Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook
Državni i županijski uredi

01 Rujan

ŽUPANIJSKI UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU - Ispostava Vela Luka
- djelokrug: izdavanje rješenja o uvjetima građenja, lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, uvjerenja o namjeni čestice zemlje, ovjera parcelacijskih elaborata za područje općina Lastovo, Vela Luka, Blato i Smokvica
- voditeljica: Tina Anić
- uredovni dani: utorkom i četvrtkom od 8 do 12
- kontakt: tel. / fax. 020/814-019

 
URED DRŽAVNE UPRAVE - Ispostava Vela Luka

- Matični ured Vela Luka, Silvana Baničević
- kontakt: tel. 020/812-027

- Referada za imovinsko-pravne odnose, Sanja Gugić
- kontakt: tel. 020/814-078
 

POREZNA UPRAVA - Ured Blato

kontakt: tel. 020/ 447 - 406 ; 020/ 447 - 407


 PODRUČNI URED ZA KATASTAR - Ispostava Blato
- kontakt: tel: 020/ 851 - 513


HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE - Ispostava Korčula-Lastovo
- uredovni dani u Veloj Luci (I. kat Zadružnog doma) - prvi petak u mjesecu od 8 do 12 sati
- kontakt: tel.  020/ 711 - 189


POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA - Ispostava Korčula-Lastovo
- uredovni dan u Veloj Luci (I. kat zgrade Općine Vela Luka) - četvrtkom od 9,30 do 12 sati

 
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - Ispostava Korčula
 
- kontakt: tel. 020 711 - 033

 
POLICIJSKA POSTAJA KORČULA
- uredovni dan u Veloj Luci (u prostorijama policije) - srijedom od 07 do 15 sati
- kontakt: tel. 020/ 444 333


CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KORČULA
- uredovni dani u Veloj Luci (I. kat Zadružnog doma) - 2. i 4. petak u mjesecu od 9 do 12 sati
- kontakt: tel. 020/ 715 - 854 ;  020/ 711 - 463