Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 13. prosinca 2019.
 

Ured načelnice

Jednostavna nabava

Jednostavna nabava je nabava kod koje procijenjena vrijednost ne prelazi 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove. Procjenjena vrijednost nabave ne uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV).

Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općinski Načelnik je donio Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 1/17).

Datum unosa u bazu: 31.01.2014
Datum zadnje izmjene: 30.05.2017
 

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u 2015.g.

Predmet nabave obuhvaća radove na asfaltiranju nerazvrstanih cesta u Veloj Luci, prema specificiranim radovima u Troškovniku iz Dokumentacije za nadmetanje, koja se nalazi u prilogu.
detaljnije »

Radovi na polaganju NN i VN kabela za spajanje trafostanica Stani i Pičena

Predmet nabave obuhvaća radove na polaganju NN i VN kabela za spajanje trafostanica
Stani i Pičena. Iskop kanala se izvodi u trupu cesta koje je nakon iskopa potrebno sanirati
prema specificiranim radovima u Troškovnicima.

detaljnije »

Radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta

Predmet nabave obuhvaća radove na asfaltiranju nerazvrstanih cesta u Veloj Luci, prema specificiranim radovima u Troškovniku iz Dokumentacije za nadmetanje, koja se nalazi u prilogu.

detaljnije »

Nabava i ugradnja dizala u sportskoj dvorani

Opis predmeta nabave:
Predmet nabave obuhvaća nabavu i ugradnju dizala do potpune funkcionalnosti u sportskoj dvorani prilagođenog osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, a prema tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku gdje su opisani uvjeti i zahtjevi naručitelja u pogledu uvjeta izgradnje tehničkih specifikacija.  

detaljnije »

Nabava i isporuka stupova javne rasvjete na šetnici rive na Badu

Predmet nabave obuhvaća nabavu i isporuku stupova javne rasvjete namijenjenih za šetnicu rive Badu, a prema tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku.

detaljnije »

Nabava električne energije za potrebe Općine Vela Luka u 2015.g.

Općina Vela Luka objavljuje poziv na nadmetanje za predmet nabave opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka za razdoblje od 12 mjeseci (od 01.01.2015.g. do 31.12.2015.g.).

detaljnije »

Izrada posebnih geodetskih podloga za urbanističke planove uređenja u Gradini i Plitvinama

Predmet nabave obuhvaća izradu posebnih geodetskih podloga za Urbanističke planove uređenja u uvalama Gradina i Plitvine.
detaljnije »

Nabava električne energije za potrebe Općine Vela Luka u 2016.g.

Općina Vela Luka objavljuje poziv na nadmetanje za predmet nabave opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka za razdoblje od 12 mjeseci (od 01.01.2016.g. do 31.12.2016.g.).
detaljnije »

Poziv na nadmetanje - Radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta u 2016. godini

Opis predmeta nabave:
Predmet nabave obuhvaća radove na asfaltiranju nerazvrstanih cesta, prema specificiranim radovima u Dokumentaciji za nadmetanje, odnosno u Troškovniku.

NARUČITELJ: Općina Vela Luka ...

Pozivaju se ponuditelji da dostave svoje ponude do 16. svibnja 2016.g., do 13:00 sati, u pisarnicu Općine Vela Luka, na adresi: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.
detaljnije »

Probijanje poljskih i protupožarnih putova

Opis predmeta nabave: Predmet nabave obuhvaća radove na probijanju poljskih i protupožarnih putova, prema specificiranim radovima u Dokumentaciji za nadmetanje, odnosno u Troškovniku.

NARUČITELJ: Općina Vela Luka ...

Pozivaju se ponuditelji da dostave svoje ponude do 15. srpnja 2016.g., do 13:00 sati, u pisarnicu Općine Vela Luka, na adresi: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.

detaljnije »

Izrada UPU Gradina i UPU Plitvine

Opis predmeta nabave: Predmet nabave obuhvaća usluge izrade 2 urbanistička plana uređenja (UPU) i to: UPU uvale Gradina u Veloj Luci i UPU uvale Plitvine u Veloj Luci.

NARUČITELJ: Općina Vela Luka ...

Pozivaju se ponuditelji da dostave svoje ponude do 30. kolovoza 2016.g., do 13:00 sati, u pisarnicu Općine Vela Luka, na adresi: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.
detaljnije »

Nabava električne energije za potrebe Općine Vela Luka u 2017. godini

Općina Vela Luka objavljuje poziv na nadmetanje za predmet nabave opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka za razdoblje od 12 mjeseci (od 01.01.2017.g. do 31.12.2017.g.).
detaljnije »

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u 2017. godini

Opis predmeta nabave: Predmet nabave obuhvaća radove na asfaltiranju nerazvrstanih cesta, prema specificiranim radovima u Dokumentaciji za nadmetanje, odnosno u Troškovniku.

NARUČITELJ: Općina Vela Luka...

Pozivaju se ponuditelji da dostave svoje ponude do 14. ožujka 2017.g., do 13:00 sati, u pisarnicu Općine Vela Luka, na adresi: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.
detaljnije »

Probijanje i održavanje poljskih i protupožarnih putova u 2017.godini

Probijanje poljskih i protupožarnih putova u 2017.g.

Opis predmeta nabave: Predmet nabave obuhvaća radove na probijanju poljskih i protupožarnih putova, prema specificiranim radovima u Dokumentaciji za nadmetanje, odnosno u Troškovniku.

NARUČITELJ: Općina Vela Luka ...

Pozivaju se ponuditelji da dostave svoje ponude do 19. svibnja 2017.g., do 13:00 sati, u pisarnicu Općine Vela Luka, na adresi: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.
detaljnije »

Uređenje parka Pod boriće - poništeno

Opis predmeta nabave: Predmet nabave obuhvaća radove uređenju parka Pod boriće, prema specificiranim radovima u Dokumentaciji za nadmetanje, odnosno u Troškovniku.

NARUČITELJ:
Naziv: Općina Vela Luka...

Pozivaju se ponuditelji da dostave svoje ponude do 19. svibnja 2017.g., do 14:00 sati, u pisarnicu Općine Vela Luka, na adresi: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.
detaljnije »

Uređenje parka Pod boriće - ponovljeni postupak nabave

Opis predmeta nabave: Predmet nabave obuhvaća radove uređenju parka Pod boriće, prema specificiranim radovima u Dokumentaciji za nadmetanje, odnosno u Troškovniku.

NARUČITELJ: Općina Vela Luka...

Prethodnim pozivom određen je rok za dostavu ponuda kao 14.06.2017.g. do 13:00 sati. Zbog odsutnosti članova povjerenstva izmijenjen je rok za dostavu ponuda. Pozivaju se ponuditelji da dostave svoje ponude do 19. lipnja 2017.g. (ponedjeljak), do 13:00 sati, u pisarnicu Općine Vela Luka, na adresi: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.
detaljnije »

Uređenje parka Pod boriće - ponovljeni postupak nabave - 3. put

Opis predmeta nabave: Predmet nabave obuhvaća radove uređenju parka Pod boriće, prema specificiranim radovima u Dokumentaciji za nadmetanje, odnosno u Troškovniku.

NARUČITELJ: Općina Vela Luka...

Rok za dostavu ponuda je 12.09.2017.g. do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da dostave svoje ponude do 12. rujna 2017.g. (utorak), do 13:00 sati, u pisarnicu Općine Vela Luka, na adresi: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.
detaljnije »

Nabava električne energije za potrebe Općine Vela Luka u 2018. godini

Općina Vela Luka objavljuje poziv na nadmetanje za predmet nabave opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka za razdoblje od 12 mjeseci (od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g.).
detaljnije »

Nabava električne energije za potrebe Općine Vela Luka u 2019. godini

Nabava električne energije za potrebe Općine Vela Luka u 2019. godini

Nabava električne energije za potrebe Općine Vela Luka u 2019. godini

Sanacija rive ispred hotela Ožbalt

Općina Vela Luka objavljuje poziv na nadmetanje za radove na sanaciji rive ispred hotela Ožbalt u Veloj Luci.

Pozivaju se ponuditelji da dostave svoje ponude do 18. veljače 2019.g. (ponedjeljak), do 13:00 sati, u pisarnicu Općine Vela Luka, na adresi: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.

detaljnije »

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
1. Dopunjeni Plan nabave za 2018.godinu

Plan nabave za 2018.g.

2. Izmijenjeni i dopunjeni Plan nabave za 2017.g.

1. Izmijenjeni i dopunjeni Plan nabave za 2017.g.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Plan nabave za 2017.g.

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 1/14)

3. Izmijenjeni i dopunjeni plan nabave za 2016.g.

2. Izmijenjeni i dopunjeni plan nabave za 2016.g.

1. Izmijenjeni i dopunjeni plan nabave za 2016.g.

Plan nabave za 2016.g.

Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti

2. Izmijenjeni plan nabave za 2015.g.

Procedura stvaranja ugovornih obveza u Općini Vela Luka

1. Izmjenjeni i dopunjeni PLAN NABAVE ZA 2015.g.

Plan nabave za 2015.g.

2. Izmjenjeni i dopunjeni PLAN NABAVE ZA 2014.g.

1. Izmjenjeni i dopunjeni PLAN NABAVE ZA 2014.g.

Plan nabave za 2014.g.

 
 
naslovna
 

Jednostavna nabava

© Općina Vela Luka 2002 - 2019