Naziv pravne osobe / ime (ime oca) i prezime fizičke osobe:
REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko - Neretvanska županija
OPĆINA VELA LUKA
Jedinstveni upravni odjel
VELA LUKA - Obala 3 br.19
Sjedište / prebivalište (mjesto, ulica i kućni broj):
OIB za fizičke osobe:
Broj telefona / mobitela:

PODACI O TVRTKI
PRIJAVA

Prijavljujem/o slijedeće podatke o tvrtki.

OPIS

PODACI ZA g.

NAZIV TVRTKE (iz rješenja o upisu u trgovački, obrtni i drugi registar)
SJEDIŠTE I ADRESA TVRTKE
OIB
BROJ GLAVNOG RAČUNA I NAZIV POSLOVNE BANKE

KLASIFIKACIJA PREMA ČLANKU 24. ODLUKE O POREZIMA OPĆINE VELA LUKA
(zaokružiti i dostaviti odgovarajuću dokumentaciju)

Pravne osobe sa sjedištem na području Općine Vela Luka koje obavljaju djelatnosti industrije, poljoprivrede, šumarstva, graditeljstva i prometa:

Do 15 zaposlenih
Od 16 do 100 zaposlenih
Preko 100 zaposlenih
Fizičke osobe registrirane na području Općine Vela Luka, a koje obavljaju samostalne djelatnosti:

Proizvodne i uslužne, obrtničke djelatnosti
Ugostiteljske, trgovačke i zabavne radnje
Pravne osobe sa sjedištem na području općine Vela Luka koje obavljaju djelatnosti trgovine, ugostiteljstva, turizma i usluga:

Do 2 uposlena
Od 3 do 50 uposlenih
Preko 50 uposlenih
Fizičke osobe čije je sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište IZVAN Općine Vela Luka, a u svom sastavu imaju poslovne jedinice na području Općine Vela Luka.
Pravne osobe čije je sjedište IZVAN Općine Vela Luka, a usvom sastavu imaju poslovne jedinice na području Općine Vela Luka.  
POSLOVNE JEDINICE PREMA ČLANKU 25. ODLUKE O POREZIMA OPĆINE VELA LUKA
(ispuniti naziv i adresu PJ (prodavaonice, pogoni, radionice, prodajna mjesta) i obavezno dostaviti odgovarajuću dokumentaciju)
OBVEZNICI POREZA NA TVRTKU PREMA ČLANKU 26. ODLUKE O POREZIMA OPĆINE VELA LUKA
(koji obavljaju djelatnost povremeno)
Podaci se daju u svrhu razreza poreza na tvrtku za godinu.
Dokument se izdaje elektronskim putem te je važeć bez potpisa i pečata.
Vela Luka: Nedjelja, 24. lipnja 2018.

* Sva polja za unos su obavezna!
Unosna polja za koja nemate podatke ispunite sa 0 (nula).