Službene stranice Općine Vela Luka Srijeda, 17. listopada 2018.
 

Novosti

 
ZAPISNIK sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka 28.11.2017
održane 27.10.2017. godine s početkom u 17.00 sati u Općinskoj vijećnici.

Sjednici je nazočilo 12 vijećnika:
- Zoran Manestar, Tonko Barčot, Tonko Gugić, Đana Oreb, Silvija Pećanac Bačić, Tatjana Vučetić, Boris Žuvela, Josip Cvitan, Željka Gugić, Ivo Burmas, Vedran Dodig i Boris Dragojević.
Izostanak je opravdala vijećnica Maja Barčot.
Također su bili nazočni Općinska Načelnica Katarina Bikić, zamjenik Načelnice Dragiša Barčot, direktor KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. Damir Andreis te pročelnici Upravnih odjela Općine Vela Luka Sanja Jurković i Darko Franulović.
Na početku sjednice vijećnici su prihvatili Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća uvodno je podsjetio članove na njihova prava i obveze kao i postupanja na sjednicama Općinskog vijeća te je nakon toga prihvaćen slijedeći
Dnevni red:
1. Vijećnička pitanja i prijedlozi
2. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Vela Luka
3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko - turističke zone Gradina i dijela građevinskog područja naselja (izdvojeni dio) u Gradini, u Veloj Luci
4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Plitvine u Veloj Luci
5. Odluka o usvajanju programa ukupnog razvoja Općine Vela Luka
6. Odluka o prodaji nekretnina (čest.zem. 2430/2533 ZU 5878 KO Vela Luka i čest.zem. 2430/2534 ZU 5878 KO Vela Luka)
7. Rješenje o imenovanju Ravnateljice Dječjeg vrtića RADOST – Vela Luka
8. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obraĉun plaće službenika i namještenika
9. Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za potpore za obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina na području općine Vela Luka
10. Odluka o imenovanju članova Odbora za uređenje općinskih granica
11. Odluka o izmjeni odluke o osnivanju savjeta potrošača
12. Odluka o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Vela Luka
13. Odluka o usvajanju „Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Vela Luka u 2017. godini“
14. Donošenje „Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vela Luka u 2018. godini“

Uvodno je tajnik Općinskog vijeća pročitao „Demant“ koji je Općinskom vijeću uputio Sreten Žuvela, a vezano uz izlaganje nezavisnog vijećnika Borisa Dragojevića na 2. Sjednici Općinskog vijeća, a u vezi radova na popločavanju prostora ispred crkve sv. Josipa 1995. godine.

Potom su uslijedila Vijećnička pitanja i prijedlozi:
- Željka Gugić (problematika uknjižbe Općine Blato kao vlasnice zgrade „škole u Potirni“, sanacija zgrade „stare ambulante“, sanacija krova Dječjeg vrtića),
- Josip Cvitan (prijedlog smanjenja naknada dužnosnicima, analizirati provođenje Odluke o komunalnom redu od strane Komunalnog redara),
- Tatjana Vučetić (problematika realizacije projekata trafostanica, stanje u postupku stečaja Montmontaža-Greben d.o.o., inicijative za formiranje Mjesnih odbora Gradina i Donja Potirna),
- Boris Žuvela (razlozi izostanka Načelnice sa sastanka u županiji povodom voznih redova na brodskim prugama, neuređenost pristupa supermarketu „Tommy“, primjedba da prometni redar mora uvoditi red u prometu, a ne raznositi poštu),
- Boris Dragojević (kritika za nerješavanje prometnog i komunalnog reda, problematika oštećenja javnih prometnica od strane kamiona građevinara, prijedlog kako iskoristiti rubnjake koji se dižu pri popločavanju na dionici „Stambena zgrada Lučica – obiteljska kuća Joković“),
- Tonko Gugić (pripremiti se za saniranje eventualnog ekocida u malom mandraću, odakle u PP DNŽ u Veloj Luci oznake o sidrištima Plitvine i Ošjak kada Općinsko vijeće nije usvojilo tu promjenu u PP Vela Luka),
- Silvija Pećanac Bačić (radovi na javnoj površini između Zadružnog doma i Osnovne škole, organiziranje tematske sjednice OV za pripremu turističke sezone 2018. godine najkasnije do kraja veljače, raditi na poljepšanju izgleda mjesta),
- Tonko Barčot (aktivirati se na uređenju dječjeg parka i u Kalima, uključenje u program zapošljavanja „Zaželi“)
- Đana Oreb (informacija o organizaciji protokola posjeta Predsjednice, prijedlog da Ulica 47 od „Brkanovog križa do zgrade Oreb-Krkatica“ bude jednosmjerna).

Načelnica je odgovorila na postavljena pitanja, a za prijedloge naglasila da će ih uzeti u razmatranje.
Nezadovoljstvo odgovorima izrazili su Josip Cvitan te ponovno naglasio obvezu provođenja Odluke o komunalnom redu te postupanja Komunalnog redara i Željka Gugić koja je opetovano naglasila što skoriju potrebu sanacije krovišta zgrade Dječjeg vrtića.

Potom se prešlo na raspravljanje po slijedećim točkama Dnevnog reda.
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti Darko Franulović obrazložio je prijedloge Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Vela Luka, Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko - turističke zone Gradina i dijela građevinskog područja naselja (izdvojeni dio) u Gradini, u Veloj Luci i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Plitvine u Veloj Luci, te naglasio da je neophodno donijeti predložene Odluke budući je prošao zakonski rok od dvije godine u kom se morala objaviti javna rasprava po prijedlozima pojedinog Plana.
Pročelnik je naglasio da je odluke neophodno nadopuniti i odredbom kojom se dosadašnje odluke stavljaju van snage.
Odbor za komunalnu infrastrukturu imao je tri amnadmana na Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Vela Luka, koji su prihvaćeni te tako postali sastavni dio.
Nije prihvaćen prijedlog vijećnika Borisa Žuvela da se u Članku 3. Odluke unese i odredba o gradnji „mosta Vela riva – Vranac“. Vijećnik je također predložio da se u UPU Gradina unese odredba kojom bi se predvidjele i javne površine i prostori za mogućnost organiziranja „društvenog“ života stanovnika Gradine.
Željka Gugić je predložila da se radi brzine realizacije češće ide u točkaste izmjene prostornih planova.
Nakon rasprava po prijedlozima odluka iste su prihvaćene sa predloženim izmjenama od strane predlagatelja.
Odluka o usvajanju programa ukupnog razvoja Općine Vela Luka usvojena je nakon duže rasprave u kojoj je bilo primjedaba radi:
- Neuvrštavanja projekta mosta „Vela riva - Vranac“ (Boris Žuvela),
- Preopširnosti programa (61 projekta) bez jasne vizije razvoja Vele Luke kao i nedorečenosti u nekim odredbama (Tatjana Vučetić),
- Nedovoljno razrađeni pojedini projekti, kao i nerealnost dijela visine sredstava koje se predviđaju projektima (Boris Dragojević)
Načelnica je s druge strane izrazila nezadovoljstvo što nije bilo više zainteresiranih u tijeku izrade PUR-a, budući su svi vijećnici već duži period imali na uvid prijedlog i mogućnost davanja primjedaba u tijeku izrade a pogotovu što ih se dio nije odazvao ni prezentaciji od strane izrađivača.
Nakon obrazloženja o prijedlogu akta Pročelnice Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove Sanje Jurković donesena je i Odluka o prodaji nekretnina (čest.zem. 2430/2533 ZU 5878 KO Vela Luka i čest.zem. 2430/2534 ZU 5878 KO Vela Luka) uz napomenu da se sredstva dobijena prodajom u svakom slučaju transparentno i namjenski utroše.
Miranda Oreb je potom imenovana Ravnateljicom Dječjeg vrtića RADOST – Vela Luka
U raspravi o Odluci o izmjeni Odluke o koeficijentima za obraĉun plaće službenika i namještenika, koju je predložila Načelnica naglašeno je da je potreba za službenikom koji bi vodio poslove vezane uz dobijanje sredstava iz EU i nacionalnih fondova neminovna te je odluka usvojena.
Općinski vijećnici usvojili su i slijedeće odluke:
- o imenovanju člana Povjerenstva za potpore za obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina na području općine Vela Luka
- o imenovanju članova Odbora za uređenje općinskih granica
- o izmjeni odluke o osnivanju savjeta potrošača
Donesena je i Odluka o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Vela Luka kojom se reguliraju slučajevi prilikom probijanja ili održavanja novih nerazvrstanih cesta.
Nakon kraćih rasprava usvojena je „Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vela Luka u 2017. godine“ te je donesen „Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vela Luka u 2018. godini“.

Budući su raspravljene sve točke Dnevnog reda Predsjednik je zahvalio vijećnicima na sudjelovanju u radu te zaljučio sjednicu.

Link za preslušati sjednicu: https://www.youtube.com/watch?v=hStK7280K3I
 
 

Fotografije

Klikom na malu sliku otvara se prozor sa uvećanim prikazom iste.
 
 
naslovna
PRORAČUN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018