Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika udruge LAG 5

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika udruge LAG 5

24 Svibanj

Lokalna akcijska grupa LAG 5 objavljuje: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA UDRUGE "LAG 5" Radno mjesto: Stručni suradnik Poslodavac: Lokalna akcijska grupa "LAG 5" Mjesto rada: Od kuće/ teren Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (trajanje 1,5 godine) na puno radno vrijeme uz mogućnost produženja Bruto plaća: 9000 kn Klizno radno vrijeme 30 radnih dana plaćenog godišnjeg odmora Objava natječaja: 21.5.2018. Rok za prijavu: 11.6.2018. Više informacija o natječaju: Zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od 1,5 godine na puno radno vrijeme uz mogućnost produženja. Probni rok 3 mjeseca. Od kandidata/kinje se očekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze: Administracija i promocija projekta Obzor 2020 Voditelj projekta (administrator ispred LAG-a 5) INTERRG Italija-Hrvatska Organizacija i promocija programa LAG 5 fest izradu projektnih prijedloga uspostava i održavanje kontakata sa članovima Udruge i sa svim vanjskim suradnicima, uključujući poduzetnike i predstavnike svih relevantnih institucija, promicanje znanja o ruralnom razvoju i važnosti partnerskog i višesektorskog kreiranja javne politike ruralnog razvoja među stanovništvom na području otoka Mljeta, putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja stanovnika u zajedničko planiranje, praćenje zakonske regulative i objava javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisnika na području Udruge o postojećim mogućnostima, identificiranje svih relevantnih nacionalnih, EU i drugih mogućnosti financiranja, pružanje savjetodavnih usluga i tehničke pomoći članovima Udruge Organizacija različitih programa jačanja kapaciteta - informativne radionice, edukacije, treninzi - za članove Udruge i partnere izrada dokumenata, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, vođenje zapisnika i arhiva, upoznavanje javnosti s radom Udruge, obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, aktima Udruge i odlukama tijela Udruge. Detaljniji opis poslova: administrativna podrška voditelju projekata u svim fazama izrade i provedbe projekta; podrška koordinatoru projekata u prikupljanju dokumentacije i informacija u fazi provedbe projekta; administrativno vođenje projekata; uredno dokumentiranje i arhiviranje istih; koordinacija prikupljanja podataka i dokumentacije za potrebe arhiviranja, praćenje napretka i izvještavanje o projektu; nadgledanje pravodobne implementacije i praćenje projektnih aktivnosti; priprema radnih verzija izvještaja; održavanje kontakata s uključenim partnerima i sudionicima projekta; podrška pri nabavi robe, radova i usluga u sklopu pojedinih projekata. Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije: Opći uvjeti: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova. Obavezni uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij radno iskustvo 1 godina na pripremi i/ili provođenju nacionalnih i/ili međunarodnih projekata financiranih iz sredstava Europske unije aktivno poznavanje engleskog jezika aktivno poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, Google Suite, Facebook, Instagram) posjedovanje vozačke dozvole B kategorije Prednosti: Radno iskustvo na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova (IPA, IPARD, ESI, Erasmus, ESF, Program ruralnog razvoja) Iskustvo u izvještavanju o provedbi međunarodnih projekata financiranih iz sredstava Europske unije Iskustvo u pripremi projektnih prijedloga visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustava poznavanje LEADER metodologija i programa Obzor 2020, INTERREG, IPA CBC praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima, dobre analitičke vještine i vještine izvještavanja, Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokumente: životopis / CV motivacijsko pismo u kojem navodite zašto se prijavljujete i zašto biste vi bili odličan kandidat za ovo radno mjesto Kandidat/kinja koja ostvari najbolji rezultat u sklopu natječaja dužan je priložiti sljedeće dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu: dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome), dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice ili drugog dokumenta koji dokazuje točnost podatka o ostvarenom radnom stažu), dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od 6 mjeseci, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje. Ukoliko kandidat/kinja ne priloži nabrojene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Probni rad od 3 mjeseca je obavezan, te se kandidatu/kinji na osnovu evaluacije rada iz probnog roka produžuje/otkazuje Ugovor o radu ugovoren temeljem ovog natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 11. lipnja 2018, godine na mail info@lag5.hr s naznakom „Natječaj za zapošljavanje-stručni suradnik“ Kandidati/kinje koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na dodatno testiranje i usmeni razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti na 099 496 5460 ili info@lag5.hr