Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon 020 295 900 Email opcina@velaluka.hr Facebook

Podaci o kući za odmor - prijava

Podaci o kući za odmor - prijava

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko - Neretvanska županija
OPĆINA VELA LUKA
VELA LUKA - Obala 3 br.19

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko - Neretvanska županija
OPĆINA VELA LUKA
VELA LUKA - Obala 3 br.19

Dokument se izdaje elektronskim putem te je važeć bez potpisa i pečata.

Vela Luka: Subota, 11. Srpanj. 2020