Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

Natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

24 Listopad

Na temelju članka 40. Statuta Općine Vela Luka (Sl. Glasnik Općine Vela Luka br. 4/2018) i članka 9. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010), Općinska načelnica raspisuje:

 
Natječaj za dodjelu stipendija
za školsku/akademsku godinu 2019./2020.
 
Članak 1.
Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija redovnim učenicima i studentima koji imaju prebivalište na području općine Vela Luka, a koji su u redovnom sustavu obrazovanja i obrazuju se za deficitarna zanimanja.
 
Članak 2.
Općina Vela Luka će za školsku/akademsku godinu 2019./2020., osigurati u okviru općinskog Proračuna sredstva za:
- 8 studentskih stipendija prema Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010),
- 2 učeničke stipendije prema Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010).
Visina stipendija u školskoj/akademskoj godini 2019/2020. iznosi :
- za učenike i studente u iznosu od 800,00 kn,
- za studente medicinskog fakulteta (samo za integrirane studijske programe) u iznosu od 1.400,00 kn.
 
Članak 3.
Sukladno utvrđenoj Listi deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku godinu 2019./2020. od 17. listopada 2019.g., utvrđena su slijedeća deficitarna zanimanja:
 
- studij medicine,
- studij farmacije,
- profesor matematike, profesor informatike, profesor tehničke kulture,
- studij prava,
- stručni studij ugostiteljstva (VŠS kuhar/kuhar specijalist)
- studij strojarstva/ elektrotehnike/računarstva/brodogradnje,
- doktor veterinarske medicine,
- medicinska sestra.
 
Studenti koji su upisali programe koji nisu na listi deficitarnih zanimanja se mogu javiti na natječaj, ali će se njihove prijave uzimati u obzir tek nakon što se iscrpe deficitarna zanimanja, a do popune planiranog broja.
 
 
Članak 4.
Kandidati trebaju uz obrazac Prijave na natječaj za dodjelu stipendija Općine Vela Luka za školsku/akademsku godinu 2019./2020., koji mogu preuzeti na protokolu Općine Vela Luka ili na općinskim web stranicama: www.velaluka.hr (pod obavijesti kao prilogu tekstu ovog natječaja), dostaviti sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010) , slijedeću dokumentaciju:
 
- dokaz o državljanstvu i potvrda o prebivalištu za kandidata; kopija važeće osobne iskaznice-obostrano, a ukoliko nema važeću osobnu iskaznicu – kopija domovnice i uvjerenje o prebivalištu nadležne PP Korčula,
- potvrda o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu 2019./2020. od strane škole/fakulteta;
- pisana izjava punoljetnog kandidata, odnosno roditelja (staratelja) za maloljetnog kandidata da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju sa drugim stipenditorom;
- pisana izjava punoljetnog kandidata da nije u radnom odnosu ili da nije vlasnik obrta ili trgovačkog društva;
- pisana izjava o članovima zajedničkog kućanstva;
- preslik svjedodžbi za prethodne dvije godine obrazovanja i/ili ovjereni prijepis ocjena s visokog učilišta za prethodne dvije godine;
- potvrda Porezne uprave o visini dohotka za proteklu, 2018.g., za svakog punoljetnog člana kućanstva (Porezna uprava );
- potvrda srednje škole o redovnom obrazovanju člana obitelji izvan otoka;
- dokaz o statusu djeteta poginule, umrle ili nestale osobe, o statusu djeteta mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata ili o statusu mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata, koji izdaje nadležno tijelo državne uprave;
 
U postupku obrade podnesenih prijava Povjerenstvo za stipendije može tražiti od kandidata ili drugih institucija dopunske podatke.
 
Članak 5.
Rok za prijavu na natječaj je 11. studenog 2019. godine.
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Vela Luka, lokalnim radio postajama i mrežnim stranicama Općine Vela Luka.
 
Za eventualne nejasnoće u svezi sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu
kontaktirati/poslati upit na telefon 020 295 915 ili e-mailom na opcina@velaluka.hr .
 
Prijave sa kompletnom dokumentacijom se predaju osobno u pisarnici ili se dostavljaju poštom, u preporučenoj omotnici, na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela luka.
 
 
Načelnica
Katarina Gugić, bacc.oec.
 
KLASA: 604-01/19-01/004
URBROJ: 2138/05-01-19-01
Vela Luka, 24. listopada 2019.g.