Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

NATJEČAJ ZA POSAO - PROJEKT ŽELIM POMAGATI

NATJEČAJ ZA POSAO - PROJEKT ŽELIM POMAGATI

30 Kolovoz

RADNIK/ RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA

 
Radno mjesto
 
Mjesto rada: VELA LUKA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 20
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 29.8.2019.
Natječaj vrijedi do: 12.9.2019.
 
Posloprimac
 
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RADNICA ZA POMOĆ STARIJIM OSOBAMA
 
Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
 
Naziv radnog mjesta: Radnica za pomoć i potporu starijim osobama
 
Opis poslova:
– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
– pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo.
 
Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do četvrtka, 12. rujna 2019. godine preporučenom poštom ili osobno na adresu:
Lokalna akcijska grupa „LAG 5“
Šetalište kralja Petra Krešimira IV 98; 20250 Orebić
S naznakom: „Natječaj za posao – radnica za pomoć starijim osobama“
 
Pristupnici na natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
– molba za posao,
– preslika osobne iskaznice,
– preslika dokaza o završenoj školi,
– potvrda izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Natječaja),
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– vlastoručno ispunjene i potpisane: Izjavu o pristanku na osposobljavanje i Izjavu o suglasnosti za korištenje osobnih podataka.
 
Uvjeti: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na:
– starije od 50 godina,
– žene s invaliditetom,
– žrtve trgovanja ljudima,
– žrtve obiteljskog nasilja,
– azilantice,
– mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
– liječene ovisnice o drogama,
– povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
– pripadnice romske nacionalne manjine,
– beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
 
Prijavom na natječaj pristupnice natječaja su izričito suglasne da Lokalna akcijska grupa ”LAG 5” kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja moraju pristupiti usmenom razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja usmenog razgovora biti će obaviješteni telefonskim putem te putem mrežnih stranica www.lag5.hr.
Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom. Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem e-maila: ured@lag5.hr.
 
Poslodavac: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA 'LAG 5'
Kontakt:
pismena zamolba: Šetalište kralja Petra Krešimira IV 98; 20250 Orebić