Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook
Narodna knjižnica

31 Kolovoz

Historijat
Iako, formalno tek od 1944. možemo govoriti o postojanju knjižnice u Veloj Luci, mora se naglasiti kako je ona slijedila tradiciju čitaonica s kraja 19. i prve polovice 20. st. Tako je već 1894. utemeljena čitaonica društva „Hrvatski napredak", koju su slijedile „Pučka štionica" (1908), a u međuratnom razdoblju i "Jugoslavenska čitaonica" te "Seljačka sloga".

Zaključkom mjesnog Narodnooslobodilačkog odbora pokrenut je u studenom 1944. rad „Čitaonice Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte" s knjižnicom i radio-aparatom. Prerastanjem "Narodnog fronta" u "Socijalistički savez radnog naroda" početkom pedesetih, mijenja se naziv («Knjižnica i čitaonica SSRN»), ali i način vođenja knjižnicom. 1952. godine započinje značajnije objedinjavanje razasutog knjižnog fonda, a uvode se i knjige inventara. Od utemeljenja "Narodnog sveučilišta" 1961., knjižnica djeluje u sklopu njegovog "Centra za opće i stručno obrazovanje", pod nazivom «Knjižnica i čitaonica Narodnog sveučilišta». Sedamdesetih se ukida čitaonica, a likvidacijom Narodnog sveučilišta 1975., knjižnica se ponovno vraća u okrilje mjesne konferencije SSRNH, kao dio novoformiranog «Centra za kulturu». Adaptacijom stare palače Franulović Repak 1981., u čijem sklopu knjižnica djeluje i danas, osigurao se primjereni prostor i za čitaonicu. Od 1981., nakon kompletne reinventarizacije, započelo je katalogiziranje prema normativima UDK sustava, a od 1994. podaci se računalno obrađuju. Krajem 2007. započeo je proces osamostaljivanja. Po Odluci Općinskog vijeća iz 2008. knjižnica je dobila naziv prema hrvatskom književniku Šimi Vučetiću, rodom Velolučaninu. Na spomen stogodišnjice njegova rođenja 21.3.2009. knjižnica je i svečano otvorena.

Sjedište
Palača Franulović-Repak; Obala 3, br. 9

Pravilnik knjižnice

  1.     Knjige mogu posuđivati samo članovi knjižnice na temelju članske iskaznice
  2.     Upis u knjižnicu se vrši za cijelu godinu
  3.     Upisnina iznosi:

-  za odrasle  60,00 kn

-  za učenike, studente i predškolce  50,00 kn

-  za umirovljenike i nezaposlene 40,00 kn

-  ako knjige posuđuje dvoje ili troje članova iste obitelji, onda se za drugog i trećeg korisnika naoplaćuje upisnina od  10,00  kuna

    Korisnici koji nemaju stalno prebivalište u Veloj Luci dužni su prilikom upisa ostaviti presliku osobne iskaznice
    Istodobno se može posuditi 2 (iznimno) 3 knjige
    Knjige se mogu zadržati najviše tri tjedna
    Knjige za lektiru mogu se zadržati najviše dva tjedna
    Lektira se ne produžuje
    Za svaki dan kašnjenja plaća se po svakoj knjizi 0,50 kn
    Za oštećenje knjige se plaća odšteta

-  za djelomično oštećenje 50,00 kn

-  za jako oštećenu ili izgubljenu knjigu punu cijenu knjige

Ostale usluge

- rezervacija knjige 5,00 kn

- međuknjižnična posudba 20,00 kn po knjizi

Fundus

15.569 knjiga (stanje na kraju 2009.)

Uprava

 ravnateljica: Anita Borovina

Radno vrijeme

Ponedjeljak, srijeda i petak:      8,00 – 14,00
Utorak i četvrtak:                      13,00 - 19,30

Kontakt
tel. 020/813-001

nksimevucetic@velaluka.hr