Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Pravni okvir iz djelokruga rada Odjela

Pravni okvir iz djelokruga rada Odjela

26 Kolovoz

Odluke, pravilnici, planovi, programi i slično, koje je donijela Općina Vela Luka

 

Prostorno planska dokumentacija

Prostorni plan uređenja Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 2/07, 8/11, 3/13)  

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 1/17)

Radna verzija Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Gradina i građevinskog područja naselja u Gradini u Veloj Luci  (trenutno u izradi)
http://www.velaluka.hr/vijesti.asp?noa=2&vid=3183

Radna verzija Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Plitvine u Veloj Luci (trenutno u izradi)
http://www.velaluka.hr/vijesti.asp?noa=2&vid=3184


Gradnja i održavanje komunalne infrastrukture
Plan gospodarenja otpadom Općine Vela Luka za razdoblje od 2018.-2023 godine  (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 5/18)

Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Vela Luka  (“Službeni glasnik Općine Vela Luka” br. 5/11, 7/15, 8/15, 2/16, 2/17, 2/18, 10/18, 14/18, 14/19)

Odluka o ustrojavanju Evidencije komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka” br. 19/19)

Plan razvojnih programa Općine Vela Luka za razdoblje 2020. - 2022. godine (“Službeni glasnik Općine Vela Luka” br. 21/19)

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2020. godini  Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 21/19)

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2020. godini  (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 21/19)  

Program uređenja i održavanja mjesnog groblja u 2020. godini (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 21/19) 


Ostalo

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 17/19)
 

Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 16/18) 

Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 16/18) 

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 19/19)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 2/20) 

Pravilnik o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 14/14, 1/17

Plan korištenja javnih površina i cjenik za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 14/14, 1/16, 1/17, 9/18, 17/1813/19, )

Odluka o postavljanju urbane opreme na području Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 1/13)

Odluka o uređenju prometa  na području općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 1/12,15/14

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 9/18) 

Pravilnik o naplati upravnih pristojbi (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 7/02)