Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Poziv na nadmetanje za radove na uređenju šetnice u dijelu Ulice 25 u Veloj Luci

Poziv na nadmetanje za radove na uređenju šetnice u dijelu Ulice 25 u Veloj Luci

11 Rujan

Predmet nabave obuhvaća radove na uređenju šetnice u dijelu Ulice 25 u Veloj Luci.

NARUČITELJ:
Naziv: Općina Vela Luka...

Rok za dostavu ponuda je 30.09.2019.g. do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da dostave svoje ponude do 30.09.2019.g. (ponedjeljak), do 13:00 sati, u pisarnicu Općine Vela Luka, na adresi: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.

Detaljniji opis predmetnih radova nalazi se u Troškovniku iz Dokumentacije o nabavi.

NARUČITELJ:
Naziv: Općina Vela Luka
Sjedište: Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka
OIB: 00935002462
Broj telefona: 020/295 900
Broj telefaksa: 020/813 033
Internetska adresa: www.velaluka.hr
Adresa elektroničke pošte: darko.franulovic@velaluka.hr

 

Dokumenti