Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

NATJEČAJ  za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

13 Ožujak

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme Objavljuje se potreba za zasnivanjem radnog odnosa za: ODGOJITELJ(ICA) na određeno vrijeme (do povratka odgojiteljice s porodiljnog dopusta). UVJETI: Prema zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97 i 107/07) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (N.N.133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Radost Vela Luka. (objavljeno na stranicama HZZ-a 10. ožujka 2017.)