Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Ženski rukometni klub Vela Luka

Ženski rukometni klub Vela Luka

31 Kolovoz

1993 osnovan je rukometni klub Vela Luka, kao udruga građana sa muškom i ženskom ekipom. Prvi dužnosnici ženske ekipe su: voditelj: Jurica Dragojević, trener: Ofelija Franulović, Članovi uprave: Erika Milat, Neli Stipković, Elma Žuvela i Cvjetana Tabain. Održana je Osnivačka skupština samostalnog ženskog rukometnog kluba dana 05.04.1996. godine. Prvi dužnosnici kluba su: predsjednik je Jurica Dragojević, dopredsjednik je Toni Franulović, tajnik je Vanjo Žuvela, predsjednik skupštine je Ivo Žuvela Ćiko i trener je Ofelija Franulović.

Dana 07.05.1996. god. izvršena je registracija kluba u registar pravnih subjekata pod nazivom Ženski rukometni klub Vela Luka.

Kako su godine prolazile tako se povećavao broj članova kluba. Danas klub broji 50-tak članova. Današnja struktura dužnosnika kluba je sljedeća: predsjednik je Jurica Dragojević, dopredsjednik je Vedran Vlašić, tajnik je Damir Vlašić, trener je Ofelija Franulović i Cvjetana Tabain.

Adresa:    20270  Vela Luka
Matični  broj:   1203061
Žiro-račun:    2330003-1100081594
E-mail adresa:  zrk.velaluka@inet.hr
Telefon/Fax:   020  813-441
Kontakt  osoba:   Jurica  Dragojević