalizacije bivših ovisnika. Općina Vela Luka je u 2008. godini planirala u svrhu resocijalizacije sredstva u iznosu 100.000,00 kn. U raspravi o Akcijskom planu suzbijanja opojnih droga za 2006-2009 Dubrovačko-neretvanske županije iznijete su određene zamjerke.