Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Podaci za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda

PODACI ZA UTVRĐIVANJE OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko - Neretvanska županija
OPĆINA VELA LUKA
VELA LUKA - Obala 3 br.19

PODACI O OBVEZNIKU (vlasnik i/ili korisnik prostora)

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko - Neretvanska županija
OPĆINA VELA LUKA
VELA LUKA - Obala 3 br.19

Prijavljujem/o slijedeće podatke za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda.

Podacio o vrsti i površini poslovnog prostora (u metrima četvornim)

Potrebna dokumentacija:

  • 1. izvadak iz zemljišne knjige (za vlasnike prostora)
  • 2. ugovor o zakupu (za korisnike prostora)
  • 3. ugovor o najmu (za korisnike prostora)
  • Dokument se izdaje elektronskim putem te je važeć bez potpisa i pečata.

    Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.

    Vela Luka: Utorak, 02. Lipanj. 2020