Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 20. srpnja 2018.
 

Sjednice Općinskog vijeća

 
1. sjednica Općinskog vijeća Vela Luka 09.08.2017
ZAPISNIK sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 07.08.2017. godine s početkom u 18.00 sati u Općinskoj vijećnici.

Sjednici je nazočilo 12 vijećnika:
- Zoran Manestar (Predsjednik), Tonko Barčot, Tonči Gugić, Silvija Pećanac Bačić, Đana Oreb, Tatjana Vučetić, Boris Žuvela, Josip Cvitan, Maja Barčot, Ivo Burmas, Vedran Dodig i Željka Gugić.
Izostanak je opravdao vijećnik Boris Dragojević.
Također su bili nazočni Općinska Načelnica Katarina Bikić i Zamjenik Načelnice Dragiša Barčot.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu i utvrdio da postoje uvjeti za zakonit rad vijeća te je prihvaćen slijedeći Dnevni red:

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi
2. Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik
3. Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za financije i proračun
4. Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za komunalnu infrastrukturu
5. Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za sport, kulturu i tehničku kulturu
6. Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu
7. Odluka o razrješenju i izboru članova Socijalnog vijeća
8. Odluka o razrjeđšenju i imenovanju članova Odbora za procjenu štete
9. Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja
10. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Općine Vela Luka za 2017. godinu

Vijećnička pitanja za Načelnicu postavili su:
- Tatjana Vučetić (problem primanja stranaka od strane Zamjenika Načelnice, radi neučinkovitosti rada Prometnog redara predlaže ukidanje tog radnog mjesta, iskazuje nezadovoljstvo dodjelom sredstava za rad sportskih klubova),
- Maja Barčot (ukazuje na potrebu rada vrtića u ljetnom periodu u dvije smjene, traži preispitivanje postupka hotelskog društva HUM na postavljanje rampe na ulazu plaža ispred hotela, negoduje radi slabe ponude u programu Luškog lita i inzistira na potrebi organiziranja besplatnog koncerta nekog od atraktivnih izvođača),
- Boris Žuvela (traži da Načelnica odgovori na optužbe na njegov račun izrečene u predizbornoj kamapnji, predlaže da se osigurana sredstva iz županije za uređenje rive ispred hotela Ožbalt utroše za isto, podsjeća na iznos koji se uplaćuje KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA d.o.o. na ime koncesije i pita da li se ta sredstva namjenski troše)
- Josip Cvitan ( upozorava na komunalni nered u okolišu prodajnog centra TOMMY, traži da se riješi problem smrada fekalija ispred hotela Korkyra, u Kalima i uvali Prapatna, predlaže smanjenje naknada za rad čelnicima Općine te preraspodjela tih sredstava sportskim klubovima),
- Tonko Gugić (traži informaciju o stanju realizacije projekata sanacije odlagališta Sitnica i izgradnje reciklažnog dvorišta),
- Tonko Barčot (ukazuje na uzurpaciju pomorskog dobra kod crkvice sv. Nikole)
- Vedran Dodig (predlaže aktivniji rad na donošenju Urbanističkih planova uređenja na području Općine, inzistira na što skorijem postupanju za osnivanjem Razvojne agencije, naglašava problem uskraćivanja sredstava koje osiguranva županija za rad Lječilišta KALOS),
- Ivo Burmas (podsjeća na sve prisutniji problem parkiranja na ulicama tzv. „rezervirane površine“, problematika prometovanja autobusa na relaciji prema hotelu Posejdon – riva na Vrancu koja je u lošem stanju),
- Željka Gugić (ukazuje na još uvijek neriješen problem s Mrežom hitne medicine, požuruje postupanje u vezi s vodoopskrbom na području općine Vela Luka, traži od Načelnice da aktualizira susret s čelništvom Općine Blato vezano uz problem granica).

Načelnica i Zamjenik Načelnice odgovarali su na pitanja te prihvatili dio prijedloga, a za preostale prijedloge kontaktirati će sa stručnim službama kako predmetno riješiti.

Vijećnici Maja Barčot i Boris Žuvela iskazali su svoje nezadovoljstvo odgovorima Načelnice.

Predsjednik je potom pozvao Predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Tonka Barčota da predloži članove Odbora sukladno Dnevnom redu.
Tonko Barčot je naglasio da su prijedlozi za članove odbora usaglašeni na međustranačkom vijeću te su se jednoglasno prihvatile slijedeće:

- Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik
- Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za financije i proračunž
- Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za komunalnu infrastrukturu
- Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za sport, kulturu i tehničku kulturu
- Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu
- Odluka o razrješenju i izboru članova Socijalnog vijeća
- Odluka o razrjeđšenju i imenovanju članova Odbora za procjenu štete.

Nakon toga je na prijedlog načelnice prihvaćena i Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja.

Načelnica je uvodno obrazložila potrebu da se donese izmijenjeni Program potpora poljoprivredi na području Općine Vela Luka za 2017. Godinu što je bez rasprave i prihvaćeno.

Budući je iscrpljen Dnevni red Predsjednik je zaključio sjednicu.

Sjednicu možete poslušati na sljedećem linku:1. sjednica Općinskog vijeća
 
 

Fotografije

Klikom na malu sliku otvara se prozor sa uvećanim prikazom iste.
 
 
naslovna
PRORA�UN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018