Službene stranice Općine Vela Luka Srijeda, 22. svibnja 2019.
 

Natječaji

 
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Narodne knjižnice Šime Vučetić Vela Luka 09.01.2019
Na temelju članaka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj 105/97, 05/98, 104/00, 69/09) i članka 19. Statuta Narodne knjižnice ŠIME VUČETIĆ Vela Luka Načelnica Općine Vela Luka raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Narodne knjižnice
ŠIME VUČETIĆ Vela Luka
(na 4 godine, 2 sata dnevno)

Za Ravnatelja/Ravnateljicu mogu se natjecati osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci, ili

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  i deset godina rada u kulturi,

- položen stručni ispit,
- najmanje 5 godina iskustva u knjižničarskoj struci,
- da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

Uz zamolbu potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o radnom stažu
- uvjerenje o nekažnjavanju ne stariji od 6 mjeseci
- domovnica
- prijedlog programa djelovanja i razvoja Knjižnice za mandatno razdoblje.

Ravnatelj /ravnateljica se imenuje se na period od 4 godine.

Prijave s dokumentacijom dostaviti na adresu: OpćinaVela Luka, Obala 3 br. 19, 20 270 Vela Luka, u zatvorenoj omotnici s naznakom NATJEČAJ ZA RAVNATELJA KNJIŽNICE – ne otvaraj.

Prijave za natječaj mogu se podnositi od dana objave dnevnom tisku, u roku od 8 dana.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Načelnica
Katarina Gugić

KLASA: 612-01/19-01/001
URBROJ: 2138/05- 01-19-01

Vela Luka, 07.01.2019. godine
 
 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019