Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook
Djelokrug rada

26 Kolovoz

Djelokrug Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti:
- gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Vela Luka,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- uređenje prometa,
- organiziranje i vođenje poslova jednostavne i  javne nabave,
- gradnja (ishođenje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i drugih akata sukladno posebnim propisima gdje je Općina Vela Luka investitor),
- praćenje izvođenja građevinskih radova na nekretninama u vlasništvu Općine Vela
Luka i radova koji se izvode na javnim površinama Općine Vela Luka,
- poslovi komunalnog redarstva, poslovi nadzora i kontrole prometa u
mirovanju, poslovi prijave prekršajnom sudu te provedba upravnih postupaka za iste,
- komunalno gospodarstvo,
- obavljanje poslova oko izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture,
- razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa,  te poduzimanje svih zakonskih postupaka za njihovu pravovremenu naplatu,
- vođenje evidencije naselja i ulica,
- službenički odnosi.