Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook
Centar za kulturu

31 Kolovoz

Historijat
U sklopu Narodnog sveučilišta Vela Luka 1965. godine je otvorena muzejska zbirka. Tada su, u palači Franulović Repak, pod vodstvom Franka Oreba, bili izloženi rimski i ostali arheološki nalazi iz okolice mjesta, modeli brodova samoukog rezbara Nedjeljka Gugića Kotarca, etnografski i predmeti iz NOB-a. Organizacijom Međunarodnih susreta likovnih umjetnika (od 1968. do 1972.) nastala je značajna zbirka mozaika. Ukidanjem Narodnog sveučilišta 1975., formirao se „Centar za kulturu", kao dio mjesne konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske, a u njegovu sklopu se integrirala i galerijska i knjižnična djelatnost. Rekonstrukcijom zgrade Franulović Repak (Repkovi dvori) 1981. riješeno je i pitanje adekvatnog smještaja ovih sadržaja. Tada je u njegovom prizemnom dijelu postavljena privremena arheološka zbirka, u kojoj su se već prije okupljenim nalazima pridružili i artefakti iz Vele spile (sustavna istraživanja su započela 1974.). Istovremeno je otvorena i Galerija u kojoj je izložen dio Međunarodne poklon zbirka crteža, grafike i male plastike. Od 1986. u Centru je zaposlen arheolog, a u listopadu 1990. otvorena je stalna arheološka zbirka. Centar za kulturu se osamostalio 1995. Od 2002. u Centru je zaposlen povjesničar umjetnosti i muzeolog, a krajem 2007. je iz njegova sklopa izuzeta knjižnična djelatnost. Dosada je izdano desetak publikacija i suorganizirano nekoliko znanstvenih i stručnih skupova. Centar za kulturu organizira arheološka istraživanja, ponajprije Vele spile, i redovito organizira izložbe.

Djelatnost

Muzejsko-galerijska djelatnost, izdavačka djelatnost…

Sjedište

Palača Franulović-Repak; Ulica 26, br. 2

Zbirke

Arheološka zbirka
Međunarodna poklon zbirka crteža, grafika i male plastike
Zbirka mozaika
Zbirka drvenih maketa brodova Nedjeljka Gugića
Zbirka El Shatt
Zbirka moderne i suvremene umjetnosti

Kustosi
Ravnatelj: Dinko Radić, arheolog
Rada Dragojević Ćosović, povjesničar umjetnosti i muzeolog

Radno vrijeme
zimski raspored:
ponedjeljak – petak: 8,30 – 14,30

ljetni raspored:
ponedjeljak – subota: 9,00 –13,00; 19,00 –22,00 (20,00 – 23,00)

grupne najave prema dogovoru

Kontakt
tel. 020/813-602
e-mail: centar-za-kulturu-vl@du.t-com.hr, radadragojevic@net.hr, dinkoradic@net.hr