Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Natječaj za radno mjesto KOORDINATOR/ICA Projekta ŽELIM POMAGATI

Natječaj za radno mjesto KOORDINATOR/ICA Projekta ŽELIM POMAGATI

03 Rujan

Lokalna akcijska grupa „LAG 5“ objavila je 2.9.2019. natječaj za radno mjesto KOORDINATOR/ICA PROJEKTA "ŽELIM POMAGATI", za dvije osobe.

 
Radno mjesto: Koordinator/ica projekta „Želim pomagati“
Poslodavac: Lokalna akcijska grupa "LAG 5"
Mjesto rada: Grad Korčula, Vela Luka
Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (27 mjeseci) na puno radno vrijeme.
Broj traženih radnika/ica: 2
 
Objava natječaja: ponedjeljak, 02. rujna 2019. godine
Rok za prijavu: ponedjeljak, 16. rujna 2019. godine
 
Više informacija o natječaju:
Zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od 27 mjeseci na puno radno vrijeme, s probnim radom u trajanju od 2 mjeseca i radnim mjestom u Korčuli (1 osoba) i Veloj Luci (1 osoba) na poslovima koordinatora/ice projekta „Želim pomagati“ u okviru programa „Zaželi – program zapošljavanja žena“.
 
Od kandidata/kinje se očekuje da će obavljati sljedeće poslove:
• koordinira i implementira projektne aktivnosti (koordinira obrazovanje žena te kasnije njihov rad),
• komunikacija s ciljanim skupinama, sudjeluje u njihovoj mobilizaciji, komunicira s krajnjim korisnicima, organizira rad žena,
• praćenje i provedba radnog plana, odgovara za pravovremeno i stručno obavljanje poslova, vođenje evidencije rada žena, vođenje knjige loko vožnje žena, odgovara za nabavu i distribuciju kućanskih i ostalih higijenskih potrepština, odgovara za dostavljanje podataka projektnom timu,
• izvještava voditelja projekta o rezultatima i tijeku projektnih aktivnosti na tjednoj bazi, izrađuje plan posjete korisnicima i podjelu potrepština,
• izrađuje izvještaje o provedbi projektnih aktivnosti i zahtjeve za nadoknadu sredstava i ostalih dokumenata,
• surađuje u organizaciji promotivnih aktivnosti,
• po potrebi obavlja druge poslove prema ugovoru za projekt „Želim pomagati“.
Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:
 
Opći uvjeti:
• punoljetnost,
• zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.
Posebni uvjeti:
• Završena srednja, viša ili visoka stručna sprema te:
• radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,
• poznavanje osnova upravljanja i administriranja projekata,
• visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustava,
• dobre vještine suradnje, komuniciranja i rada unutar tima,
• odlično poznavanje rada na računalu.
Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:
• životopis,
• motivacijsko pismo.
Kandidat/kinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju dodatna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja.
 
Kandidat/kinja koja ostvari najbolji rezultat u sklopu natječaja dužan je priložiti sljedeće dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu:
• dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
• dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome/svjedodžbe),
• dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice ili drugog dokumenta koji dokazuje točnost podatka o ostvarenom radnom stažu),
• dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od 6 mjeseci,
• dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje.
Ukoliko kandidat/kinja ne priloži nabrojene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Probni rad od 2 mjeseca je obavezan, te se kandidatu/kinji na osnovu evaluacije rada iz probnog roka produžuje/otkazuje Ugovor o radu ugovoren temeljem ovog natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka 16. rujna 2019. preporučenom poštom ili osobno na adresu:
LAG 5
Šetalište kralja Petra Krešimira IV 98
20250 Orebić
S naznakom: »Natječaj za zapošljavanje – koordinator projekta „Želim pomagati“«
 
Sve dodatne informacije možete dobiti na 099 531 8561 ili ured@lag5.hr