Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Odvodnja otpadnih voda u Veloj Luci

Odvodnja otpadnih voda u Veloj Luci

08 Studeni

U tijeku je priprema projektne dokumentacije na osnovu koje će se izgraditi lokalni sustav javne odvodnje otpadnih voda aglomeracije Vela Luka u razdoblju do kraja 2020.g.

Izgradnjom ovog sustava osigurati će se čisti okoliš i more te uskladiti stanje prema ugovorima o zaštiti okoliša koji su potpisani između Republike Hrvatske i Europske Unije.

Korisnik ovog projekta je Komunalac d.o.o. Vela Luka, a partner Općina Vela Luka.

Projektom su planirane investicije za poboljšanje i dogradnju postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda, nabavku opreme, osiguranje nesmetane provedbe projekta i informiranje javnosti.

Objekti planirani za izgradnju:

  • 19 km novih gravitacijskih kolektora
  • 1,4 km novih tlačnih cjevovoda
  • 3 nove crpne stanice
  • priključenje 91% korisnika na sustavu odvodnje

Procijenjena ukupna vrijednost planirane investicije je 59,479 mil. kn, od čega se 40,022 mil. kn (67,29%) financira iz Kohezijskog fonda EU, a 19,457 mil. kn (32,71%) se financira nacionalnim sredstvima i to na slijedeći način:

  • Općina Vela luka 3,891 mil. kn (20%)
  • Hrvatske vode 7,783 mil. kn (40%)
  • RH 7,783 mil. kn (40%)

Dokumenti