Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Pravni okvir iz djelokruga rada Odjela

Pravni okvir iz djelokruga rada Odjela

11 Rujan

Odluke, pravilnici i programi koje je donijela Općina Vela Luka

Društvene djelatnosti

Socijalni program Općine Vela Luka za 2019.g. (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 17/18)

Pravilnik o kriterijima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava na potporu za novorođeno dijete i stalnu novčanu pomoć prema Socijalnom programu Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 5/11 i 10/13)

Pravilnik o kriterijima i načinu oslobađanja plaćanja komunalne naknade (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 1/13)

Program javnih potreba u kulturi Općine Vela Luka za 2019.g. (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 17/18)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Vela Luka za 2019. g. (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 17/18)

Program javnih potreba u športu Općine Vela Luka za 2019. g. (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 17/18)

Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Vela Luka u 2019.g. (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 17/18)

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni Glasnik Općine Vela Luka br. 13/18)

Pravilnik o protokolu Općine Vela Luka – pročišćen tekst (Službeni Glasnik Općine Vela Luka br. 5/12)

Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine Vela Luka br. 10/10)

Odluka o stipendiranju darovitih učenika i studenata (Službeni Glasnik Općine Vela Luka br. 10/10)

Pravilnik o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša Vele Luke (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 4/16)

Pravilnik o dodjeli javnih priznanja Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 7/16)

Poljoprivreda

Pravilnik o potporama za obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 2/08, 9/08, 6/14)

Program potpora poljoprivredi na području Općine Vela Luka za 2019.g. (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 17/18)

Gospodarstvo

Program poticanja razvoja malog gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području Općine Vela Luka za 2019.g. (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 17/18)

 

 

 

 

 

Dokumenti