Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

N A T J E Č A J za prijem radnika u radni odnos

N A T J E Č A J za prijem radnika u radni odnos

10 Siječanj

Komunalne djelatnosti d.o.o. Obala 2 br.1 20270 Vela Luka, OIB 80457977311, dana 10.siječnja 2017.g. objavljuje sljedeći N A T J E Č A J za prijem radnika u radni odnos Viši referent za imovinsko pravne i opće poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme; jednu (1) godinu uz probni rok od tri (3) mjeseca. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete: - hrvatsko državljanstvo, - uvjet da nisu kažnjavani ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: - odgovarajuća viša stručna sprema iz pravnog područja ili područja javne uprave, - poznavanje engleskog jezika, - poznavanje rada na računalu, - minimalno 3 godine radnog iskustva. Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: - životopis, - dokaz o stručnoj spremi, - preslik osobne iskaznice, - kontakt broj tel/mob, - OIB, - dokaz o radnopravnom statusu, - potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). Prednost u zapošljavanju imaju nezaposlene osobe. Prijave se mogu podnijeti zaključno osam (8) dana od dana objave ovog natječaja na službenoj web stranici Općine Vela Luka, predajom u ured uprave Komunalne djelatnosti d.o.o. ili preporučenom poštom na adresu: Komunalne djelatnosti d.o.o. Obala 2 br.1. 20270 Vela Luka Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urbroj: 12/17 Vela Luka, 10. siječnja 2017.g.