Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook
Dječji vrtić Radost

31 KolovozHistorijat
S organiziranim odgojem predškolske djece u Veloj Luci započele su sestre dominikanke 1928., iako je već 1914. postojala inicijativa za otvaranjem zabavišta. Zabavište je bilo smješteno u kući Jurković na Guvnu, a u njemu je najdulje radila č.s. Celina Vuković. Za vrijeme II. svjetskog rata ono se ugasilo, a 1944. i formalno ukinuto. Godinu kasnije mjesne vlasti kratko vrijeme uspostavljaju obdanište. Nakon poduljeg razdoblja nedjelovanja, Društvo «Naša djeca» i Društvo žena, uz podršku Narodnog odbora Općine Vela Luka pedesetih godina pokreću akciju otvaranja i izgradnje dječjeg vrtića. U svibnju 1959. formirana je Ustanova za odgoj i dnevni boravak predškolske djece, i to s privremenim smještajem u zgradi Vučetić Menegin. Prva odgajateljica je bila Jakica Gugić. Od 1965., kada su se izgradile nove prostorije na Guvnu (1977. izgrađen je i drugi dio zgrade), vrtić se pripaja Osnovnoj školi Vela Luka, pod kojom ostaje do početka devedesetih. Odluka o osnivanju samostalne ustanove za odgoj i zaštitu djece predškolske dobi je donesena 29. rujna 1994.

Djelatnost
Dnevni boravak, predškolski odgoj i obrazovanje djece.

Sjedište

Ul. 27, br. 17

Uprava
ravnateljica: Miranda Oreb, odgojiteljica

Kontakt:
tel. 020/812-233

radost@velaluka.hr
http://www.dv-radost-vela-luka.hr