Službene stranice Općine Vela Luka Ponedjeljak, 19. kolovoza 2019.
 

Novosti

 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 14.05.2019
Temeljem članka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Radost Vela Luka, na svojoj 16. sjednici, raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do 31.12.2019. god
(natječaj objavljen na stranicama HZZ-a 14. svibnja, otvoren do 22. svibnja)
Objavljuje se potreba za zasnivanjem radnog odnosa za:

ODGOJITELJ/ICA na određeno vrijeme do 31.12.2019. g.

UVJETI: Prema zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97 i 107/07) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (N.N.133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Radost Vela Luka.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- kratak životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslik),
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izvornik ili preslik),
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
- potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti i
- dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Općine Vela Luka, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića RADOST Vela Luka, na adresu:

DJEČJI VRTIĆ RADOST Vela Luka
Ulica 27 br. 17 20270 Vela Luka
s naznakom "NE OTVARAJ – za natječaj"

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019