Službene stranice Općine Vela Luka Srijeda, 20. veljače 2019.
 

Novosti

 
Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka 13.02.2018
U nastavku članka pročitejte zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 12.02.2018. godine s početkom u 18.00 sati u Općinskoj vijećnici.

Sjednici je nazočilo 9 vijećnika:

- Zoran Manestar, Tonko Barčot, Tonko Gugić, Tatjana Vučetić, Josip Cvitan, Željka Gugić, Maja Barčot, Vedran Dodig i Boris Dragojević.
Izostanak su opravdale vijećnica Silvija Pećanac Bačić i Đana Oreb.
Vijećnik Boris Žuvela nije na vrijeme opravdao izostanak.
Također su bili nazočni Općinska Načelnica Katarina Bikić, zamjenik Načelnice Dragiša Barčot, direktor KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. Damir Andreis te pročelnici Upravnih odjela Općine Vela Luka Sanja Jurković i Darko Franulović.
Na početku sjednice vijećnici su bez primjedaba prihvatili Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća uvodno je podsjetio članove na njihova prava i obveze kao i postupanja na sjednicama Općinskog vijeća te je pozvao na prihvaćanje u Pozivu dostavljenog Dnevnog reda.
Načelnica kao predlagateljica 10. Točke dnevnog reda iz Poziva, a na sugestiju Odbora za komunalnu infrastrukturu povukla je istu te je jednoglasno prihvaćen slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi
2. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vela Luka
3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Vela Luka u 2018. godine
4. Odluka o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša Općine Vela Luka u 2017. godini
5. Donošenje Odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Općine Vela Luka
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Vela Luka
7. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza kuće na odmor
8. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Vela Luka u 2018. godini
9. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Vela Luka za 2018. godinu

Uslijedila su Vijećnička pitanja i prijedlozi:

- Tanja Vučetić (iskazuje nezadovoljstvo dostavljenim pisanim odgovorom vezano uz problematiku Poduzetničke zone jer iz istog nije vidljivo da poduzima radnje da bi se stvorili uvjeti za ulaganje u zonu zainteresiranih stranaka što bi uvelike omogućilo otvaranje radnih mjesta te je zatražila da se Načelnica jasno očituje o prioritetnim projektima općine=
- Josip Cvitan (prigovara za kasniju dostavu materijala za sjednice odbora i vijeća, inzistira na što skorijem sazivanju tematske sjednice o pripremi turističke sezone, da li je projket „Sokolona“ među prioritetima a s time i uređenje zgrade VK Ošjak)
- Vedran Dodig (naglašava potrebu stavljanja u funkciju odredaba odluke o komunalnom redu jer je očito da se ne primjenjuje, da li je projekt „ribarske luke“ stao i koje su naznake kada bi mogao biti realiziran te da li ćemo iskoristiti sredstva EU fondova, kako će se svrstavanje u nižu kategoriju razvijenosti odraziti na općinski proračun)
- Maja Barčot (problematika spajanja kućanstava na vodovodnu mrežu u Gradini, da li je Općina prijavila projket u okviru javnog poziva za razvoj otoka te Energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije, prijedlog za organiziranje tematske sjednice o provođenju odluke o pružanju javnih usluga prikupljanja mijeđšanog otpada)
- Boris Dragojević (predlaže postavljanje stupića i prepreka na nekoliko lokacija koje su već uočene kao prostori gdje se nedopušteno parkiraju kako privatne osobe tako i dostavna vozila, da li je problem pasjeg izmeta obveza Općine da ga riješi i poduzima li Općina išta u tom smjeru)
- Željka Gugić (ponovno naglašava potrebu angažiranja na vraćanju Hitne medicinske pomoći u Velu Luku, ponavlja potrebu rješenja lošeg osvjetljenja na zaobilaznici kod trgovačkog centra Tommy, mislim da bi Općinsko vijeće trebalo odrediti prioritetne projekte za realizaciju te iznači načina da se financiraju i realiziraju do kraja)
- Tonko Gugić (zanima ga učinjeno u realizaciji projekta elektrifikacije na čitavom području općine, kontaktira li načelnica sa Stečajnim upraviteljem Grebena i kakva je trenutna situacija, predlaže da se uspostavi kontakt sa Hrvatskom poštanskom bankom, a vezano uz namjere što sa zgradama ex tvornice JADRANKA).

Načelnica je odgovarala na predmetna postavljena pitanja složila se sa dijelom prijedloga i sugestija te napomenula da se što se tematske sjednice tiče ima namjeru predložiti sazivanje sjednice tijekom ožujka te isto tako i sjednicu na prijedlog Odbora za komunalnu infrastrukturu o provedbi Odluke o odlaganju otpada. Iako je u par navrata pisanim putem tražila očitovanje o Mreži hitne medicine nismo dobili pisani odgovor, a što se stečaja MMG tiče napominje da je već četiri puta bila raspisivana prodaja te da je u ožujku sazvano vijeće vjerovnika na kojem bi trebalo da se donese odluka o slijedećoj dražbi te odluka o načinu raspodjele sredstava dobijenih prodajom pogona uljare.

Ad. 2. Uvodno je o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te obvezi usklađivanja Statuta jedinica samouprave govorio Vanjo Žuvela i obrazložio obvezu prilagodbe kako Statuta tako i ostalih akata Zakonu.
Naglasak u obvezi usklađenja stavljen je na:
- Odredbe o referendumu za opoziv općinskih načelnika (postupak mogu uz 20 % građana pokrenuti i 2/3 vijećnika,
- Obavijest o pokretanju referenduma Uredu državne uprave dostavlja Predsjednik, a ne vijeće,
- Vijećnici imaju pravo neplaćenog izostanka s posla radi prisustvovanja sjednicama vijeća i radnih tijela,
- Mandat vijećnika te načelnika i zamjenika načelnika usklađuje se sa Zakonom o lokalnim izborima,
- Termininološki se usklađuju odredbe vezano uz Proračun sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave,
- Ovlaštenje za raspuštanje Vijeća mjesnog odbora ima na prijedlog načelnika Općinsko vijeć.
Nakon kraće rasprave uz prijedlog odbora za Statut i Poslovnik da se donese predmetni Zaključak i Statutarna Odluka isti su jednoglasno doneseni.

Ad. 3. Prijedlog ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VELA LUKA U 2018. GODINI obrazložio je predsjednik odbora za dodjelu javnih priznanja Tonko Barčot te je nakon kraće rasprave o problematici dodjele javnih priznanja za gospodarstvenike donesena odluka kako slijedi
- Javno priznanje za životno djelo osobama zaslužnim za dobrobit Vele Luke dodjeljuje se
č.s. Tješimiri Bešlić – redovnici reda sv. Dominika – za njezin doprinos društvenom životu mjesta i humana djela.
- Javno priznanje za kolektivno izvanredno postignuće u protekloj 2017. godini dodjeljuje se sestrama Ivani i Josipi Jurković - za osvojene zlatne medalje na europskom i svjetskom juniorskom prvenstvu u veslanju.
-Javno priznanje za dugogodišnje javno djelovanje za najmanje 20 godina kontinuiranog rada dodjeljuje se plesačkoj sekciji "Mafrina" FD Kumpanija povodom 40 godina rada.

Ad. 4. Prijedlog Odluke o najsportašima Općine Vela Luka u 2017. Godini pročitao je Vanjo Žuvela te je ista donesena kako slijedi:
Najuspješniji športaši Vele Luke u 2017. godini su:

Antonio Šeparović, veslač, junior, VK Ošjak – najuspješniji sportaš Vele Luke za 2017. godinu ;
Josipa Jurković, veslačica, juniorka, VK Ošjak – najuspješnija sportašica Vele Luke za 2017. godinu;
STK "Lučica" – muška seniorska ekipa u sastavu Deni Berković, Antonio Franulović, Ivan Šeparović, Nikola Žuvela, Mirko Dragojević, Marko Matas – najuspješnija muška sportska ekipa u 2017. godini
VK "Ošjak" – posada dvojca na pariće za mlađe juniore u sastavu Stipe Padovan i Antonio Burmas – najuspješnija sportska posada u 2017. godini .

Ad. 5. Prijedlog Odluke o granicama, područjima i sjedištima obrazložio je Vanjo Žuvela te je nakon kraće rasprave donesena odluka kako je predloženo.

Ad. 6. Nakon kraće rasprave o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Vela Luka koju je obrazložio Tonko Barčot ista je u predloženom tekstu i donesena.
Predsjednik odbora za komunalnu infrastrukturu vijećnike je upozznao i sa dva zaključka odbora kako slijedi:
- Stručne službe Općine Vela Luka sačine stvarni popis svih nerazvrstanih cesta na području Općine Vela Luka (rok za navedenu aktivnost je 6 mjeseci) i da
- Stručne službe Općine Vela Luke sačiine popis eventualnih novih ulica na koje se Općina knjižila (rok za navedenu aktivnost je 6 mjeseci).

Ad. 7. Donesena je i Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na kuće za odmor građanima sa prebivalištem na području Općine Vela Luka.

Ad. 8. Nakon uvodnog obrazloženja odluke o zabrani privremenog obavljanja radova na području Općine Vela Luka u 2018. godini i iznesenog stava Odbora da se predložena odluka prihvati ista je i nakon kraće rasprave prihvaćena.

Ad. 9. Načelnica Općine Katarina Bikić obrazložila je prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Vela Luka za 2018. Godinu te naglasila da je isti usaglašen sa Županijskim planom.
Isti je jednoglasno prihvaćen.

Završeno u 19.50.

Sjednicu možete preslušati na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=9qrHcfriRVU
 
 

Fotografije

Klikom na malu sliku otvara se prozor sa uvećanim prikazom iste.
 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019