Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Poziv na nadmetanje za nabavu električne energije za potrebe Općine Vela Luka u 2020. godini

Poziv na nadmetanje za nabavu električne energije za potrebe Općine Vela Luka u 2020. godini

12 Studeni

Općina Vela Luka objavljuje poziv na nadmetanje za predmet nabave opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka za razdoblje od 12 mjeseci (od 01.01.2020.g. do 31.12.2020.g.).

Rok za dostavu ponude je 22. studenog 2019.g. do 13:00 sati. Otvaranje ponuda će biti javno, a održati će se dana 22. studenog 2019.g. u 13:00 sati, u prostorijama Općine Vela Luka, na adresi Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.

Dokumenti