Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Poziv na nadmetanje za radove na izvedbi priključaka reciklažnog dvorišta na komunalnu infrastrukturu

Poziv na nadmetanje za radove na izvedbi priključaka reciklažnog dvorišta na komunalnu infrastrukturu

23 Kolovoz

Predmet nabave obuhvaća radove na drobljenju materijala deponiranog u Poduzetničkoj zoni Vela Luka i radove na izradi priključaka budućeg reciklažnog dvorišta na komunalnu infrastrukturu.

Detaljniji opis predmetnih radova nalazi se u Troškovniku iz Dokumentacije o nabavi.


NARUČITELJ:
Naziv: Općina Vela Luka
Sjedište: Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka
OIB: 00935002462
Broj telefona: 020/295 900
Broj telefaksa: 020/813 033
Internetska adresa: www.velaluka.hr
Adresa elektroničke pošte: darko.franulovic@velaluka.hr

Rok za dostavu ponuda je 02.09.2019.g. do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da dostave svoje ponude do 02.09.2019.g. (ponedjeljak), do 13:00 sati, u pisarnicu Općine Vela Luka, na adresi: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.

Dokumenti