Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Natječaj za provedbu tipa operacija 1.1.4. - Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Natječaj za provedbu tipa operacija 1.1.4. - Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

18 Travanj

Lokalna akcijska grupa „LAG 5“ objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.4. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a 5 za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 781.746,00 HRK. Cilj natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje. Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 30. ožujka do 2. svibnja 2018. godine, a sva pitanja mogu se postavljati pismeno do 30. travnja na e-mail adresu ured@lag5.hr sukladno tekstu natječaja. Osnovne informacije o natječaju: Iznos potpore po korisniku je 111.678 HRK, a intenzitet potpore 100%. Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a 5 te se ulaganje mora također izvršiti na tom području. Dodatno nositelj mora biti: upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura; mikro ili malo poduzeće jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) b. obrt c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) d. zadruga. Ciljevi projekta moraju se odnositi na: a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata. Prihvatljive aktivnosti su: 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta 4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva. Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se ovdje Izvor: www.lag5.hr