Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Prestanak iznenadnog onečišćenja mora na plaži hotela Posejdon u Veloj Luci

Prestanak iznenadnog onečišćenja mora na plaži hotela Posejdon u Veloj Luci

26 Kolovoz

Plaža hotela Posejdon ponovo sigurna za kupače.

Nakon dojave o iznenadnom onečišćenju mora na plaži hotela Posejdon u Veloj Luci,  Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je 20.08.2019. godine more, a rezultati analize mora nisu udovoljavali uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

 
Uzorkovanje je nastavljeno 21. i 22.08. 2019.godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju Uredbi, što upućuje na prestanak iznenadnog onečišćenja na plaži uz Hotel Posejdon u Veloj Luci. Uzorkovanje mora ponoviti će se u roku od sedam dana, radi provjere prestanka  onečišćenja.
 
Izvor.www.edubrovnik.org