Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

N A T J E Č A J za prijem radnika u radni odnos Komunalac d.o.o.

N A T J E Č A J za prijem radnika u radni odnos Komunalac d.o.o.

14 Travanj

Rukovatelj uređajem za pročišćavanje otpadnih voda – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme; Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete: - hrvatsko državljanstvo, - uvjet da nisu kažnjavani ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: - završen diplomski, preddiplomski sveučilišni ili stručni studij strojarskog, kemijskog, kemijsko inženjerskog, biotehnološkog, prehrambeno tehnološkog, biološkog ili sanitarno inženjerskog smjera, - poznavanje engleskog jezika, - poznavanje rada na računalu, - minimalno 1 godina radnog iskustva. Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: - životopis, - dokaz o stručnoj spremi, - preslik osobne iskaznice, - kontakt broj tel/mob, - OIB, - dokaz o radnopravnom statusu (iz evidencije HZMO), - potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). Prednost u zapošljavanju imaju nezaposlene osobe. Prijave se mogu podnijeti zaključno osam (8) dana od dana objave ovog natječaja na službenoj web stranici Općine Vela Luka, predajom u ured uprave Komunalac d.o.o. ili preporučenom poštom sa naznakom ,,Za natječaj“ na adresu: Komunalac d.o.o. Obala 2 br.1. 20270 Vela Luka Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urbroj: 131/17 Vela Luka, 11. travnja 2017.g. KOMUNALAC d.o.o.